Riolering in beeld 2013

Een gemiddeld Nederlands huishouden geeft €180 per jaar uit aan rioolrechten: de vergoeding die je aan de gemeente betaalt voor de aanleg en het onderhoud van het riool. Wat krijg je daarvoor terug en hoe goed of slecht presteert jouw gemeente ten opzichte van anderen? Je vindt het Riolering in beeld 2013 , de driejaarlijkse benchmark van Rioned. Interessant leesvoer voor gemeenteraadsleden met water in hun portefeuille.

Lees verder “Riolering in beeld 2013”

Rijnland investesteert in waterbeheer-met-draagvlak

Dijkgraaf Gerard Doornbos van hoogheemraadschap Rijnland, Nederlands oudste waterschap, was in het verleden voorzitter van LTO Nederland. Hij weet dus als geen ander hoe boeren in elkaar zitten. Logischerwijs investeert Rijnland veel tijd en geld in het creëren van draagvlak voor zijn projecten op het gebied van waterbeheer en waterkwaliteit. Samen met Lies van Aelst en Ap de Wit ging ik vanmorgen bij de Nieuwkoopse plassen kijken of dat wat oplevert.


De Nieuwkoopse Plassen vormen onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Rijnland werkt nauw samen met terreinbeheerder Natuurmonumenten aan het verbeteren van de waterkwaliteit. De plassen zijn overigens, met een aantal beperkingen, vrij toegankelijk voor de recreatievaart.

Lees verder “Rijnland investesteert in waterbeheer-met-draagvlak”

Nederland waterland, maar niet in de verkiezingsprogramma’s

Nederland is een waterland, maar dat zou je niet aflezen aan de inhouden van de meeste verkiezingsprogramma’s. Ik bekeek de programma’s van VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66 en GroenLinks. Meest opmerkelijk: het CDA maakt nauwelijks meer woorden vuil aan dit thema, dat onder Balkenende nog een profileringspunt was. En heeft de PvdA aandelen Vitens ingekocht?

Lees verder “Nederland waterland, maar niet in de verkiezingsprogramma’s”

Motie Volkeraksluizen aangenomen

Mijn motie over het uitwerken van een alternatief met zoet/zoutwaterscheiding bij de renovatie/uitbreiding van de Volkeraksluizen is dinsdag aangenomen. Ik had de motie samen met Lutz Jacobi (PvdA) ingediend tijdens het recente wetgevingsoverleg water.

Lees verder “Motie Volkeraksluizen aangenomen”

kabinet: het gaat hardstikke goed met de waterkwaliteit

…. , in ieder geval best wel goed. Of misschien een beetje goed, of nèt niet zo slecht dat we ruzie krijgen met de Europese Unie over het aan onze laars lappen van de Kaderrichtlijn Water. Dat was de impliciete boodschap van het regeerakkoord, die dit jaar verwerkt is in de begroting I&M 2012. We bespraken de plannen van staatssecretaris Joop Atsma tijdens een wetgevingsoverleg op 5 december.


mijn favoriete Nederlandse rivier de IJssel kwam ruim aan bod bij mijn inbreng en moties over de Bypass Kampen bij het wetgevingsoverleg water (met dank aan IJsselTV)

Lees verder “kabinet: het gaat hardstikke goed met de waterkwaliteit”

Notaoverleg MIRT water

Het Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT) is de bijlage van de begroting voor Infrastructuur en Milieu, waarjaar alle grote projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling worden besproken. Dit jaar sprak de Kamer apart over de verkeer/ruimte projecten en over de waterprojecten. Ik vond dat geen succes.


de mogelijke peilstijging van het IJsselmeer met 1,5m (een advies van de Deltacommissie Veerman) zorgt voor veel onrust in het gebied. Waarschijnlijk wordt de peilstijging beperkt tot 75cm.

Lees verder “Notaoverleg MIRT water”

Inbreng Wet Milieubeheer (wijziging in verband met afstemming op Kaderrichtlijn Water)

Sommige mensen denken dat de Kamer zich vooral -of zelfs uitsluitend- bezig houdt met de waan van de dag (beluister het debatje daarover tijdens Peptalk). Wat een onzin. Ik heb alleen al deze week vier schriftelijke inbrengen gemaakt voor wetsvoorstellen die de Kamer op dit moment behandelt, ook al is het kabinet demissionair. Zojuist bijvoorbeeld over een wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van de waterkwaliteit.


dit gebeurt er als de overheid niet thuis geeft bij de bescherming van de waterkwaliteit: plasticrecycling in Djakarta.

Lees verder “Inbreng Wet Milieubeheer (wijziging in verband met afstemming op Kaderrichtlijn Water)”

werkbezoek waterschap Aa en Maas

Afgelopen donderdag was ik samen met Emile Roemer op bezoek bij waterschap Aa en Maas in Oost-Brabant. We bekeken vijf projecten die samen een aardig beeld geven van de taken van een waterschap. Ook Peter Glas van de Unie van Waterschappen nam deel aan het bezoek.

Lees verder “werkbezoek waterschap Aa en Maas”

waterketenbeheer kan 12,5% efficiëter

In de waterketen kan tot 2020 zo’n €550 miljoen aan doelmatigheidswinst geboekt worden door bundeling van kennis en capaciteit, en door integratie van riool- en zuiveringbeheer, eventueel nog uitgebreid tot de drinkwaterbedrijven. Dat concludeert de feitencommissie van het Waterketen Overleg (gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven) in zijn rapport doelmatig beheer waterketen. De conclusies zijn in lijn met eerdere onderzoeken van de universiteiten van Tilburg en Rotterdam.


de hoogte van de gemeentelijke rioolheffing kan een factor tien verschillen, terwijl de kwaliteitsnormen in heel Nederland gelijk zijn (bron: feitencommissie; cijfers over 2008)

Lees verder “waterketenbeheer kan 12,5% efficiëter”