Midden Delfland: nu het nog rustig is

Gisteren liep ik de NS wandeling tussen Delft en Maassluis, dwars door Midden Delfland. Een piepkleine groene oase voor rustzoekers uit Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maasluis of Delft. Met die rust is het binnenkort gedaan als de A4 in gebruik wordt genomen.


jaagpad langs de Vlaardingervaart bij Schipluiden

Lees verder “Midden Delfland: nu het nog rustig is”

herstructurering Vlaardingen

Jarenlang trok de Vlaardingse SP ten strijde tegen de naar onze mening ongezonde sloopdrift van de grootste woningcorporatie in de gemeente: Waterweg Wonen. Gisteren ging ik samen met Harrie Bosch (directeur Waterweg Wonen) en Arnout Hoekstra (SP-wethouder) kijken in twee van de herstructureringswijken: Babberspolder en Holy.


nieuwbouwproject van 118 senioren en 14 eengezinswoningen boven een parkeerdek en voorzieningen aan de Van Hogendorplaan; een prachtige binnentuin, waar de combinatie van senioren met gezinnen met kinderen voor enige frictie zorgt

Lees verder “herstructurering Vlaardingen”

eindafrekening ss Rotterdam: €230 miljoen vermogen Woonbron verdampt

Er kan een streep onder het dossier ss Rotterdam. Het schip wordt voor €29,9 miljoen verkocht aan WestCord hotels, dat ook eigenaar is van hotel New York. De teller van de totale schade voor woningcorporatie Woonbron blijft daarmee -waarschijnlijk staan op €230 miljoen. Dat is €5.927,82 verdampt vermogen per huurder.

Nog eens nalezen hoe dit monument van egotripperij in handen kwam van een woningcorporatie, en hoe het uiteindelijk minister Ella Vogelaar de politieke kop kostte? Lees dossier ss Rotterdam.

Overigens klopt de lezing van het NOS journaal dat Woonbron de ss Rotterdam van “de politiek uit Den Haag” moest verkopen maar half. Van meet af aan riep toenmalig Woonbron-directeur Martien Kromwijk, verantwoordelijk voor aankoop, dat hij 80% van de investering zou doorverkopen aan commerciële partijen, die zeer geinteresseerd zouden zijn in de hotel- en congresfaciliteiten. In werkelijkheid raakte hij de aandelen aan de straatstenen niet kwijt. Nadat minister Vogelaar het veld geruimd had stelde haar opvolger Eberhard van der Laan een toezichthouder aan. Die concludeerde al snel dat de ss Rotterdam maar beter integraal afgestoten kon worden. Dat was vier jaar geleden.

Het is wrang dat de ss Rotterdam werd aangekocht als landmark en “stagefabriek” voor de wijkaanpak in Rotterdam-Zuid. Door het fiasco van Woonbron en de daarop gevolge deconfiture van Vestia is nu het investeringsvermogen van de Rotterdamse corporaties gedecimeerd, terwijl de kabinetten Rutte-I en Rutte-II nog slechts wat kleingeld aan de wijkaanpak besteden.

Gelukkig zit Feijenoord weer in de lift.

Rijnland investesteert in waterbeheer-met-draagvlak

Dijkgraaf Gerard Doornbos van hoogheemraadschap Rijnland, Nederlands oudste waterschap, was in het verleden voorzitter van LTO Nederland. Hij weet dus als geen ander hoe boeren in elkaar zitten. Logischerwijs investeert Rijnland veel tijd en geld in het creëren van draagvlak voor zijn projecten op het gebied van waterbeheer en waterkwaliteit. Samen met Lies van Aelst en Ap de Wit ging ik vanmorgen bij de Nieuwkoopse plassen kijken of dat wat oplevert.


De Nieuwkoopse Plassen vormen onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Rijnland werkt nauw samen met terreinbeheerder Natuurmonumenten aan het verbeteren van de waterkwaliteit. De plassen zijn overigens, met een aantal beperkingen, vrij toegankelijk voor de recreatievaart.

Lees verder “Rijnland investesteert in waterbeheer-met-draagvlak”

Dorpsraad Nieuwe Wetering: we wonen straks tussen twee vuren

Samen met Lies van Aelst en Ap de Wit van de SP-statenfractie Zuid-Holland ben ik vanmorgen gaan kijken in Nieuwe Wetering, een kleine kern met 700 inwoners tussen Leiden en Hoofddorp. De lintbebouwing van het dorp wordt aan de oostkant bijna geraakt door de -verbrede- A4 en de hogesnelheidslijn. Aan de westkant komt de randstad 380kV hoogspanningsverbinding te lopen. De actieve leden van de dorpsraad hebben het gevoel dat ze daarmee tussen twee vuren zitten.

