Dossiers: overzicht

In deze rubriek vind je de volgende dossiers met alle artikelen die ik over dit onderwerp geschreven heb:

ENERGIE/KLIMAAT
afsluiten gas, elektriciteit, warmte, drinkwater
APK woninginstallaties/open verbrandingstoestellen
biomassa/biobrandstof
CCS/CO2-afvang en -opslag
kernenergie
klimaatconferentie Bali (2007) AFGESLOTEN
klimaatconferentie Kopenhagen (2009) AFGESLOTEN
netbeheer
splitsing en privatisering energiebedrijven
slimme meter
warmte
werkbezoek Noorwegen (2013) AFGESLOTEN
windenergie
zonne-energie

BOUWEN EN WONEN
afsluiten gas, elektriciteit, warmte, drinkwater
APK woninginstallaties/open verbrandingstoestellen
beloning corporatietop
fusie/schaalvergroting woningcorporaties
Huisvestingswet/woonruimteverdeling
Jansen vs De Boer/De Boer vs Jansen AFGESLOTEN
Jansen vs Visser/Visser vs Jansen AFGESLOTEN
koopwoning
kraken-leegstand-gebruikscontract-tijd.huur
krimp
ontspoorde woningcorporaties
paalrot-funderingsherstel
rechtsbescherming en huurprijsbescherming woonbootbewoners
Scheefwonen
ss Rotterdam/Woonbron AFGESLOTEN
slopen=bezopen
studentenhuisvesting
vennootschapsbelasting corporaties AFGESLOTEN
Vereniging van eigenaren
verhuurderheffing/inkomensafh.huurverhoging
Verkoop huurwoningen
werkbezoek Londen-Birmingham 2008 AFGESLOTEN
wijkaanpak/stadsvernieuwing
wijkenheffing/Vogelaarheffing AFGESLOTEN
woningfinanciering/hypotheekrente(aftrek)
woningmarkt

MILIEU/RUIMTELIJKE ORDENING
asbest
geluid(overlast)
Luchtkwaliteit
Stop AWACS

WATER
afsluiten gas, elektriciteit, warmte, drinkwater
bypass Kampen
legionella
Waterschappen
waterveiligheid
Waterwet

OVERIGE ONDERWERPEN
fietsen/wandelen – initiatiefnota Een Stap Vooruit
handhaving: toezien op publieke belangen
Publiek Private Samenwerking (PPS)

dossier fusie/schaalvergroting woningcorporaties

Na de verzelfstandiging van de corporatiesector in 1994 is de schaalvergroting in een stroomversnelling geraakt. Tegelijkertijd legt de vereniging als rechtsvorm het loodje: bijna alle corporaties zijn tegenwoordig een stichting. Zowel door de schaalvergroting als door het omzetten van de rechtsvorm wordt de invloed van de huurders op het beleid ondermijnd.

Lees verder “dossier fusie/schaalvergroting woningcorporaties”

Dossier legionella

Legionella is een familie bacteriën die zich goed thuisvoelt in slecht ontworpen en onderhouden drinkwaterinstallaties, open koeltorens, jacuzzi’s en sauna’s. Met name ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen ten gevolge van een legionella-besmetting een longontsteking oplopen, met een risico op dodelijk afloop.


legionella-kolonies voelen zich het beste thuis in stilstaand water.

Lees verder “Dossier legionella”

Dossier initiatiefnota ‘Een Stap Vooruit’

Op 4 maart 2014 presenteerden SP-PvdA-CDA de initiatiefnota Een Stap Vooruit: 39 voorstellen om wandel- en fietsrecreatie te bevorderen en de economische opbrengst van wandel- en fietstoerisme te vergroten. In dit dossier vind je alles over de voorgeschiedenis, de totstandkoming van de nota en de parlementaire behandeling (dossier 33888).


De initiatiefnemers Duco Hoogland (PvdA), Paulus Jansen en Sander de Rouwe (CDA)

Lees verder “Dossier initiatiefnota ‘Een Stap Vooruit’”

Dossier luchtkwaliteit

Samen met Noord-Italië is Nederland een hotspot met betrekking tot luchtverontreiniging. De oorzaak is de combinatie van een flinke concentratie aan energie-intensieve industrie, een hoge bevolkingsdichtheid en het hoge autobezit in ons land. In 2008 heeft Nederland een tijdelijke ontheffing (derogatie) moeten aan vragenvoor de Richtlijn 2008/05/EG van de Europese Unie, zowel voor fijnstof als voor stikstofoxides. De ontheffing voor fijnstof liep af in 2011, die voor NOx zal eindigen op 1 januari 2015.


de auto is de belangrijkste bron voor luchtverontreiniging in Nederland

Lees verder “Dossier luchtkwaliteit”

Dossier Jansen vs Visser / Visser vs Jansen

Dubbelcolumn voor NVM.nl (periode december 2012 – december 2013) met Barbara Visser, woordvoerder wonen VVD, over de koopmarkt. Met af en toe een uitstapje! In de periode 2010-2012 schreef ik een vergelijkbare dubbelcolumn Jansen vs De Boer met haar voorgangster van Betty de Boer.

Columns (chronologisch, meest actueel bovenaan)

22 december 2013
Visser vs Jansen: de opbrengst van 2013

22 november 2013
Jansen vs Visser: Nationale Hypotheek garantie

26 september 2013
Jansen vs Visser: miskleun in misdruk

14 juni 2013
Visser vs Jansen: factfree politics & WOON2012

25 februari 2013
Jansen vs Visser: het woonakkoord

30 januari 2013
Visser vs Jansen: de verhuurderheffing

24 december 2012
Jansen vs Visser: de klassenhypotheek

Dossier wijkaanpak/stadsvernieuwing

Het begon in de jaren zeventig met de stadsvernieuwing: investeren in stenen. Later groeide het besef dat het niet alleen gaat om de stenen, maar ook de mensen achter de voordeur en de wijkeconomie. Daarmee was het grotestedenbeleid van de jaren 90, met de pijlers fysiek, economie en sociaal geboren. Tien jaar later hadden we het ISV en vervolgens de wijkaanpak van minister Vogelaar en het krimpbeleid van minister Van der Laan. Jammer genoeg gingen de evolutie van het denken en de publieke financiering niet hand in hand: per 2015 zal de rijksoverheid ongeveer drie dubbeltjes per Nederlander per jaar investeren in de wijkaanpak.


altijd leuk: op bezoek in een wijk, in dit geval de Arnhemse Geitenkamp

zie ook: dossier krimp
zie ook: dossier wijkenheffing/Vogelaarheffing

Lees verder “Dossier wijkaanpak/stadsvernieuwing”

dossier verhuurderheffing/huurverhoging

Uitgevonden door Rutte-1, bevestigd door de Kunduzcoalitie, door VVD en PvdA ruim verdubbeld in het regeerakkoord Rutte-2. De verhuurderheffing is een nagel aan de doodskist van de sociale huursector.


de favoriete film van minister van wonen Stef Blok?

Lees verder “dossier verhuurderheffing/huurverhoging”

dossier krimp

In regio’s als Noordoost Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws Vlaanderen loopt het aantal inwoners -en soms zelfs het aantal huishoudens terug. Het fenomeen krimp is in Nederland betrekkelijk nieuw, maar veel gebieden elders in Europa gingen ons voor. Bevolkingskrimp zet druk op voorzieningen als scholen, zorgvoorzieningen en winkels, zeker als de overheid zich terugtrekt en schaalvergroting geen duimbreed in de weg legt. Juist in krimpregio is een goed publiek ruimtelijk en voorzieningenbeleid noodzakelijk en moeten organisaties in de semi-publieke sector samenwerken in plaats van elkaar te beconcurreren.


bevolkingskrimp en huishoudenskrimp (bron: Van bestrijden naar begeleiden, Planbureau voor de Leefomgeving, 2010)

Lees verder “dossier krimp”