Wie ben ik, wat doe ik?

Ik ben bouwkundig ingenieur en was ruim 45 jaar werkzaam op het terrein van bouwen/wonen en energie/verduurzaming. inclusief ruim 20 jaar in de politiek.

In mijn studietijd aan de Technische Universiteit Eindhoven ben ik politiek actief geworden voor de SP. Eerst 20 jaar als vrijwilliger, gecombineerd met banen bij een adviesbureau, de gemeente Rotterdam, een groot bouwbedrijf en een ingenieursbureau. Vanaf 1995 was ik volksvertegenwoordiger in Provinciale Staten Utrecht (1995-2003), Gemeenteraad Utrecht (2000-2006) en Tweede Kamer (2006-2014). Daarna werd ik wethouder wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed, sport en dierenwelzijn in de gemeente Utrecht, de stad waar ik nu bijna dertig jaar woon. Vanaf juni 2018 tot mijn pensionering in juli 2020 was ik algemeen directeur van de Woonbond, de stem van hurend Nederland. Met bijna 1,6 miljoen collectief en ruim 10.000 individueel georganiseerde huurders dé belangenbehartiger en kennisinstelling voor de Nederlandse huurders.

Ik ben met deze blog begonnen toen ik Kamerlid werd, in 2006. Tot 2014 heb ik ruim 2.000 artikelen geschreven, natuurlijk over volkshuisvesting, bouwen, ruimtelijke ordening. Maar ook over energie & klimaat, water, milieu, industrie- en innovatiebeleid. Over mijn woonplaats Utrecht, over werkbezoeken. En van tijd tot tijd ook over mijn hobby’s (schaken, fietsen, badminton) mijn favoriete muziek en andere zaken die mij bezig houden. Al die artikelen kan je nog steeds lezen, via de opties categorieën en dossiers kan je bovendien gericht naar bepaalde onderwerpen zoeken. Een terugblik op wat die 7,5 jaar kamerlidmaatschap heeft opgeleverd vind je in Nog iets voor elkaar gekregen?

In de periode 2014-2020 ben ik gestopt met deze blog, in plaats daarvan ben ik intensiever gaan twitteren (@irPaulusJansen , doe ik sinds 2010). De belangrijkste zaken waar ik me nu mee bezig houdt: bestuurslid Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (sinds 2020), lid Mijnraad (sinds 2020), voorzitter Fietsplatform (sinds 2016), voorzitter LOCOV (sinds 2017), voorzitter bestuur Museum van Zuilen (sinds 2018), voorzitter College van Deskundigen certificering VvE-beheer (sinds 2020).

Ik ben geboren (1954) en getogen in Roermond, in de nadagen van het Rijke Roomse Leven. De KVP heeft daar in het begin van de jaren zestig ooit nog ruim 90% van de stemmen opgehaald bij de verkiezingen. Misschien was dat later wel een van mijn drijfveren om de politiek in te gaan: een eind maken aan dat soort Stalinistische toestanden…
Voorlopig was ik gewoon nog leerling op de Sint Alfonsusschool, bij de Broeders van Liefde, met een hoge muur tussen de jongens- en meisjesafdeling (die inmiddels gesloopt is). De lange zomers werden nog niet doorgebracht in verre oorden, maar in het openluchtzwembad aan de Andersonweg (gesloopt..), onderbroken door de kindervakantieweek die georganiseerd werd door de Put (een vereniging van de parochie). En natuurlijk kwamen er met regelmaat processies voorbij, want mijn wijk Kapel in’t Zand was een bedevaartsoort. Kortom: toen was geluk nog heel gewoon en de wereld nog klein.

Na mijn middelbare schooltijd op het Bisschoppelijk College (nu: Lyceum Schöndeln) verhuisde ik in 1972 naar Eindhoven voor een studie bouwkunde aan wat toen nog de TH heette en inmiddels de TUE, waar ik lid werd van de kleine studentenvereniging Thomas Morus (helaas: opgeheven), waar stevig drankgebruik gepaard ging met stevig maatschappelijk debat en vaak ook vrijwilligerswerk in de stad. In mijn geval bij het buurthuis De Boerderij in Strijp, waar de Philipsjeugd inmiddels ook de oproer kraaide en de macht over de barcommissie overgenomen had. Mooi.
Na enige tijd liep ik tegen enkele studenten aan die bezig waren met het oprichten van een Bouwkundig Adviesbureau voor Buurtbewoners, dat bewoners wilde gaan ondersteunen met technische adviezen op het gebied van betaalbaarheid, woningverbetering, isolatie en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Die studenten bleken SP-ers en zo kwam ik in 1974 bij deze partij terecht.

