uitbreiding doelgroep woningcorporaties: toch gelukt!

Het kostte de nodige moeite en partijpolitieke hobbels, maar vanmiddag nam de Tweede Kamer een motie aan die regelt dat de doelgroep voor de woningcorporaties wordt uitgebreid tot huishoudens met een gezamelijk inkomen van €38.000 , en op langere termijn wellicht zelfs €43.000. Tegelijkertijd bouwt de motie ook waarborgen in dat de kernvoorraad van de corporaties voldoende groot moet zijn om die extra woningzoekenden een reële kans te geven op een huurhuis èn dat de huishoudens met de laagste inkomens niet de dupe worden van de extra doelgroep.


grotere doelgroep + kleinere kernvoorraad = langere wachtlijsten. Dat moet je niet willen.

Na de behandeling van de begroting Wonen vorige woensdag lagen er twee moties rond dit thema. De motie Monasch/Schouten (PvdA/Christenunie), die de doelgroep wilde uitbreiden en de motie Paulus Jansen die regelde dat bij uitbreiding van de doelgroep er voldoende waarborgen zijn voor omvang kernvoorraad en bescherming primaire doelgroep. Zie mijn verslag van de tweede termijn. Voor mij was het één onlosmakelijk verbonden met het ander. Zonder waarborgen over de kernvoorraad zorgt de vergroting van de doelgroep alleen maar voor meer wachtenden bij het loket. Ik gaf daarom aan de motie Monasch alleen te zullen steunen als die van mij ook zou worden aangenomen. Daarmee stond de meerderheid voor de motie Monasch op de tocht. Ik sprak wel de bereidheid uit om de moties in elkaar te schuiven, maar daar voelde Monasch niets voor.

Uiteindelijk is het de avond voor de stemmingen, met dank aan Carola Schouten, toch nog gelukt om overeenstemming te bereiken over een goede combinatiemotie. Die kan je hier lezen: VH 20131126 MOT 33750-XVIII-12 gewijzigd (in rood: de gewijzigde/toegevoegde passages). De nieuwe motie werd ondertekend door PvdA-CU-SP-GL-50Plus en ook nog gesteund door PVV, CDA en PvdD. Waarmee hij met ruime meerderheid is aangenomen.

Ik voorspel overigens dat als de verhuurderheffing de komende jaren volledig wordt ingevoerd de wachtlijsten alsnog gaan groeien: de corporaties kunnen dan nauwelijks meer investeren in nieuwbouw, terwijl ze om financiële redenen geneigd zullen zijn om door te gaan met verkopen en liberaliseren. Daarom ben ik pas ècht tevreden als de verhuurderheffing van de baan is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: