‘We don’t design chairs anymore.”

Industrieel ontwerpen wordt door veel mensen geassocieerd met mooi vormgegeven meubilair, trendy kleding en gadgets. En natuurlijk de bijbehorende esoterische ontwerperspraat. Miguel Bruns Alonso, onderwijsdirecteur van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Eindhoven, maakte vanmorgen zo snel mogelijk korte metten met dat misverstand.


het project Sensible Sense -een van de inzendingen voor de tentoonstelling ID’13- ontwikkelt protheses met sensoren, zodat de drager dingen kan “voelen”

Lees verder “‘We don’t design chairs anymore.””

Dutch Technology Week

In de regio Eindhoven/Helmond werd vandaag voor de tweede keer de Dutch Technology Week gehouden, een manifestatie van alle bedrijven en onderzoeksinstellingen in de regio die zich met techniek bezig houden. En dat zijn er veel.


iemand nog een geprinte chocolade-jodenkoek mensen? (Holst Centre TNO)

Lees verder “Dutch Technology Week”

Mansveld: we komen toezegging inzake geluidoverlast HSL-Zuid na

Vanmiddag kwamen de eerste antwoorden van de kersversie staatssecretaris milieu Wilma J. Mansveld op schriftelijke vragen van mijn hand binnen. Volgens de staatssecretaris deugt een rapport van de Stichting Geen Gehoor HSL over de geluidoverlast van HSL/A16 ten westen van Breda niet, omdat dit gebaseerd is op metingen die niet deugen. Binnenkort komen de resultaten van metingen van TNO langs het hele HSL-tracè beschikbaar. Op dat moment wordt duidelijk of aanvullende maatregelen (bv. aanpassen geluidschermen) nodig zijn.

Lees verder “Mansveld: we komen toezegging inzake geluidoverlast HSL-Zuid na”

HSL-Zuid + A16 doorbreken de geluidsbarriere

Dat vinden bewoners van de buurtschappen Effen en Overa, het dorp Prinsenbeek en de wijk Haagse Beemden (gemeente Breda), die zich verenigd hebben in de stichting Geen Gehoor HSL. Ze hebben hun standpunt laten onderbouwen door metingen en berekeningen van een Belgische milieuingenieur aan de universiteit van Gent. Ik heb er vandaag schriftelijke vragen over gesteld aan minister Schultz.


Op 5 april 2011 bekeek ik de situatie bij Breda, waar HSL en A16 parallel lopen en omwonenden blootgesteld worden aan de cumulatieve herrie van spoor en autoweg (foto: BN De Stem)

Lees verder “HSL-Zuid + A16 doorbreken de geluidsbarriere”

Biesbosch ideale combinatie natuur en waterbuffer

Na gistermiddag weet ik het zeker: ook bij gestaag neervallende regen is de Biesbosch een schitterend natuurgebied. Samen met boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer, Emile Roemer, onze Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout en statenleden Francy van Iersel en Lies van Aelst namen we een kijkje in het 10.000 hectare grote nationaal park.

Lees verder “Biesbosch ideale combinatie natuur en waterbuffer”

Reststromen suikerfabriek nuttige grondstof voor agrofoodcluster

In het West-Brabantse Dinteloord staat al sinds mensenheugenis een suikerfabriek. Aan het eind van de 19e eeuw organiseerden de boeren zich in coöperaties uit ontevredenheid over de lage prijzen die de particuliere suikerfabrikanten betaalden voor hun bieten. In de loop van de jaren fuseerden de coöperaties, tot in 1966 de Suikerunie werd gevormd. Inmiddels is dat de enige suikerfabrikant in Nederland, met twee fabrieken die tot de grootste van Europa behoren. Samen met Emile Roemer bezocht ik vanmorgen de vestiging in Dinteloord, die de komende jaren wordt ontwikkeld tot een agrofoodcluster.

Lees verder “Reststromen suikerfabriek nuttige grondstof voor agrofoodcluster”

Citaat van de dag

“Op 21 mei 2012 is de directeur-bestuurder van Laurentius aangehouden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Inlichtingen- en Opsporings¬dienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD) onder leiding van het Functioneel Parket en het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM). Dit onderzoek is mede gebaseerd op signalen die eerder waren binnengekomen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) inzake Laurentius. Gezien de aard van de signalen zijn deze destijds ter behandeling overgedragen aan de IOD. De ontwikkelingen zijn voor de Raad van Commissarissen aanleiding geweest om de directeur-bestuurder per direct te schorsen voor de duur van het onderzoek. Dat besluit is in overleg genomen met de extern toezichthouder. Op korte termijn zal een interim-bestuurder worden aangesteld. “
(Liesbeth Spies, minister Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer, 23 mei 2012)

Lees verder “Citaat van de dag”

Schaliegas: minister dendert door, debat hard nodig

Vandaag kwamen de (te) lang verwachte antwoorden op mijn schriftelijke vragen over proefboringen naar schaliegas binnen. De conclusie: minister Verhagen lijkt niet van plan om eerst zorgvuldig onderzoek te doen naar randvoorwaarden voordat het licht definitief op groen gaat voor proefboringen. Dat is onverstandig en onwenselijk.


de winning van schaliegas wijkt sterk af van de gaswinning bij Slochteren en brengt ook andere risico’s met zich mee

Lees verder “Schaliegas: minister dendert door, debat hard nodig”

Kleisteen/schaliegas-geen proefboringen zonder goede voorwaarden en risicoanalyse

Nederland is een van de grootste gasproducenten van Europa. Nog wel. In 1950, voor de start van de exploitatie van het Groningenveld bedroeg de winbare voorraad 4.350 miljard kuub gas. Inmiddels is deze teruggelopen tot ongeveer 1.300 miljard kuub en bij het huidige winningstempo is al dat gas over 30 jaar op. Maar opeens gaan al deze prognoses op zijn kop: er blijkt ook nog 1.400 tot 3.000 miljard kuub schaliegas in de grond te zitten. Met een beetje hulp -sommigen zeggen: met grof geweld- kan dat misschien ook wel gewonnen worden.


bij de winning van onconventioneel gas worden vanuit de boorput horizontaal vloeistoffen gemengd met chemiecalien ingespoten in steenlagen, die daardoor verpulveren, waardoor het gas vrijkomt

Lees verder “Kleisteen/schaliegas-geen proefboringen zonder goede voorwaarden en risicoanalyse”