Kleine Steden Beleid

Een van mijn vaste discussiepunten met minister Van der Laan over de wijkaanpak is de -naar mijn mening kunstmatige- scheiding tussen de beschikbare middelen voor de veertig Vogelaarwijken en de rest. Van de week bezocht ik Culemborg, een stad(je) van nog geen 30.000 inwoners aan de Lek, waar ze op een kleinere schaal ook worstelen met de problematiek van economische tweedeling en integratie.

20091005 Culemborg Terweijde-Zuid-I
Deze jaren zestig woningen krijgen binnenkort een hellend dak; tegelijkertijd wordt de gevel extra geisoleerd

Lees verder “Kleine Steden Beleid”

Bezoek uit Hillesluis

In gesprek met de dames van NISA uit Hillesluis, Rotterdam

Vanochtend ontving ik bezoek van een veertigtal dames van de vrouwenhuiskamer NISA uit Hillesluis, Rotterdam, de wijk die ik via het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken geadopteerd heb. De doelstelling van NISA is het bevorderen van de ontwikkeling en integratie van vrouwen. Daarnaast zet NISA zich in voor het bevorderen van een respectvolle omgang tussen vrouwen met verschillende culturen. Lees verder “Bezoek uit Hillesluis”

Net wel of net niet

Samen met Remi Poppe, SP-wethouder Yorick Haan en lokale SP-fractievoorzitter Frans Hamerslag bezocht ik vandaag de Schiedamse wijken Nieuwland en Schiedam-Oost. De eerste behoort tot de 40 “Vogelaar-wijken” die tot speerpunt gemaakt zijn van de wijkaanpak van het kabinet. De tweede viel net buiten de boot. Zoek de verschillen.

Bewonerscommissie
In gesprek met de bewonerscommissie van de wijk Schiedam-Oost

Lees verder “Net wel of net niet”

Vogelaar: we hebben u keihard nodig!

De ontslagen NT2-docenten (taalonderwijs inburgering) zullen gisteren met een mengsel van verbazing en woede naar de uitzending van NOVA over de inburgering gekeken hebben. Minister Vogelaar, die al maanden op de hoogte is van de inburgerchaos, verklaarde dat zij hoopt dat ze zo kort mogelijk met wachtgeld thuis hoeven te zitten. Maar als ze haar werk gedaan had hádden de docenten helemaal niet thuis gezeten!

Vogelaar
Minister Vogelaar slaapt rustig door.

Lees verder “Vogelaar: we hebben u keihard nodig!”

Woonruimteverdeling inzetten voor gemengd wonen

Minister Vogelaar vergroot bij de herziening van de Huisvestingswet met de mogelijkheden voor gemeenten om bij de woonruimte-verdeling gemengde wijken te bevorderen. De minister deed haar toezegging in reactie op een voorstel van de SP bij de behandeling van haar begroting voor 2008.

GemengdWonen
Het tijdschrift Nul20 deed vorig jaar onderzoek naar de mening van Amsterdammers over gemengd wonen

Lees verder “Woonruimteverdeling inzetten voor gemengd wonen”

SP-moties en amendement bij Begroting WWI

Vandaag heb ik bij de begroting van minister Vogelaar vijf wijzigingsvoorstellen ingediend:
– het paal en perk stellen aan excessieve betaling van corporatiedirecteuren
– het terugdraaien van de bezuinigingen op de huurtoeslag
– het verruimen van de mogelijkheden voor financiële steun voor projecten buiten de 40 aandachtswijken
– een debat op korte termijn over het advies van de VROM-raad, die onlangs zware kritiek uitte op het Nederlandse woningmarktbeleid, in het bijzonder de hypotheekaftrek.
– het continueren van de financiële steun voor de Stichting Steun Remigratie, die zich met name richt op praktische hulp aan Marokkanen die geremigreerd zijn of het voornemen hebben om te remigreren.

Lees verder “SP-moties en amendement bij Begroting WWI”