Teeven: we zijn zo stil mogelijk

Volgens staatssecretaris Fred Teeven maakt de politie alleen in héél specifieke situaties gebruik van helicopters in de nachtelijke uren. Jammer dat de materiële werkelijkheid achter die plechtige belofte lastig te controleren is aan de hand van de antwoorden die ik ontving op de schriftelijke vragen die ik hem samen met Nine Kooiman stelde.

Lees hier de antwoorden op mijn vragen: MIL 20130919 ANTW herrie van politiehelicopters

overlast politiehelicopters kan wel wat minder

In Amerikaanse politieseries ontbreken ze nooit: de politiehelicopters die bij nacht en ontij law & order handhaven. Al dan niet met zoeklichten. Ook in Nederland worden politiehelicopters steeds vaker ’s nachts ingezet. Inzet boven stedelijk gebied houdt veel mensen uit hun slaap. Wat mij betreft is dat reden om eens goed te kijken hoe die overlast tot een minimum beperkt kan worden.


binnenkort in dit theater?

Lees hier mijn vragen aan de ministers van veiligheid & justitie en infrastructuur & milieu: MIL 20130703 SV herrie van politiehelicopters

UPDATE 24sep2013: mijn vragen werden zojuist beantwoord . Volgens staatssecretaris Fred Teeven worden politiehelicopters slechts ingezet in de volgende situaties: 1 het redden van mensenlevens; 2 veiligheid ten behoeve van politieoptreden in verband met bijzonder moeilijke, ingewikkelde en niet overzichtelijke aanhoudingssituatie‘s; 3 aanhoudingen van verdachten in het segment van high impact crime, inclusief gevaarlijke achtervolgingen.

omwonenden Schiphol: niet de lusten, wel de lasten

Op uitnodiging van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn was ik vandaag op bezoek aan de Oosteinderweg in Aalsmeer, waar de bewoners in het gebied ten Zuiden van de Aalsmeerbaan woedend zijn op de luchthaven Schiphol, die het gebruik van de deze start- en landingsbaan opvoert, maar weigert om bewoners uit te kopen waarvan de woning door de herrie onverkoopbaar geworden is.

Lees verder “omwonenden Schiphol: niet de lusten, wel de lasten”

wet beperkingengebied buitenlandse luchthaven

Tjonge, wat hebben we er lang op moeten wachten. Maar vanmorgen vindt eindelijk het afrondende debat van de Wet beperkingengebied buitenlandse luchthaven plaats. De wet is van belang voor de bewoners van de grensstreek in Limburg. Vliegveld Weeze/Niederrhein, vliegbasis Geilenkirchen en de voormalige vliegbasis Brüggen vallen alle onder het werkinggebied van de wet. Belangrijkste vraag: wordt er met twee maten gemeten ten opzichte van omwonenden van Nederlandse vliegvelden?


Het beperkingengebied voor de bewoners van Zuidoost Limburg ten gevolge van de AWACS-herriebakken van vliegbasis Geilenkirchen is tergend groot.

Lees hier mijn inbreng in eerste termijn: MIL 20121004 TOE 31898 1eT SP plenair

UPDATE 12:45
Twee van mijn voorstellen bij het debat hebben toezeggingen opgeleverd:
– de minister van Defensie zal tegelijk met zijn AWACS-brief in november aangeven wat de status is van de voormalige RAF-basis Brüggen bij Roermond; mijn inzet is dat de nederlandse regering bij Duitsland aandringt op het schrappen van de luchtvaartbestemming zodra de (slapende) basis definitief zijn militaire bestemming verliest; als dat niet gebeurt zo het scenario Laarbruch/Niederrhein zich kunnen herhalen
– de staatssecretaris van milieu gaat na of het principe “de vervuiler betaalt” (voor wat betreft planschade, geluidisolatie van woningen en vergoeding kosten gemeenten) ook toegepast kan worden op vliegvelden over de grens. Nu worden bv. de gevolgkosten van Niederrhein aan de Nederlandse zijde van de grens betaald door de Nederlandse belastingbetaler.

