Toezien op publieke belangen

En wéér presenteerde de WRR een advies Toezien op publieke belangen dat impliciet zware kritiek levert op staand beleid. Benieuwd of dat ook tot verandering leidt. Minister Stef Blok – die de wei in is gestuurd met als taak: minder rijksoverheid – zat er bij maar toonde nog weinig tekenen van reflectie.


voorzitter Andrè Knottnerus van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een wetenschappelijke luis in de pels van Rutte c.s.

Lees verder “Toezien op publieke belangen”

Omgevingsloket Online uitbreiden met handhavingsinformatie

De handhavers op het terrein van milieu en ruimtelijke ordening kunnen veel baat hebben bij een uitbreiding van Omgevingsloket Online (OLO) met handhavingsinformatie, die door alle gebruikers gedeeld wordt en via internet ontsloten wordt. Ook zouden met zo’n systeem de ICT-kosten tientallen miljoenen lager worden. Naar aanleiding van een voorstel van de gemeente Delft heb ik schriftelijke vragen gesteld aan minister Schultz.

lees hier mijn schriftelijke vragen: ROM 20120608 SV database omgevingsinformatie

Odfjell stinkt

Afgelopen zomer deed de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) al aangifte wegens tegen de vestiging van tankopslagbedrijf Odfjell in de Botlek, wegens ontduiking van de meldingsplicht voor milieuincidenten. Odfjell had “vergeten” een lekkage van 200 ton butaan door te geven aan de DCMR. Ook legde de provincie een last onder dwangsom op die onlangs verbeurd werd verklaard. Het bedrijf lijkt er weinig van geleerd te hebben, gezien de onthullende reportage van EenVandaag.

Lees verder “Odfjell stinkt”

Bouwbesluit-light : eenvoudiger regels, betere kwaliteit

Op 30 juni debatteert de Kamer met minister Donner over het nieuwe Bouwbesluit, een (wan)product van de dereguleringswoede van dit kabinet en zijn voorgangers. Gisteren deed ik tijdens de jubileumbijeenkomst van Interconcept een voorstel voor een alternatief: het Bouwbesluit-light. Het werd erg positief ontvangen.


Ingewikkelde regels leiden ertoe dat de handhaving op drijfzand berust

Lees verder “Bouwbesluit-light : eenvoudiger regels, betere kwaliteit”

Omrin: handhaven s.v.p.

Samen met mijn PvdA-collega’s Jacobi en Samsom heb ik vandaag schriftelijke vragen gesteld over de handhaving van de milieuvergunning van afvalverbrander Omrin in Harlingen. Die AVI had er nooit moeten komen (zie mijn eerdere vragen uit maart 2007), maar nu hij er is lijkt me het allerminste wat de provincie Friesland kan doen de milieuvergunning strikt handhaven. Dat schiet nog niet erg op.

Lees verder “Omrin: handhaven s.v.p.”

Waterveiligheid

24% van de Nederlandse waterkeringen voldoet niet aan de Deltanorm van 1960 en van 30% van de waterkeringen is niet bekend of ze aan die norm voldoen. Alarmerend? Volgens staatssecretaris Huizinga niet, want zij wil het toezicht op de waterveiligheid verder uitkleden.


De Maeslantkering is een cruciale schakel in de waterveiligheid van de Rijnmond.

Lees verder “Waterveiligheid”