Wandelen in je achtertuin

Ik woon in Utrecht-Lunetten, dus Houten en Culemborg liggen bij mij om de hoek. Bij een rondje op de racefiets heb ik ieder binnenweggetje in dat gebied al 100 keer gefietst. Maar te voet krijg je letterlijk een inkijkje in de binnenkant van dit poldergebied, dat vroeger een belangrijke schakel vormde in de Hollandse Waterlinie. Ik liep de NS wandeling van Houten Castellum naar Culemborg (17km).

de wandeling voert door een waterrijk gebied
De Schalkwijkse Wetering zorgt ervoor dat iedereen droge voeten houdt in de polder. Je kan kano’s huren in het nabijgelegen fort
Het Verdronken Bos
De kerktoren van Schalkwijk duikt bijna de hele wandeling op in je ooghoeken
Het inundatiekanaal werd vroeger gebruikt om het gebied onder water te zetten bij dreiging van oorlog
Het Werk aan de Korte Uitweg was samen met Fort Honswijk een schakel in de verdediging van de Noordelijke Lek oever. Nu is het een natuurkampeerterrein met horecavoorziening
In de zomer loopt de wandeling vanaf fort Honswijk door de uiterwaarden van de Lek. De Lekdijk zelf is in de weekends helaas vergeven van de motoren en cabrio’s
Het Liniepontje is een schakel in zowel de fiets- als de wandelroutes langs de Hollandse Waterlinie. Het pendelt ’s zomers op en neer tussen Fort Everdingen, Werk aan het Spoel en Werk aan de Groeneweg.
De spoordijk bij Culemborg. Het spoortraject Utrecht-Den Bosch kruist de Lek, Waal en Maas met schitterende uitzichten. Met 4 sprinters/uur vanuit Utrecht en 4/2 vanuit Den Bosch is deze NS-wandeling prima bereikbaar.

Voor degenen die wat minder ver willen lopen of méér tijd willen steken in het bekijken van het werelderfgoed van de Hollandse Waterlinie: je kan vanuit Culemborg ook een rondje lopen via het Werk aan het Spoel, Fort Everdingen, Fort Honswijk, Werk aan de Korte Uitweg, Lunet aan de Snel en Werk aan de Groeneweg. Check wel vooraf of het Liniepontje vaart, want dat heb je twee keer nodig nodig om de Lek over te steken.

Risico koolmonoxidevergiftiging kan sterk beperkt

EO’s Dit is de Dag besteedde vanavond aandacht aan de oorzaken van koolmonoxidevergiftiging: het gebruik van verouderde open verbrandingstoestellen, slecht onderhoud en ondeskundige aanleg van nieuwe installaties. Culminerend in de vraag: waarom stelt het Rijk eigenlijk geen eisen aan de vakbekwaamheid van installateurs, periodiek onderhoud en keuring?


zonder periodieke keuring en onderhoud zijn open geisers een tijdbom

Lees verder Risico koolmonoxidevergiftiging kan sterk beperkt

Samsom: ga om!

Dat was het advies aan de PvdA-leider van de demonstranten tegen de verbreding van de A27, vanmiddag in het Utrechtse landgoed Amelisweerd. Toen hij nog milieuwoordvoerder was hebben we samen heel wat moties en amendementen over geluidhinder en luchtkwaliteit ingediend. Morgen zal blijken of de milieuwensen van de PvdA het winnen van de asfaltlobby van de VVD.

Het houdt een keer op

Greater London heeft 8.174.000 inwoners. Toch heeft de ringweg van London M25 “maar” 6 tot 8 stroken. De gemeente Utrecht heeft 321.000 inwoners. De ringweg van Utrecht, telt nu al 14 (A2), 10/14 (A12), 10/11 (A27) stroken. Toch is in het regeerakkoord Rutte-2 vastgelegd dat de A27 moet worden verbreed tot 2×7 stroken. Dwars door het achtertuintje van 20.000 Utrechters, dwars door het laatste landgoed aan de oostrand van de stad. Dat mag niet gebeuren.


De M25 ter hoogte van Crews Hill: 2×3 stroken.

Lees verder Het houdt een keer op

Huuralarm aan de Vecht

Bert van Rossum
Directeur Bert van Rossum van woningbouwvereniging Vecht & Omstreken heeft persoonlijk de petitie Huuralarm van de Woonbond getekend, als blijk van grote afkeer van de plannen van minister Blok. Volgens van Rossum kunnen zijn huurders de groteske huurverhogingen die onderdeel zijn van die plannen niet betalen.

Lees verder Huuralarm aan de Vecht

Industriebeleid

Tijdens het -verder tamelijk droevig stemmende- debat over de regeringsverklaring zei Diederik Samsom iets waar ik het hardgrondig mee eens ben: we moeten in Nederland inzetten op versterking -en verduurzaming- van de maakindustrie.
Maar ik moest ook direct terugdenken aan het voorjaar van 2006 toen PvdA, GroenLinks en SP samen een tweederde meerderheid haalden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht. En de PvdA de SP vervolgens uit de collegeonderhandelingen gooide, omdat we pleitten voor méér aandacht voor industrie- en MKB-beleid, ten koste van de commerciële dienstverlening.


de nieuwe werkelijkheid ná 12 september.

Lees verder Industriebeleid

Basisscholieren goed thuis in de politiek

De leerlingen va de groepen 5, 6 en 7 van basisschool De Klim in Utrecht/Lunetten zijn al opmerkelijk goed thuis in de Haagse politiek. En ze hebben ook al ideeën waar we in Den Haag méér en minder geld aan moeten uitgeven. Ik gaf gisterochtend in drie klassen een les over mijn werk als kamerlid.

Lees verder Basisscholieren goed thuis in de politiek