We gaan erover of we gaan er niet over

Deze gevleugelde uitdrukking was het motto van het kabinet Rutte-I. De gedachte: je moet elkaar als overheden niet voor de voeten lopen, laat één bestuurslaag zijn werk goed doen in plaats van dat meerdere overheden half werk leveren. Maar wat gebeurt er als die ene overheid GEEN goed werk levert? Lees hier de casus brandveiligheid zorginstellingen. En huiver.


de brand in GGZ-instelling Rivierduinen kostte drie mensen het leven

Lees verder “We gaan erover of we gaan er niet over”

Bundel toezicht gebouwen in bouwpolitie

Afgelopen jaren gebeurden er een aantal ongelukken die duidelijk maakten dat grote aantallen gebouwen voorzien zijn van riskante constructies of installaties. De Inspectie VROM (sinds kort Inspectie ILT) vroeg de gemeenten om de risico’s te inventariseren, maar keer op keer blijkt dat het merendeel van de gemeenten dat niet doet. Het bouwtoezicht op de bestaande voorraad is verslonsd. Tijd voor de oprichting van een bouwpolitie?


ingestorte spouwmuur van kopgevel in Rijswijkse flat (foto: adviesbureau Nieman)

Lees verder “Bundel toezicht gebouwen in bouwpolitie”

eindafrekening ss Rotterdam: €230 miljoen vermogen Woonbron verdampt

Er kan een streep onder het dossier ss Rotterdam. Het schip wordt voor €29,9 miljoen verkocht aan WestCord hotels, dat ook eigenaar is van hotel New York. De teller van de totale schade voor woningcorporatie Woonbron blijft daarmee -waarschijnlijk staan op €230 miljoen. Dat is €5.927,82 verdampt vermogen per huurder.

Nog eens nalezen hoe dit monument van egotripperij in handen kwam van een woningcorporatie, en hoe het uiteindelijk minister Ella Vogelaar de politieke kop kostte? Lees dossier ss Rotterdam.

Overigens klopt de lezing van het NOS journaal dat Woonbron de ss Rotterdam van “de politiek uit Den Haag” moest verkopen maar half. Van meet af aan riep toenmalig Woonbron-directeur Martien Kromwijk, verantwoordelijk voor aankoop, dat hij 80% van de investering zou doorverkopen aan commerciële partijen, die zeer geinteresseerd zouden zijn in de hotel- en congresfaciliteiten. In werkelijkheid raakte hij de aandelen aan de straatstenen niet kwijt. Nadat minister Vogelaar het veld geruimd had stelde haar opvolger Eberhard van der Laan een toezichthouder aan. Die concludeerde al snel dat de ss Rotterdam maar beter integraal afgestoten kon worden. Dat was vier jaar geleden.

Het is wrang dat de ss Rotterdam werd aangekocht als landmark en “stagefabriek” voor de wijkaanpak in Rotterdam-Zuid. Door het fiasco van Woonbron en de daarop gevolge deconfiture van Vestia is nu het investeringsvermogen van de Rotterdamse corporaties gedecimeerd, terwijl de kabinetten Rutte-I en Rutte-II nog slechts wat kleingeld aan de wijkaanpak besteden.

Gelukkig zit Feijenoord weer in de lift.

Citaat van de dag

‘Veel gemeenten hebben eigen vermogen, maar ook schulden. Wanneer zij bij het Rijk veel minder rente ontvangen voor uitgezet geld dan bij banken, zullen ze er waarschijnlijk vaker voor kiezen om schulden af te lossen.’

(wethouder Janny Bakker-Klein van de gemeente Huizen in VNG-Magazine van 13 juli, naar aanleiding van het voornemen van het kabinet om gemeenten te verplichten tot schatkistbankieren)

Janny, zou het niet sowieso verstandiger zijn om schulden af te lossen?

Derivatenhandel door woningcorporaties: l’histoire se repete

Woningcorporatie Vestia, de een na grootste corporatie van Nederland, zou ten gronde zijn gegaan aan haar speculatieve derivatenhandel, als de collega-corporaties niet via een (afgedwongen) solidariteitsheffing financieel waren bijgesprongen. Nu worden regels gesteld aan dit type financiële transacties van woningcorporaties. Net als in 1994.

Eric Harms dook in 1994 voor Cobouw in de derivatenhandel van een aantal woningcorporaties

Lees verder “Derivatenhandel door woningcorporaties: l’histoire se repete”

Citaat van de dag

“Het nadeel van een dikke flexibele schil is de teloorgang van de bedrijfscultuur. De doelmatigheid in het werk door verkregen ervaring wordt minder. De binding van werknemers aan het bedrijf wordt geringer. De formele vakopleiding en het leren in de praktijk komen in gevaar. Kortom, het is niet allemaal voordeel bij het outsourcen.”

Adri Buur, oud-directeur Economische Instituut voor de Bouwnijverheid in een opinieartikel ‘Uitbesteden niet altijd voordelig voor de sector’ in Cobouw van 19 juli 2012.

Lees verder “Citaat van de dag”

Aedes doet dapper

Aedes, de vereniging van woningcorporaties schorst vandaag 11 van haar leden, omdat deze zich niet tijdig hebben laten visiteren. De visitatieplicht is onderdeel van de Aedescode, een afspraak over het bewaken van de integriteit en maatschappelijke oriëntatie van de corporaties. Is dit een serieuze poging om orde op zaken te stellen of ketelmuziek? Volgens mij het laatste.


Het fenomeen visitatie is bedacht in de katholieke kerk, dat lijkt me al een zelfstandig argument om er terughoudend mee te zijn

Lees verder “Aedes doet dapper”