Asscher tevreden over aanpak kwartsstof

Minister Asscher vindt dat de Arbeidsinspectie goed bezig is bij het terugdringen van de emissies van kwartsstof op de bouwplaats. Dat stof komt vrij bij zagen, boren en frezen in steenachtige materialen en vormt een grote bedreiging van de gezondheid van bouwvakkers en (in mindere mate) omwonenden van bouwplaatsen.


op deze bouwplaats is de afzuiging van kwartsstof bij het uitslijpen van voegwerk wel in orde. Maar al te vaak is dat niet zo.

Lees verder “Asscher tevreden over aanpak kwartsstof”

Stofvrij werken op de bouwplaats

De bouw is een sector waar personeel (en omwonenden) aan relatief grote risico’s worden blootgesteld. Deels acute risico’s (vallen, iets op je kop krijgen), maar ook veel chronische risico’s. Stofbelasting staat daarbij in de top-3. Ik bezocht vanmiddag een bouwplaats van gevelrenovatiebedrijf De Groene Gevelwerker in Voorhout. Eigenaar Mark Veenstra wil de stofbelasting van personeel en bewoners terugdringen, en toont dit aan met een innovatief meetsysteem.


mechanisch hakwerk om gevelvoegen open te hakken veroorzaakt veel fijnstof; alleen een krachtige (hier: 7,5kW) industriële stofzuiger met filters die regelmatig vervangen worden is in staat om de omgeving stofvrij te houden en de bouwvakker te beschermen.

Lees verder “Stofvrij werken op de bouwplaats”

Toezien op publieke belangen

En wéér presenteerde de WRR een advies Toezien op publieke belangen dat impliciet zware kritiek levert op staand beleid. Benieuwd of dat ook tot verandering leidt. Minister Stef Blok – die de wei in is gestuurd met als taak: minder rijksoverheid – zat er bij maar toonde nog weinig tekenen van reflectie.


voorzitter André Knottnerus van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een wetenschappelijke luis in de pels van Rutte c.s.

Lees verder “Toezien op publieke belangen”

Omgevingsloket Online uitbreiden met handhavingsinformatie

De handhavers op het terrein van milieu en ruimtelijke ordening kunnen veel baat hebben bij een uitbreiding van Omgevingsloket Online (OLO) met handhavingsinformatie, die door alle gebruikers gedeeld wordt en via internet ontsloten wordt. Ook zouden met zo’n systeem de ICT-kosten tientallen miljoenen lager worden. Naar aanleiding van een voorstel van de gemeente Delft heb ik schriftelijke vragen gesteld aan minister Schultz.

lees hier mijn schriftelijke vragen: ROM 20120608 SV database omgevingsinformatie.

UPDATE 26 juni 2012

Mijn vragen zijn vandaag beantwoord. De minister is geinteresseerd in de twee suggesties van de gemeente Delft: een centrale database voor handhavingsgegevens en standaardisatie van gegevens in een wettelijke basisadministratie, maar wil  ook andere mogelijkheden verkennen. Begin 2013 horen we daarover meer.

Odfjell stinkt

Afgelopen zomer deed de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) al aangifte wegens tegen de vestiging van tankopslagbedrijf Odfjell in de Botlek, wegens ontduiking van de meldingsplicht voor milieuincidenten. Odfjell had “vergeten” een lekkage van 200 ton butaan door te geven aan de DCMR. Ook legde de provincie een last onder dwangsom op die onlangs verbeurd werd verklaard. Het bedrijf lijkt er weinig van geleerd te hebben, gezien de onthullende reportage van EenVandaag.

Lees verder “Odfjell stinkt”

Citaat van de dag

“Periodiek toezicht vervangen door systeemgericht toezicht is effectiever”.
(ir. Hans Peijnenburg, toezichthouder milieu provincie gelderland in: Afvalstroom/relatiemagazine ARN BV, september 2011)


ARN exploiteert onder meer een grote afvalverbrandingsinstallatie in de buurt van Nijmegen

Lees verder “Citaat van de dag”

Bouwbesluit-light : eenvoudiger regels, betere kwaliteit

Op 30 juni debatteert de Kamer met minister Donner over het nieuwe Bouwbesluit, een (wan)product van de dereguleringswoede van dit kabinet en zijn voorgangers. Gisteren deed ik tijdens de jubileumbijeenkomst van Interconcept een voorstel voor een alternatief: het Bouwbesluit-light. Het werd erg positief ontvangen.


Ingewikkelde regels leiden ertoe dat de handhaving op drijfzand berust

Lees verder “Bouwbesluit-light : eenvoudiger regels, betere kwaliteit”

Omrin: handhaven s.v.p.

Samen met mijn PvdA-collega’s Jacobi en Samsom heb ik vandaag schriftelijke vragen gesteld over de handhaving van de milieuvergunning van afvalverbrander Omrin in Harlingen. Die AVI had er nooit moeten komen (zie mijn eerdere vragen uit maart 2007), maar nu hij er is lijkt me het allerminste wat de provincie Friesland kan doen de milieuvergunning strikt handhaven. Dat schiet nog niet erg op.

Lees verder “Omrin: handhaven s.v.p.”

trend: belangenverstrengeling bij de overheid

Ik zie een trend: onder Rutte komen handhaving en toezicht terecht bij ministeries die belang hebben bij het realiseren van een voorziening. Het is een gevaarlijke variant op zelfregulering.


ouderwetse gedachte?

Lees verder “trend: belangenverstrengeling bij de overheid”