Waterveiligheid: grootste risico’s vanuit de rivieren

De waterveiligheid in Nederland is minder goed geregeld dat de meeste mensen denken. De grootste risico’s treden niet op vanuit de kust, maar vanuit de grote rivieren. En de meerwaarde van de op dit moment zo gehypte meerlaagse aanpak is uiterst betrekkelijk.


een van de zwakste schakels in onze rivierdijken: de Lekdijk bij Vreeswijk

Lees verder “Waterveiligheid: grootste risico’s vanuit de rivieren”

Nederland waterland, maar niet in de verkiezingsprogramma’s

Nederland is een waterland, maar dat zou je niet aflezen aan de inhouden van de meeste verkiezingsprogramma’s. Ik bekeek de programma’s van VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66 en GroenLinks. Meest opmerkelijk: het CDA maakt nauwelijks meer woorden vuil aan dit thema, dat onder Balkenende nog een profileringspunt was. En heeft de PvdA aandelen Vitens ingekocht?

Lees verder “Nederland waterland, maar niet in de verkiezingsprogramma’s”

Eenderde primaire waterkeringen voldoet niet aan veiligheidsnorm

1225km primaire waterkeringen -dat zijn de dijken en dammen die het belangrijkst zijn voor de bescherming tegen overstroming vanuit zee en rivieren- alsmede 335 kunstwerken (sluizen, stormvloedkeringen e.d.) voldoen niet aan de normen. Dat lijkt me nogal verontrustend. Maar volgens staatssecretaris Joop Astma valt het nogal mee, als we de inrichting van het land achter de dijken wat slimmer en de rampenbestrijding wat slimmer regelen.


de afsluitdijk is een van de primaire waterkeringen die niet meer voldoet aan de veiligheidsnorm

Lees verder “Eenderde primaire waterkeringen voldoet niet aan veiligheidsnorm”

kabinet: het gaat hardstikke goed met de waterkwaliteit

…. , in ieder geval best wel goed. Of misschien een beetje goed, of nèt niet zo slecht dat we ruzie krijgen met de Europese Unie over het aan onze laars lappen van de Kaderrichtlijn Water. Dat was de impliciete boodschap van het regeerakkoord, die dit jaar verwerkt is in de begroting I&M 2012. We bespraken de plannen van staatssecretaris Joop Atsma tijdens een wetgevingsoverleg op 5 december.


mijn favoriete Nederlandse rivier de IJssel kwam ruim aan bod bij mijn inbreng en moties over de Bypass Kampen bij het wetgevingsoverleg water (met dank aan IJsselTV)

Lees verder “kabinet: het gaat hardstikke goed met de waterkwaliteit”

Jansen vs De Boer: wie is er verantwoordelijk voor veilige dijken?

dubbelcolumn op nvm.nl d.d. 21 maart

Beste Betty, de Tsunami in Japan zal waarschijnlijk meer dan 10.000 doden kosten. Meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geworden. De gevolgen van de besmetting rond de verwoeste kerncentrales zijn op dit moment nog onduidelijk. Het is een tragedie waarvan je alleen maar kan hopen dat hij je zelf nooit zal overkomen.

Lees verder “Jansen vs De Boer: wie is er verantwoordelijk voor veilige dijken?”

Atsma in Kampen: it giet oan!

JoopAtsma
Joop Atsma, staatssecretaris van milieu en water, was gisteren op bezoek in Kampen. Klaarblijkelijk stond hij in de CDA-verkiezingsstand, want hij in zijn enthousiasme om zijn CDA-vriend gedeputeerde Theo Rietkerk te helpen vergat hij prompt de afspraken die hij in december jl. gemaakt had met de Kamer over de Bypass van de IJssel.

Lees verder “Atsma in Kampen: it giet oan!”

Schelde-motie aangenomen

Vanmiddag heeft de Kamer een motie van mijn hand aangenomen over het Scheldeverdrag. Die roept het kabinet op om nu met de Belgische overheden in gesprek te gaan over een lange termijn aanpak voor de ontsluiting van de Antwerpse haven, die moet voorkomen dat verdere verdiepingen tot nog veel meer veiligheidsrisico’s en schade aan het ecosysteem leiden.


de Zeeschelde in België is een prachtige getijderivier, maar tegelijk een groot veiligheidsrisico

Lees verder “Schelde-motie aangenomen”

Notaoverleg MIRT water

Het Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT) is de bijlage van de begroting voor Infrastructuur en Milieu, waarjaar alle grote projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling worden besproken. Dit jaar sprak de Kamer apart over de verkeer/ruimte projecten en over de waterprojecten. Ik vond dat geen succes.


de mogelijke peilstijging van het IJsselmeer met 1,5m (een advies van de Deltacommissie Veerman) zorgt voor veel onrust in het gebied. Waarschijnlijk wordt de peilstijging beperkt tot 75cm.

Lees verder “Notaoverleg MIRT water”

Inbreng Deltawet

Vandaag kan de Kamer schriftelijk commentaar geven op de Deltawet. Die wet komt er in het kielzog van het advies van de commissie Veerman over de waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland op de lange termijn. Er komt een jaarlijks aan te vullen Deltaprogramma (projecten), een Deltafonds voor de financiering en een Deltacommissaris als oliemannetje.

lees hier mijn inbreng: WATER 20101117 INB 32304 SP

werkbezoek waterschap Aa en Maas

Afgelopen donderdag was ik samen met Emile Roemer op bezoek bij waterschap Aa en Maas in Oost-Brabant. We bekeken vijf projecten die samen een aardig beeld geven van de taken van een waterschap. Ook Peter Glas van de Unie van Waterschappen nam deel aan het bezoek.

Lees verder “werkbezoek waterschap Aa en Maas”