Motie steekt stokje voor gegoochel met geluidsnormen AWACS

Afgelopen dinsdag is mijn AWACS-motie aangenomen, die een waterdichte meetprocedure vastlegt voor het bewaken van de afgesproken 35% geluidreductie van NAVO vliegveld Geilenkirchen, vlak over de grens bij Onderbanken. Hoe hard dat nodig is kan je lezen in onderstaand artikel, dat vandaag in het tijdschrift De Ingenieur verscheen.


Jacques Fijnaut van comitè Stop Awacs overlast herplant in juli 2007 de eerste boom na de illegale bomenkap ten behoeve van vliegveld Geilenkirchen nabij Schinveld

Lees verder “Motie steekt stokje voor gegoochel met geluidsnormen AWACS”

Hillen vertelt sprookjes. Maar alleen het CDA en de VVD geloven ze nog

Vanmiddag werd de tweede termijn van het AWACS-debat gehouden, de volgende episode in het al 33 jaar aanslepende treurspel van de NAVO die met stokoude spionagetoestellen de bewoners van Schinveld en Brunssum blootstelt aan oorverdovende herrie. Minister van Defensie Hans Hillen gooide een nieuw middel in de strijd: een sprookje.


deze vliegende museumstukken van de NAVO zijn in de burgerluchtvaart al twintig jaar verboden

Lees verder “Hillen vertelt sprookjes. Maar alleen het CDA en de VVD geloven ze nog”

35%? Jazeker: 35%.

Op de laatste avond voor het kerstreces verklaarde minister van Defensie Hans Hillen tot in den treure dat een geluidreductie van 35% voor de AWACS-basis Geilenkirchen gehaald gaat worden. Hij was ook graag bereid om de Kamer dat voor te rekenen. Binnen een maand moest dat makkelijk lukken. Maar de dagen verstreken en verstreken, tot gisteravond, twee dagen voor het vervolgdebat een verzoek om uitstel kwam.


(met dank aan: Joep Bertrams)

Lees verder “35%? Jazeker: 35%.”

De relativiteit van de vooruitgang: efficiency luchtvaart

Volgens de luchtvaartmaatschappijen vliegen we tegenwoordig vrijwel op lucht, zè efficiënt gaan moderne vliegtuigen met brandstof om. De werkelijkheid: moderne toestellen als de Airbus A330/A440 en de Boeing 777 verbruiken per tonkilometer ongeveer net zoveel brandstof als die goeie ouwe Lockheed L-1049 “Constellation” uit 1952. Hoe dat komt?


De stokouwe Connie is net zo dorstig als de modernste passagiersvliegtuigen (met dank)

Lees verder “De relativiteit van de vooruitgang: efficiency luchtvaart”

AWACS: wat hadden we ook weer afgesproken?

Volgende week donderdag 22 december heeft de Kamer een debat met de minister van Defensie en de staatssecretaris van Milieu over de AWACS-overlast in Limburg. Ik vermoed dat er wel weer de nodige kamerleden aan meedoen die nieuw zijn en dus de voorgeschiedenis niet kennen. Mag ik ze even herinneren aan de volgende aangenomen moties? En daaraan de vraag toevoegen: hoe serieus neemt de volksvertegenwoordiging zich nog als kabinetten motie-na-motie aan hun laars lappen?

Lees verder “AWACS: wat hadden we ook weer afgesproken?”

KLM let op de kleintjes

Met enkele collega-kamerleden was ik vanmiddag op bezoek bij KLM op Schiphol-Oost in het kader van de thema’s duurzaamheid en innovatie. In de luchtvaart betekent dat in de eerste plaats: op de kleintjes letten.


bij de onderhoudsdienst van de KLM werken 5.500 mensen. ook bij onderhoud wordt energiebesparing en zuinig materiaalgebruik steeds belangrijker

Lees verder “KLM let op de kleintjes”