auto van de zaak dure grap voor iedereen behalve de berijder

Voor SP-ers zal het waarschijnlijk een open deur zijn, maar voor minister Schultz en staatssecretaris Weekers is het wellicht een eye-opener: de notitie ‘Mobiliteitsmanagement en fiscaliteit’ van professor Van Ommeren. De leasebak kost klauwen met geld, zorgt voor 16% extra woonwerkverkeer, vooral in de spits, en leidt ertoe dat leaserijders in grotere, zwaardere auto’s rijden dan normale stervelingen. Die uiteraard wel mogen meebetalen aan het fiscaal pamperen van de auto van de zaak.


op wiens naam zou de Porsche Panamera van JPB staan?

Lees verder “auto van de zaak dure grap voor iedereen behalve de berijder”

retro-camper met een luchtje

Wie smelt er niet bij de aanblik van dat leuke klassieke VW-campertje? Ik in ieder geval wel. Maar nu even niet, nu ik weet dat VW-importeur Pon nieuwe (in Brazilië geproduceerde) retro-campers van het model T2 wil gaan leveren als tweedehands, om zo de emissie-eisen voor nieuwe personenauto’s te ontduiken. Daar zit een luchtje aan!


advertentie van Pon in het Nijmeegse huis-aan-huisblad De Brug

Lees verder “retro-camper met een luchtje”

Burn It

De dieselmotor en de benzinemotor zijn al meer dan 125 jaar oud. CV-ketels worden ook al bijna een eeuw gemaakt. Valt daar nog veel aan te verbeteren. Ja dus. Philip de Goey, in 2010 winnaar van de Simon Stevinprijs voor baanbrekend onderzoek, gaf ons een inkijkje in onderzoek aan de TUE op het gebied van verbrandingstechnieken.

Lees verder “Burn It”

koper nieuwe auto’s wordt belazerd over brandstofverbruik

Als regelmatige lezer van het blad Autovisie viel me al vaker op dat er vaak een flink gat gaapt tussen het officiële brandstofverbruik van nieuwe auto’s (volgens de EU-rollenbanktest) en het echte praktijkverbruik. Net toen ik besloten had om dat eens nader uit te zoeken bleek tankpasorganisatie Travelcard met hulp van TNO het fenomeen in kaart gebracht te hebben. De consument wordt nog veel erger belazerd dan ik al vreesde. Vanavond ga ik in Kassa (18:55-19:30 uur) vertellen wat we daaraan kunnen doen.

UPDATE 5 september, 12:04

Het onderzoek van TNO Industrie en Techniek kan je hier vinden. De belangrijkste conclusie is dat bij de huidige typekeur/EU-rollenbanktest auto’s met een normwaarde van 100 gram CO2/km in de praktijk gemiddeld 42% méér uitstoten. De CO2-uitstoot is ongeveer evenredig met het brandstofverbruik. Bij onzuiniger auto’s is de afwijking wat kleiner: bij een normwaarde van 160 is de afwijking nog 20%. Volgens TNO zijn de afwijkingen nauwelijks verschillend voor de verschillende fabrikanten. Bij die conclusie zet ik voorlopig nog een vraagteken, omdat die niet onderbouwd wordt door de gepubliceerde gegevens.
Opmerkelijk is dat het rapport van TNO is gemaakt in opdracht van het ministerie van VROM, dat het op 19 januari 2010 ontvangen heeft. Ik heb sindsdien nog van geen concrete actie vernomen om zo snel mogelijk een eind te maken aan deze wanpraktijk.

Ik heb daarom voor komende dinsdag mondelinge vragen aangemeld voor de minister van VROM. Wat moet er wat mij betreft gebeuren?
– zo snel mogelijk moet er een EU-typekeuring komen die een reële afspiegeling is van het verbruik
– als dat in Europa nog een aantal jaren duurt moeten de uitkomsten van het Tankpasonderzoek per merk/type halfjaarlijks gepubliceerd worden: naming & shaming!
– de fiscale behandeling van de auto (motorrijtuigbelasting, BPM, bijtelling leaserijders) moet gebaseerd worden op CO2-emissies in plaats van allerlei regelingen die gebaseerd zijn op specifieke technieken; de huidige voorkeursbehandeling voor hybride auto’s hebben niets van doen met een objectieve beloning van gerealiseerd milieurendement.Travelc

O ja, het onderzoek van Travelcard heeft nog een belangrijke bijkomende conclusie opgeleverd: de premiumbrandstoffen (zoals Shell V-power en BP Ultimate) die volgens de fabrikanten veel zuiniger zouden zijn blijken in de praktijk slechts 0,5% brandstof te besparen. Daarmee wordt het prijsverschil niet gerechtvaardigd. ’t is maar dat je het weet.