Lees verder “Dorpsraad Nieuwe Wetering: we wonen straks tussen twee vuren”

Minister van Leegstand

Hein Piet Donner heeft er een nieuwe nevenfunctie bij: minister van Leegstand. Gisteren liet hij de Kamer weten dat hij de komende jaren 40% van de kantoorruimte van het Rijk in Den Haag zal afstoten, anderhalf keer zoveel als de inschatting van toenmalig minister Ter Horst twee jaar geleden.

Lees verder “Minister van Leegstand”

Onder de maat

Dat is de titel van het onderzoeksverslag van de SP afdeling Gouda over haar onderzoek onder huurders aan de Talmastraat en Idenburgstraat. Eigenaar van de woningen is ACHMEA, beheerder is Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement in Zoetermeer. Samen met Ed van Velzen en Hans-Daniël van Alphen sprak ik vandaag -tussen de verkiezingsstrijd door- met directeur Van Dijk en accountmanager Bijlsma van Van ’t Hof Rijnland.

Lees verder “Onder de maat”

campagne: dinsdag 26 mei

Energiecoöperaties, de wijkaanpak in Buytenwegh (Zoetermeer) en de Nederlandse zeehavens. Tijdens een verkiezingscampagne komt er een scala aan onderwerpen langs.

wereldkampioen-schoenmaker Tico Roozendaal helpt hangjongeren aan de slag (foto: Jan van Es/De Postiljon)

Juist in campagnetijd is er alle ruimte om mensen te spreken, waar je niet aan toekomt als het vergadercircus van de Kamer op volle toeren draait.

Ik begin de dag met een gesprek met Walther Lenting en enkele collega’s, die zich bezig houden met zelfopwekking van duurzame energie. Ik ken Walther, van huis uit natuurkundige, nog als oud-wethouder van Leefbaar Utrecht.
Zijn stelling is dat wetten verduurzaming tegen werken. Zo doen netbeheerders -nota bene publieke bedrijven- heel erg moeilijk als een aantal bedrijven of huishoudens hun eigen elektriciteit willen opwekken en via een eigen netwerkje distribueren. Zodra dat netwerk verbonden is met het publieke netwerk -en dat is nodig als backupvoorziening- geldt er een telefoonboek aan wettelijke eisen. Prima als die alleen betrekking hebben op leveringszekerheid en veiligheid, maar volgens Lenting worden de zelfopwekkers ook belast met allerlei kostenverhogende regels die helemaal niet nodig zijn.
Het is interessante informatie in het licht van de discussie van de Kamer met minister Van der Hoeven over het vereenvoudigen van zelfopwekking.

Daarna vertrek ik naar Zoetermeer, waar ik samen met de lokale SP-fractievoorzitter Daniël Westhoek de wijk Buytenwegh bezoek. Zoetermeer was veertig jaar geleden nog een dorp, dat vervolgens (net als gemeenten als Spijkenisse, Nieuwegein en Haarlemmermeer) tot groeikern gebombardeerd werd. Inmiddels wonen er meer dan 120.000 inwoners. Zo’n enorme expansie brengt specifieke problemen met zich mee. Een daarvan is een gebrek aan sociale samenhang.
In Buytenwegh bezoeken we allereerst het Resto VanHarte project. Resto VanHarte is een landelijk werkende organisatie, die de sociale samenhang wil versterken en uitsluiting wil bestrijden door laagdrempelige eetgelegenheiden. Inmiddels zijn er 27 wijken eetgelegenheden waar mensen uit de omgeving twee keer per week voor zes euro kunnen komen eten. Rond de maaltijd worden vaak ook nog activiteiten georganiseerd. De keuken en de bediening wordt grotendeels gerund door vrijwilligers en stageaires, vaak als eerste stap naar een opleiding op werk. In Buytenwegh werken er 12 schooluitvallers, die begeleid worden door Samantha de Nocker en Thea Weijenberg en professionele kok/docent Jos Swanink.

