Hogere politiek

De meeste mensen buiten de Tweede Kamer denken dat je als je zegt dat je ergens voor bent, je er ook voor stemt. En als je iets niet ziet zitten stem je er tegen. Dat lijkt me ook logisch. Toch komt het in Den Haag om de haverklap voor dat partijen -laat ik ze maar PvdA-partijen noemen- ergens tegen stemmen terwijl ze zeggen ervoor te zijn, en omgekeerd. Het meest recente voorbeeld is het afsluitende motiedebat over aluminiumfabriek Aldel van afgelopen donderdag 23 januari.


demonstratie in Delfzijl tegen de sluiting van Aldel op 3 januari.

Lees verder “Hogere politiek”

uitbreiding doelgroep woningcorporaties: toch gelukt!

Het kostte de nodige moeite en partijpolitieke hobbels, maar vanmiddag nam de Tweede Kamer een motie aan die regelt dat de doelgroep voor de woningcorporaties wordt uitgebreid tot huishoudens met een gezamelijk inkomen van €38.000 , en op langere termijn wellicht zelfs €43.000. Tegelijkertijd bouwt de motie ook waarborgen in dat de kernvoorraad van de corporaties voldoende groot moet zijn om die extra woningzoekenden een reële kans te geven op een huurhuis èn dat de huishoudens met de laagste inkomens niet de dupe worden van de extra doelgroep.


grotere doelgroep + kleinere kernvoorraad = langere wachtlijsten. Dat moet je niet willen.

Lees verder “uitbreiding doelgroep woningcorporaties: toch gelukt!”

Staatsdeelnemingen: alleen maar afbouwen, of gaan we ook nog investeren?

Het was een heel aardig debat met minister van financiën Jeroen Dijsselbloem, over het beleid ten aanzien van staatsdeelnemingen. Een voorganger van Dijsselbloem, Wouter Bos, had in 2007 aangekondigd dat hij een strategischer, offensievere koers wilde gaan varen met de staatsdeelnemingen, in plaats van alleen maar te cashen. Wat is daar eigenlijk van terecht gekomen?


Dijsselbloem heeft wel lol in principiële discussies; dat komt goed uit: ik ook.

Lees verder “Staatsdeelnemingen: alleen maar afbouwen, of gaan we ook nog investeren?”

debat inkomensafhankelijke huurverhoging

Vandaag kwam het verslag van het algemeen overleg van 23 april jl. over de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging binnen. Het geeft goed inkijkje in de verdedigingslinie van coalitiewoordvoerders tegen de kritiek op de puinhoop die ze veroorzaakt hebben.


Jacques Monasch: “Ieder heeft zijn eigen pijngrens, maar voor ons is die nog niet bereikt.”

Lees verder “debat inkomensafhankelijke huurverhoging”

Keuzes in Kaart 2013-2017 – wonen/SP

Volgens mij was het minstens de tiende keer dat mijn geachte PvdA-collega en woordvoerder wonen Jacques Monasch rondbazuinde dat de SP “…. in de doorrekening van zijn verkiezingsprogramma €1,6 miljard euro aan bezuinigingen bij de corporaties inboekt.” (via twitter bij het debat over het sociaal akkoord). Dus Jacques, bij deze voor de elfde keer: dat klopt niet!


hoe moet ik het netjes verwoorden: Jacques Monasch gaat creatief om met de werkelijkheid?

Lees verder “Keuzes in Kaart 2013-2017 – wonen/SP”

Framing

Kees Verhoeven en Jacques Monasch beheersen de kunst van het framen als geen ander. Ze beweerden vanmorgen bij het debat over de begroting wonen samen een keer of tien dat de SP door in de Eerste Kamer voor de motie Essers te stemmen zich nu gecommitteerd heeft aan de verhuurderheffing. Dit alles onder het motto: als je maar vaak genoegd liegt gaan de mensen het vanzelf geloven. Daarom hieronder de letterlijke tekst van de stemverklaring van de SP bij de motie Essers.

Lees verder “Framing”

debat verhuurderheffing

Vanmiddag debatteerde de commissie wonen met minister Blok over de woningcorporaties. Belangrijkste thema was het effect van de verhuurderheffing op de woningcorporaties. Inmiddels iedereen bijzonder ongerust over de effecten, met uitzondering van minister Blok en de woordvoerders Barbara Visser (VVD) en Jacques Monasch (PvdA).


minister Blok: “wij hebben niet de illusie dat wij ontslagen in de bouw ten gevolge van de wereldwijde crisis kunnen voorkomen.” De verhuurderheffing van Blok gaat daar op korte termijn nog eens 20.000 werkloze bouwvakkers en mensen in de toeleverende bedrijfstakken aan toevoegen.

Lees verder “debat verhuurderheffing”

Industriebeleid

Tijdens het -verder tamelijk droevig stemmende- debat over de regeringsverklaring zei Diederik Samsom iets waar ik het hardgrondig mee eens ben: we moeten in Nederland inzetten op versterking -en verduurzaming- van de maakindustrie.
Maar ik moest ook direct terugdenken aan het voorjaar van 2006 toen PvdA, GroenLinks en SP samen een tweederde meerderheid haalden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht. En de PvdA de SP vervolgens uit de collegeonderhandelingen gooide, omdat we pleitten voor méér aandacht voor industrie- en MKB-beleid, ten koste van de commerciële dienstverlening.


de nieuwe werkelijkheid ná 12 september.

Lees verder “Industriebeleid”

Citaat van de dag: Groene groei

“Duurzaam groeien is een belangrijke pijler van het regeerakkoord. Met het streven naar een volledig duurzame energievoorziening en een circulaire economie zet het kabinet een groene stip op de horizon. Dat vermindert de onzekerheid voor investeerders in groene technologie. Bij deze ambitieuze doelen blijft de instrumentatie vooralsnog achter.”

Maarten Hajer, directeur Planbureau voor de Leefomgeving

Lees verder “Citaat van de dag: Groene groei”