Citaat van de dag

“Van de 2.700 parkeerplaatsen die Stadgenoot momenteel exploiteert staat 29% leeg, waarmee de corporatie €720.000 aan huuropbrengsten misloopt.”
Ruud van Trijp van woningcorporatie Stadgenoot klaagt in het maartnummer van Nul20 over de verplichting die gemeenten aan corporaties opleggen om gebouwde parkeervoorzieningen te realiseren, ook in wijken waar op straat nog geen betaald parkeerregime is ingevoerd.

OsdorpStadgenoot
In Amsterdam-West, hier in Osdorp, zijn de afgelopen jaren veel nieuwbouwprojecten met gebouwd parkeren gerealiseerd

Lees verder “Citaat van de dag”

elektrisch rijden: begin met de taxi

Gisteren debatteerde de Kamer met de ministers Eurlings en Van der Hoeven over het kabinetsplan om de ontwikkeling van elektrisch vervoer in een stroomversnelling te brengen. Daarvoor wordt de komende jaren €65 miljoen uitgetrokken, plus een aanzienlijk bedrag aan gederfde BPM, motorrijtuigbelasting en inkomstenbelasting door de fiscale vrijstellingen voor elektrische en hybride voertuigen. Wat krijgen we daarvoor terug?

ElektrischeTaxi
De Londense elektrische taxi: er rijdt er ééntje in Amsterdam

Lees verder “elektrisch rijden: begin met de taxi”

Build Your Dreams

Nee, dit is geen uitspraak van Barrack Obama, maar de naam van de grootste fabrikant van telefoonaccu’s ter wereld. En binnenkort wellicht de grootste fabrikant van elektrische auto’s. Steeds meer mensen denken dat individueel elektrisch transport een belangrijke rol gaat spelen bij de verduurzaming van onze economie. Deze Chinezen hebben weinig tijd nodig voor het omzetten van een droom in werkelijkheid. In 2004 zijn ze gestart met de productie van elektrische auto’s, in 2008 maakten ze er al 180.000 en dit jaar moeten het er 400.000 worden. Ik sprak vandaag met Henri Li, general manager van BYD.

byd-e6
De E6 is het nieuwste model full-electric auto van BYD; hij wordt in China vooral ingezet in de taxibranche

Lees verder “Build Your Dreams”

Masterclass elektrische voertuigen

Tijdens de masterclass energie werden we door Chris Hellinga, Dutch-Incert (Innovation Centre for de elektrification of road transport) en Cees de Bont (decaan faculteit industrieel ontwerpen) geinformeerd over ontwikkelingen op het gebied van elektrische voertuigen.

volvo_070720081
het elektrisch truckpark van TNT

Lees verder “Masterclass elektrische voertuigen”

Snelweg slecht voor economie

De VVD-CDA-lobby voor extra asfalt heeft in Den Haag de wind mee, maar in het land is er gelukkig steeds meer verzet. Zie mijn recente berichten over Amelisweerd en de Buitenring. We wisten al dat de herrie, het fijnstof en de stikstofoxiden een aanslag plegen op de gezondheid van omwonenden. Maar nu is aangetoond dat ook de arbeidsproductiviteit er onder lijdt. Steekhoudend argument voor VNO-NCW?

zelfs in China worden al snelwegen overkapt vanwege verzet door omwonenden tegen de aanslag op hun gezondheid

Lees verder “Snelweg slecht voor economie”

Nooit uitgevoerd in Utrecht

Het Utrechtse SP-lid Michael Schulpen wees me op de site nooit uitgevoerd in Utrecht: een scala aan -grotendeels megalomane- plannen voor autowegen, vliegvelden, parkeergarages en gedempte grachten. Allemaal afgeblazen of stevig aangepast, in de meeste gevallen ten gevolge van het verzet van de Utrechtse bevolking. Kortom: actie helpt!


De A27 bij Amelisweerd zou aanvankelijk dwars door het bos lopen op een dijk. Na hevig verzet is de weg naar het oosten opgeschoven en in een tunnelbak aangelegd.