Mansveld: we komen toezegging inzake geluidoverlast HSL-Zuid na

Vanmiddag kwamen de eerste antwoorden van de kersversie staatssecretaris milieu Wilma J. Mansveld op schriftelijke vragen van mijn hand binnen. Volgens de staatssecretaris deugt een rapport van de Stichting Geen Gehoor HSL over de geluidoverlast van HSL/A16 ten westen van Breda niet, omdat dit gebaseerd is op metingen die niet deugen. Binnenkort komen de resultaten van metingen van TNO langs het hele HSL-tracè beschikbaar. Op dat moment wordt duidelijk of aanvullende maatregelen (bv. aanpassen geluidschermen) nodig zijn.

Lees verder “Mansveld: we komen toezegging inzake geluidoverlast HSL-Zuid na”

Antwoorden vragen luchtkwaliteit A2 Maastricht

Vandaag kwamen de antwoorden binnen op mijn schriftelijke vragen over de luchtkwaliteit nabij de A2 in Maastricht tijdens en na de bouw van de A2-tunnel. Ik ga de antwoorden betrekken bij mijn inbreng voor het debat op 29 februari a.s. over luchtkwaliteit en geluidoverlast in de omgeving van autowegen en spoorlijnen. Dat debat zal mede in het teken staan van het terugdringen van “creatief rekenen” om de luchtkwaliteit en geluidoverlast (op papier) te verminderen.


de A2-tunnel in aanbouw

Lees hier de antwoorden op mijn vragen: MIL 20120203 ANTW SV A2 Maastricht

Begroting Infrastructuur en Mobiliteit

De behandeling van de begroting Infrastructuur 2012 is vannacht om twee uur afgerond. Gisteren duurde de eerste termijn tot half een ’s nachts. Desondanks kreeg de minister van Infrastructuur het voor elkaar om de beantwoording van alle vragen over het thema ruimtelijke ordening af te werken in drie minuten en 40 seconden, terwijl ze voor Infrastructuur en Vervoer twee uur en 50 minuten de tijd nam, precies 50 keer zo lang. Waar het hart vol van is?


the world according to Schultz

Lees verder “Begroting Infrastructuur en Mobiliteit”

werkbezoek ProRail en NedTrain

Gisteren bracht ik met de leden van de tijdelijke commissie spoor een (in)werkbezoek aan ProRail en NedTrain. De commissie doet onderzoek naar de effectiviteit van de investeringen in spoorinfra in vergelijking met die in het buitenland.


midlife-renovatie van een koploper-intercityrijtuig in de werkplaats van NedTrain in Haarlem

Lees verder “werkbezoek ProRail en NedTrain”

Debat Tracéwet

Vandaag startte de plenaire behandeling van de Tracèwet, een wet die bedoeld is om de besluitvorming bij grote infrastructuurprojecten te stroomlijnen en vooral te versnellen. Daarbij worden veel nobele motieven opgevoerd, die op de keper beschouwd window dressing zijn voor het kerndoel achter de wet: sneller extra asfalt aanleggen.

Lees verder “Debat Tracéwet”

Tijdelijke commissie spoor

Twee weken geleden benoemde de Kamer de leden van een Tijdelijke Commissie Spoor (TCS), die een drietal onderzoeken laat uitvoeren naar de effectiviteit van de investeringen in het Nederlands spoornet. Ik ben lid van de commissie, die verder bestaat uit Attje Kuiken (PvdA, voorzitter), Jhim van Bemmel (PVV, vice-voorzitter), Andrè Bosman (VVD) en Eddy van Hijum (CDA).


vestiging wereldrecord benutting spoorinfrastructuur

Lees verder “Tijdelijke commissie spoor”