lagere temperatuur warmtapwater: potentieel voor 2 miljard kuub gasbesparing

Zojuist nam de Kamer de motie 33750-J-15 van mijn collega Eric Smaling aan. Die neemt de eerste barriere voor een potentiële energiebesparing van twee miljard kubieke meter besparing op het Nederlandse gasbruik (5%). Da’s geen klein bier.


jaarlijks spoelen we twee miljard kuub gas door het putje

Nu gebouwen steeds beter geisoleerd worden vormt het energieverbruik voor warmtapwater een steeds interessantere bron van energiebesparing. Vanwege legionellawetgeving moet je warmtapwater eerst verwarmen tot 70 graden, om aan het tappunt minimaal 60 graden over te houden. Waarvoor wordt al dat warmwater gebruikt? Voor >95% voor baden en douchen. Daarvoor wordt het water ter plekke van het tappunt gemengd met koud water en gekoeld tot ca. 40 graden. Deze qua energie efficiency merkwaardige aanpak zorgt ervoor dat we alleen al in de Nederlandse woningen ruim twee miljard m3 gas nodig hebben voor tapwater (7 miljoen woningen x gemiddeld 300 m3/jaar). Waarschijnlijk komt daar nog in de orde van een half miljard m3 gas bij voor warmtapwater in andere gebouwen.

Inmiddels zijn er ook andere methoden voor legionellabestrijding en -preventie ontwikkeld (zie bv. informatieblad ISSO), die ook effectief zijn bij een lagere watertemperatuur. Op dit moment zijn ze nog uitsluitend economisch toe te passen in collectieve installaties, maar dat kan veranderen als de vraag groeit. Als de taptemperatuur verlaagd wordt naar 40 graden kan voor warmwaterproductie zonder naverwarming gebruikt gemaakt worden van zonnewarmte, laagwaardige restwarmte of een simpele warmtepomp. Dat zou de deur open zetten voor een enorme besparing op aardgas voor warmtapwater.

Natuurlijk is het van belang dat bij de inzet van technieken veiligheid voorop staat. Maar het is goed dat de ervaringen met de nieuwe technieken, die nu uitsluitend worden toegepast in problematische waternetten in bestaande gebouwen, worden verbreed naar moderne installaties die gebruik maken van duurzame warmtebronnen. Ik ben ervan overtuigd dat de combinatie gezond & lage temperatuur veel meer potentie heeft dan tot dusver werd onderkend.

Onlangs stelde ik minister Schultz schriftelijke vragen over het verkennen van lage-temperatuur-warmtapwater. Ze was toen nog niet zo toeschietelijk. Tijdens het wetgevingsoverleg water was haar reactie op de motie Smaling al een stuk positiever en nu de motie is aangenomen kunnen we hopelijk tempo gaan maken met het verduurzamen van de warmwatervoorziening.

Lees hier de motie: WATER 20131118 MOT lagere minimumtemperatuur warmtapwater

Meer lezen: dossier legionella

UPDATE 20 januari 2014, 15:40
Vandaag stuurde minister Schultz een brief aan de Kamer over de wijze waarop ze de motie gaat uitvoeren: WATER 20140120 BRF verlaging warmtapwatertemperatuur

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: