Begroting Wonen-Rijksdienst (vervolg)

“Wij hebben het de afgelopen twee dagen gehad over het vergroten van de doelgroep. Dat wordt door de PvdA-fractie bepleit en ook de SP-fractie is er een groot voorstander van. Alleen hebben wij steeds gezegd dat het aanbod van woningen daarop afgestemd moet zijn. De minister zegt over de kernvoorraad dat hij 1,6 miljoen woningen zat vindt: de corporaties hebben er nu 2,3 miljoen, dus ze kunnen er 700.000 verkopen of liberaliseren. Als je de doelgroep vergroot, zul je ook de kernvoorraad groter moeten maken en dus minder woningen moeten verkopen of liberaliseren. Zo simpel is het.”

Lees verder “Begroting Wonen-Rijksdienst (vervolg)”

Begroting Bouwen en Wonen

Wat heeft de begrotingsparagraaf bouwen/wonen 2014 (onderdeel van de begroting Wonen & Rijksdienst) te bieden? Onderstaand een bloemlezing van de belangrijkste voorstellen, met mijn commentaar. Het kan bijna geen toeval zijn dat de papieren versie van de begroting Wonen & Rijksdienst 2014 een misdruk was, die linea recta de papiercontainer in kon.


je kan niet zeggen dat Rutte en Samsom de woningmarkt op zijn beloop laten; helaas pakken de meeste acties desastreus uit voor bouwend en wonend Nederland

Lees verder “Begroting Bouwen en Wonen”

Begroting wonen en rijksdienst

Rond middernacht rondde de Tweede Kamer de behandeling van de begroting wonen en rijksdienst af. Centraal in mijn bijdrage stond de verhuurderheffing, de effecten daarvan voor de woningcorporaties, huurders en de bouwcrisis.


Stef Blok verwees twee dagen lang vooral naar uitwerkingen van beleid die de komende maanden gaan komen. Maar de uitgangspunten van het regeerakkoord zijn in beton gegoten.

Lees verder “Begroting wonen en rijksdienst”

Begroting Infrastructuur en Mobiliteit

De behandeling van de begroting Infrastructuur 2012 is vannacht om twee uur afgerond. Gisteren duurde de eerste termijn tot half een ’s nachts. Desondanks kreeg de minister van Infrastructuur het voor elkaar om de beantwoording van alle vragen over het thema ruimtelijke ordening af te werken in drie minuten en 40 seconden, terwijl ze voor Infrastructuur en Vervoer twee uur en 50 minuten de tijd nam, precies 50 keer zo lang. Waar het hart vol van is?


the world according to Schultz

Lees verder “Begroting Infrastructuur en Mobiliteit”

minister VROM leent uit Waddenfonds om financieel gat reorganisatie te dichten

Het kabinet Rutte heeft groteske plannen voor bezuinigingen op het ambtenarenapparaat bij de Rijksoverheid. Die komen bovenop de lopende 10% afslank-operatie van Balkenende-IV. Hoe gaat het daarmee eigenlijk?

Lees verder “minister VROM leent uit Waddenfonds om financieel gat reorganisatie te dichten”

Woonruimteverdeling inzetten voor gemengd wonen

Minister Vogelaar vergroot bij de herziening van de Huisvestingswet met de mogelijkheden voor gemeenten om bij de woonruimte-verdeling gemengde wijken te bevorderen. De minister deed haar toezegging in reactie op een voorstel van de SP bij de behandeling van haar begroting voor 2008.

GemengdWonen
Het tijdschrift Nul20 deed vorig jaar onderzoek naar de mening van Amsterdammers over gemengd wonen

Lees verder “Woonruimteverdeling inzetten voor gemengd wonen”

SP-moties en amendement bij Begroting WWI

Vandaag heb ik bij de begroting van minister Vogelaar vijf wijzigingsvoorstellen ingediend:
– het paal en perk stellen aan excessieve betaling van corporatiedirecteuren
– het terugdraaien van de bezuinigingen op de huurtoeslag
– het verruimen van de mogelijkheden voor financiële steun voor projecten buiten de 40 aandachtswijken
– een debat op korte termijn over het advies van de VROM-raad, die onlangs zware kritiek uitte op het Nederlandse woningmarktbeleid, in het bijzonder de hypotheekaftrek.
– het continueren van de financiële steun voor de Stichting Steun Remigratie, die zich met name richt op praktische hulp aan Marokkanen die geremigreerd zijn of het voornemen hebben om te remigreren.

Lees verder “SP-moties en amendement bij Begroting WWI”