Schultz: koper- en zilverionisatie voor legionellabestrijding alleen in probleemsituaties

Zojuist kwamen de antwoorden van minister Schultz binnen op vragen die ik samen met Henk van Gerven stelde over de inzet van koper- en zilverionisatie voor legionellabestrijding. Aanleiding was een bericht in Cobouw over het toelaten van een lagere temperatuur voor warmtapwater ingeval een drinkwaterinstallatie is voorzien van een toegelaten installatie voor legionella bestrijding.


deze bacterie wil je niet tegenkomen in ons drinkwater!

Lees verder “Schultz: koper- en zilverionisatie voor legionellabestrijding alleen in probleemsituaties”

Nederland waterland, maar niet in de verkiezingsprogramma’s

Nederland is een waterland, maar dat zou je niet aflezen aan de inhouden van de meeste verkiezingsprogramma’s. Ik bekeek de programma’s van VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66 en GroenLinks. Meest opmerkelijk: het CDA maakt nauwelijks meer woorden vuil aan dit thema, dat onder Balkenende nog een profileringspunt was. En heeft de PvdA aandelen Vitens ingekocht?

Lees verder “Nederland waterland, maar niet in de verkiezingsprogramma’s”

Debat drinkwater/waterkwaliteit

Vanmiddag is er een afsluitend debatje met staatssecretaris Atsma over waterkwaliteit, de toelaatbare winst van drinkwaterbedrijven en legionella. Ik ga daar twee voorstellen doen: beperk de toelaatbare winstuitkering aan de publieke aandeelhouders tot 4,4% en voer een onderhoudsverplichting in voor open koeltorens.


slecht onderhouden koeltorens vormen een groot legionellarisico

Lees verder “Debat drinkwater/waterkwaliteit”

ontwikkelingshulp met een commercieel luchtje

De Nederlandse publieke drinkwaterbedrijven kloppen zichzelf op de borst als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemers: ze mogen maximaal 1% van hun omzet besteden aan ondersteuning van drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden, die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de milleniumdoelstelling. Maar er zit een luchtje aan al de filantropie.


Vitens en Evides zijn sinds kort betrokken bij de verbetering van de drinkwatervoorziening in China

Lees verder “ontwikkelingshulp met een commercieel luchtje”

debat Drinkwaterbesluit

Gistermiddag besprak de commissie VROM het ontwerp-drinkwaterbesluit. De belangrijkste discussiepunten: de winstuitkeringen en het prijstoezicht, de fusietoets, hoe worden de bronnen van de drinkwaterbedrijven beter beschermd tegen bodemverontreinigingen.

Lees hier mijn inbreng: WATER 20100630 AO Drinkwaterbesluit

UPDATE 2 juli 2010.
Gisteren heb ik tijdens het afrondende debat twee moties ingediend, waarvan er één is overgenomen door minister Huizinga en één is aangenomen.
De eerste motie vraagt om een betere monitoring van de vorderingen bij het beschermen van drinkwaterputten tegen bodemverontreiniging. De tweede regelt dat drinkwaterbedrijven uitgaven voor buitenlandse projecten moeten betalen uit de winst in plaats van via een opslag op het drinkwatertarief.
Lees hier de moties: WATER 20100701 MOT Drinkwaterbesluit

UPDATE 12 juli 2010
Mijn motie over de financiering van buitenlandse projecten van drinkwaterbedrijven uit het drinkwatertarief hebben een hoop respons op geleverd.
Lees hier de artikelen/reacties op Joop en in het Parool

waterketenbeheer kan 12,5% efficiëter

In de waterketen kan tot 2020 zo’n €550 miljoen aan doelmatigheidswinst geboekt worden door bundeling van kennis en capaciteit, en door integratie van riool- en zuiveringbeheer, eventueel nog uitgebreid tot de drinkwaterbedrijven. Dat concludeert de feitencommissie van het Waterketen Overleg (gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven) in zijn rapport doelmatig beheer waterketen. De conclusies zijn in lijn met eerdere onderzoeken van de universiteiten van Tilburg en Rotterdam.


de hoogte van de gemeentelijke rioolheffing kan een factor tien verschillen, terwijl de kwaliteitsnormen in heel Nederland gelijk zijn (bron: feitencommissie; cijfers over 2008)

Lees verder “waterketenbeheer kan 12,5% efficiëter”

Heemskerk zaagt aan poten publieke drinkwaterbedrijven

frankheemskerkVolgens staatssecretaris exportbevordering Frank Heemskerk (PvdA) moeten de Nederlandse drinkwaterbedrijven de buitenlandse markt op. Hij zaagt daarmee aan de poten van het huidige publieke stelsel en gaat lijnrecht in tegen het beleid van minister Cramer, verantwoordelijk voor de drinkwatersector.

Lees verder “Heemskerk zaagt aan poten publieke drinkwaterbedrijven”

Legionella in woningen snel groeiend probleem

Legionella in woningen rukt op: steeds vaker liggen waterleidingen en verwarmingsleidingen ingestort in dezelfde dekvloer. Kruisende leidingen zorgen voor “hotspots”: broeinesten van legionella. Ook de toepassing van kunststof waterleidingen en vloerverwarming zorgen voor extra risico’s, zeker in combinatie met een onzorgvuldig ontwerp en een slechte controle tijdens de bouw. Dat zijn zorgwekkende conclusies, gepresenteerd op het TVVL-congres over Legionella, dat vandaag in Nijmegen gehouden werd.

leidingendekvloer
kruisende water- en cv-leidingen in dekvloeren zijn een bron van legionella-hotspots Lees verder “Legionella in woningen snel groeiend probleem”