Daarna bekijken we de wijk, gebouwd in de jaren 80. Er zijn nogal wat woningen gebouwd boven openbare parkeergarages, die op dit moment beheerproblemen kennen. Dat komt me bekend voor: in mijn eigen wijk Lunetten speelde dat probleem vroeger ook. Inmiddels zijn de parkeerdekken afgesloten en in kleinere eenheden verdeeld. Bewoners kunnen een parkeerplaats huren voor bedragen tussen €10 en €25 per maand. De garages staan nu vol en je auto staat veilig. Enige punt van aandacht is het vragen van een redelijke huur en het vermijden van koppelverhuur: je moet mensen zonder auto nooit verplichten om toch een garageplaats te huren. Idee voor Zoetermeer?
In het wijkbureau hoor ik een goed idee van Peter Collignon: hij organiseert twee keer per jaar een kennismakingsavond voor nieuwe bewoners. Ze krijgen informatie over instellingen en verenigingen in de wijk en kunnen kennis maken met elkaar. Bijkomend effect is dat mensen het wijkbureau weten te vinden: 20% van de bewoners is inmiddels aangesloten op een e-mailservice met wijknieuws.
Buytenwegh heeft een eigen wijkagent, die in tegenstelling tot veel andere gemeenten helemaal is vrijgesteld voor dit werk. Hij zit nu drie jaar gestationeerd in de wijk. Volgens het huidige beleid moet je na maximaal vijf jaar doorstromen naar een andere locatie. De meeste wijkagenten vinden dat te kort. Na drie jaar ken je pas iedereen in de wijk, daarna heeft je werk het hoogste rendement. Het zou volgens hem slimmer zijn om wat langer van dat netwerk te profiteren.

Daarna spreken we nog met Tico Roozendal, wereldkampioen schoenmaken, in zijn winkel-werkplaats op het centrale plein van het winkelcentrum Buytenwegh. Roozendal had veel last van vandalisme en hangjongeren en besloot tot een bijzondere actie: jongeren kunnen een middag per week bij hem onder begeleiding hun eigen schoenen komen repareren. Inmiddels zijn er 15 jongeren die regelmatig bij hem over de vloer komen en is de overlast als sneeuw voor de zon verdwenen.

Veel te vroeg moeten we het bezoek afronden, omdat ik mee doe met een verkiezingsdebat van de Nationale Havenraad. De Havenraad is de lobbyclub van alle belangen rond onze zeehavens. Nummer een met stip is natuurlijk Rotterdam, maar ook de havens van Amsterdam, Vlissingen, Harlingen en Delfzijl/Eemshaven spelen een belangrijke rol in de Nederlandse economie en het logistieke netwerk in Noordwest Europa. Belangrijk discussiepunt was: moeten de havens onder één bestuur gebracht worden of niet? Wat mij betreft niet. Ik ben een groot voorstander van samenwerking, maar een fervent tegenstander van bureaucratische molochen die de creativiteit van het middenkader om zeep helpen. Laat de rijksoverheid een helder kader geven voor de beleidsvrijheid van de havens, zodat oneigenlijke concurrentie voorkomen wordt. Maar verder: geen schaalvergroting.

Natuurlijk vragen de havenbaronnen in koor om meer geld voor infrastructuur: of het rijk even €250 miljoen per jaar extra wil ophoesten voor betere achterlandverbindingen. Je moet maar durven, nadat er afgelopen tien jaar een vermogen in de Betuwelijn geinvesteerd is, op aandrang van diezelfde havenbaronnen. Daar zijn de vervoerprognoses in de verste verte niet waargemaakt en ook de beloften over private cofinanciering niet nagekomen. Een vervoereconoom van de Erasmusuniversiteit merkte dan ook fijntjes op dat het misschien slimmer is om eerst eens de bestaande infrastructuur beter te benutten met betere logistieke concepten. Zo is’t maar net.

D66-fractie heeft lak aan D66-leden

Afgelopen zaterdag floot het D66-congres zijn fractie terug over haar standpunt met betrekking tot de ondergrondse opslag van CO2 bij Barendrecht. Een project dat door het kabinet Balkenende IV volkomen ten onrechte als belangrijke bijdrage aan het klimaatbeleid werd bestempeld. Vandaag weigerde D66-woordvoerder Boris van der Ham echter klare wijn te schenken over het stoppen met de ondergrondse opslag in Barendrecht.

Lees verder “D66-fractie heeft lak aan D66-leden”