Onderzoek nieuwe zuiveringstarieven “grootverbruikers” voor de zomer afgerond

Ik stelde onlangs schriftelijke vragen over het project modernisering zuiveringsheffing. Dat project heeft betrekking op grotere industriële lozers van afvalwater. De meesten van hen zijn op dit moment aangesloten op een publieke zuiveringsinstallatie van een waterschap, anderen hebben een eigen installatie. De afkoppeling van grote afvalwaterstromen kan grote gevolgen hebben voor het zuiveringstarief van de achterblijvende (gebonden) kleinverbruikers en leiden tot kapitaalvernietiging bij publieke installaties. Alle reden voor waakzaamheid.

Lees verder “Onderzoek nieuwe zuiveringstarieven “grootverbruikers” voor de zomer afgerond”

modernisering zuiveringsheffing: hoe houden we de afhakers binnenboord?

In heel Nederland zijn de afgelopen 40 jaren afvalwater zuiveringsinstallaties (RWZI’s) gebouwd. Eerst door de provincies, later door de waterschappen. Bekostigd uit de zuiveringsheffing van de waterschappen, opgebracht door de huishoudens en de bedrijven. Maar ho: dat zijn wel steeds minder bedrijven. De afgelopen tien jaar zijn 1,8 miljoen vervuilingseenheden (VE’s) aan afvalwater afgekoppeld van de publieke zuiveringen, omdat de bedrijven de zuivering in eigen hand nemen. Is dat een positieve ontwikkeling?


publieke waterzuiveringen (afgebeeld: Beemster) vergen grote investeringen. Die worden ondermijnd door afhakers.

Lees verder “modernisering zuiveringsheffing: hoe houden we de afhakers binnenboord?”

Riolering in beeld 2013

Een gemiddeld Nederlands huishouden geeft €180 per jaar uit aan rioolrechten: de vergoeding die je aan de gemeente betaalt voor de aanleg en het onderhoud van het riool. Wat krijg je daarvoor terug en hoe goed of slecht presteert jouw gemeente ten opzichte van anderen? Je vindt het Riolering in beeld 2013 , de driejaarlijkse benchmark van Rioned. Interessant leesvoer voor gemeenteraadsleden met water in hun portefeuille.

Lees verder “Riolering in beeld 2013”

Water: te belangrijk om aan de waterschappen over te laten!

Onder deze -ik geef het toe: ietwat treiterige- titel hield ik vanmiddag in het Amersfoortse waterschapshuis een spreekbeurt met debat voor de vereniging van algemeen bestuursleden van waterschappen.


mooi werk, zo’n stoer gemaal dat Flevoland verzekert van droge voeten. Maar heb je een aparte bestuurslaag nodig om het te beheren?

Lees verder “Water: te belangrijk om aan de waterschappen over te laten!”

lagere temperatuur warmtapwater: potentieel voor 2 miljard kuub gasbesparing

Zojuist nam de Kamer de motie 33750-J-15 van mijn collega Eric Smaling aan. Die neemt de eerste barriere voor een potentiële energiebesparing van twee miljard kubieke meter besparing op het Nederlandse gasbruik (5%). Da’s geen klein bier.


jaarlijks spoelen we twee miljard kuub gas door het putje

Lees verder “lagere temperatuur warmtapwater: potentieel voor 2 miljard kuub gasbesparing”

congres funderingsproblematiek

Op 21 november hield het KennisCentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) een goed bezocht congres in het gebouw van de faculteit civiele techniek van de TU Delft. Het congres onderstreepte hoe nuttig het KCAF is als transferpunt voor de procesmatige en technische aanpak van funderingsproblemen. Rond 400.000 particuliere woningeigenaren hebben te maken met een funderingsprobleem.

Lees verder “congres funderingsproblematiek”

Schultz: koper- en zilverionisatie voor legionellabestrijding alleen in probleemsituaties

Zojuist kwamen de antwoorden van minister Schultz binnen op vragen die ik samen met Henk van Gerven stelde over de inzet van koper- en zilverionisatie voor legionellabestrijding. Aanleiding was een bericht in Cobouw over het toelaten van een lagere temperatuur voor warmtapwater ingeval een drinkwaterinstallatie is voorzien van een toegelaten installatie voor legionella bestrijding.


deze bacterie wil je niet tegenkomen in ons drinkwater!

Lees verder “Schultz: koper- en zilverionisatie voor legionellabestrijding alleen in probleemsituaties”

Waterveiligheid: grootste risico’s vanuit de rivieren

De waterveiligheid in Nederland is minder goed geregeld dat de meeste mensen denken. De grootste risico’s treden niet op vanuit de kust, maar vanuit de grote rivieren. En de meerwaarde van de op dit moment zo gehypte meerlaagse aanpak is uiterst betrekkelijk.


een van de zwakste schakels in onze rivierdijken: de Lekdijk bij Vreeswijk

Lees verder “Waterveiligheid: grootste risico’s vanuit de rivieren”

Rijnland investesteert in waterbeheer-met-draagvlak

Dijkgraaf Gerard Doornbos van hoogheemraadschap Rijnland, Nederlands oudste waterschap, was in het verleden voorzitter van LTO Nederland. Hij weet dus als geen ander hoe boeren in elkaar zitten. Logischerwijs investeert Rijnland veel tijd en geld in het creëren van draagvlak voor zijn projecten op het gebied van waterbeheer en waterkwaliteit. Samen met Lies van Aelst en Ap de Wit ging ik vanmorgen bij de Nieuwkoopse plassen kijken of dat wat oplevert.


De Nieuwkoopse Plassen vormen onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Rijnland werkt nauw samen met terreinbeheerder Natuurmonumenten aan het verbeteren van de waterkwaliteit. De plassen zijn overigens, met een aantal beperkingen, vrij toegankelijk voor de recreatievaart.

Lees verder “Rijnland investesteert in waterbeheer-met-draagvlak”

Biesbosch ideale combinatie natuur en waterbuffer

Na gistermiddag weet ik het zeker: ook bij gestaag neervallende regen is de Biesbosch een schitterend natuurgebied. Samen met boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer, Emile Roemer, onze Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout en statenleden Francy van Iersel en Lies van Aelst namen we een kijkje in het 10.000 hectare grote nationaal park.

Lees verder “Biesbosch ideale combinatie natuur en waterbuffer”