Al tijdens mijn studie ging ik erbij werken, eerst alleen voor de centen en vanaf 1977 ook op mijn vakgebied, als kostendeskundige bij werkgroep 2000 in Amersfoort. Tussen 1977 en 1996 heb ik gewerkt in de volkshuisvesting en de bouw. In 1984 ben ik voor mijn werk bij een grote aannemer verhuisd naar Utrecht, waar ik sindsdien woon in de wijk Lunetten.
Ik was al ruim twintig jaar lid van de SP toen ik in 1996 in dienst kwam van onze Tweede Kamerfractie. Daarnaast ben ik acht jaar SP-fractievoorzitter geweest in de Provinciale Staten van Utrecht en zes jaar voorzitter van onze Utrechtse gemeenteraadsfractie. Ook ben ik in de loop van de jaren een aantal perioden lid geweest van het landelijk SP-bestuur, waaronder twee jaar als algemeen secretaris.

In mijn eerste periode als kamerlid (november 2006-juni 2010) was ik SP-woordvoerder op de terreinen wonen, energie/klimaat en water. In de periode juni 2010- september 2012 was ik woordvoerder energie, water, ruimtelijke ordening, milieu en een deel van de wonen-portefeuille (koopsector, bouwregelgeving en woningmarkt/bouwmarkt). Na de verkiezingen van 12 september 2012 was ik woordvoerder wonen en energie, en daarnaast voorzitter van de vaste commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer, tot mijn afscheid als kamerlid op 13 mei 2014.

Op deze weblog doe ik sinds december 2006 verslag van mijn publieke activiteiten, en soms ook een vleugje privé. Alle artikelen (inmiddels meer dan 3.000) staan open voor reacties, die ook altijd geplaatst worden mits je je houdt aan de spelregels!

Persoonlijke gegevens

Naam: Paulus Fredericus Cornelius Jansen
Roepnaam: Paulus
Geboren: 2 maart 1954 te Roermond
Woonplaats: Utrecht
Burgelijke staat: Gehuwd, drie kinderen

Opleiding:

Gymnasium B, Bisschoppelijk College Roermond, 1972
Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven, 1980

Loopbaan:

juni 2018-juli 2020: algemeen directeur Woonbond, Amsterdam.

mei 2014-juni 2018: wethouder wonen, RO, vergunningverlening-toezicht-handhaving, vastgoed, sport, dierenwelzijn gemeente Utrecht.

2012-2014: woordvoerder energie, wonen; voorzitter vaste commissie Infrastructuur en Milieu Tweede Kamer.

2012 : lid klankbordgroep onderzoek kosten en effectiviteit klimaatbeleid Tweede Kamer.

2011: lid tijdelijke onderzoekscommissie spoor Tweede Kamer.

2010-2012: woordvoerder energie/klimaat, water, ruimtelijke ordening, milieu, wonen (bouw-woningmarkt, bouwregelgeving, koopsector).

2010 (mrt-jun): woordvoerder openbaar vervoer, verkeersveiligheid, scheepvaart, milieueffecten verkeer.

2008: interim-woordvoerder integratiebeleid.

2006-2010: lid Tweede Kamer SP, woordvoerder volkshuisvesting, energie/klimaat, water.

2005-2006: medewerker SP Tweede Kamerfractie (VROM, V&W, EZ, LNV).

2003-2005 Algemeen secretaris SP

1996-2003 fractiemedewerker SP Tweede Kamerfractie (VROM, V&W, EZ, LNV)

1989-1996 hoofd bouwautomatisering, senior consultant DHV Bouw BV 1988-1989 hoofd bedrijfsbureau Nevanco Woningbouw Maarssen
1984-1988 hoofd proces- en productontwikkeling Nevanco Groep BV
1982-1984 extern deskundige gemeente Rotterdam
1978-1982 kostendeskundige/projectmedewerker Werkgroep 2000 Amersfoort

Overige politieke activiteiten:

2001-2006 voorzitter SP-fractie gemeenteraad Utrecht
1995-2003 voorzitter SP-fractie Provinciale Staten Utrecht
1993-1995 medewerker SP-fractie gemeenteraad Utrecht
1984-2006 diverse bestuursfuncties SP afdeling Utrecht
1974-1984 bestuurslid, afdelingsvoorzitter SP afdeling Eindhoven

%d bloggers liken dit: