35%? Jazeker: 35%.

Op de laatste avond voor het kerstreces verklaarde minister van Defensie Hans Hillen tot in den treure dat een geluidreductie van 35% voor de AWACS-basis Geilenkirchen gehaald gaat worden. Hij was ook graag bereid om de Kamer dat voor te rekenen. Binnen een maand moest dat makkelijk lukken. Maar de dagen verstreken en verstreken, tot gisteravond, twee dagen voor het vervolgdebat een verzoek om uitstel kwam.


(met dank aan: Joep Bertrams)

Nu het debat twee weken verschuift heb ik mijn vrijkomende tijd gebruikt om de relevante passages uit het verslag van 22 december nog eens op een rijtje te zetten. In totaal heeft Hillen 19 (negentien) keer verklaard dat de 35% gehaald gaat worden. Zijn partijgenoot en staatssecretaris milieu Atsma viel hem op dit punt nog één keer bij (een beetje magertjes, vermoedelijk voelde Joop nattigheid).

Hieronder de relevante passages uit het (letterlijk) verslag van het algemeen overleg. Voor de liefhebbers voeg ik een linkje naar het volledige verslag toe!

Minister Hillen:
(€¦€¦€¦)
De maatregelen moeten wel bij elkaar worden opgeteld. Die zullen het komend jaar ook tot het resultaat leiden waar naar mijn mening in de motie-Jansen c.s. om gevraagd wordt: het reduceren van het geluid met 35%. We gaan die 35% in het komend jaar halen.
(€¦€¦€¦.)
Als je al die maatregelen bij elkaar optelt en kijkt naar het beleid dat de NAVO op het ogenblik voert, dan is dat erop gericht om alles bij elkaar, dus ook nog inclusief de stillere routes, te komen tot een uitkomst die reëel uitzicht geeft op ten minste -35%.
(€¦€¦€¦..)
Maar als je weet welke effecten de verschillende maatregelen kunnen hebben, dan geeft de optelsom daarvan een reëel uitzicht op -35%.
(€¦€¦€¦€¦)
De maatregelen die genomen zijn, zijn zodanig dat die zullen leiden tot het terugbrengen van de geluidsoverlast met 35%. Ik ben daar gerust op, omdat het substantiële maatregelen zijn die bij elkaar opgeteld tot die teruggang zullen leiden.
(€¦€¦€¦.)
Het komend jaar zal het aantal decibellen echter met 35% zijn teruggedrongen.
(€¦€¦€¦)
Die geluidsreductie van 35% wordt het komend jaar met dit samenstel van maatregelen gerealiseerd.
(€¦€¦…)
Het is een samenstel van maatregelen. Het is natuurlijk passen en meten. Ik zou veel liever met 50% omlaag gaan, of met nog veel meer. Binnen de huidige omstandigheden kan ik er echter niet meer van maken. Maar die 35% wordt op die manier gehaald.
(…€¦€¦)
Degenen die hierover kunnen oordelen — de mensen die met de AWACS werken — zeggen dat het samenstel van de maatregelen zal leiden tot 35% geluidsreductie.
(€¦€¦€¦)
Buitensporige maatregelen zijn momenteel echter niet meer mogelijk. Maar binnen deze omstandigheden gaan we het komend jaar halen.
(€¦€¦….)
Mijn inspanningen zijn erop gericht om voor de mensen in die omgeving de geluidshinder terug te dringen. Wat mij betreft gaat dat verder dan 35%, maar op het ogenblik zie ik met de huidige mogelijkheden niet meer dan dat.

(€¦€¦€¦)
Daarom hebben wij geprobeerd om binnen de bestaande mogelijkheden — die zijn niet groot — en gegeven het belang dat Nederland in een groot aantal andere opzichten heeft, tot een samenstel van maatregelen te komen die tot 35% geluidsreductie zullen leiden. De punten die ik heb genoemd, dragen daar allemaal aan bij. (..) Al die maatregelen bij elkaar leiden tot die 35%.
(€¦€¦€¦)
Op het ogenblik is datgene wat we kunnen bereiken, precies datgene wat door de Kamer is gevraagd: een geluidsreductie van ongeveer 35%.
(€¦€¦€¦.)
Wij hebben in goed vertrouwen met elkaar gezegd: al deze maatregelen tezamen geven over het jaar een reductie van 35% .
(€¦€¦€¦.)
De afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt op basis van inzicht van deskundigen, is dat we met het samenstel van maatregelen op 35% reductie uitkomen. Dat krediet vraag ik aan de Kamer. Als er gemeten wordt, zal dat resultaat zich ook manifesteren.
(€¦€¦.€¦)
Ik geef toe dat het toevallige omstandigheden zijn waardoor het geluid is verminderd, maar we hebben in de tussentijd wel geprobeerd om bij de NAVO de knop om te krijgen. Dat is gelukt. Daardoor komen we binnen bepaalde marges tot een samenstel van maatregelen dat in ieder geval de geluidsreductie van 35% geeft. Ik zeg tegen de Kamer: die halen we dat jaar en het meten zal dat uitwijzen.
(€¦€¦€¦..)
In de aangenomen motie staat dat het geluid moet worden gereduceerd. Dat krijgt de Kamer. De motie wordt uitgevoerd.
(€¦€¦€¦..)
De verhouding tussen Nederland en de NAVO is zodanig dat dit soort dreigementen niet nodig is. De afspraken met de NAVO zijn gemaakt op basis van wederzijds vertrouwen. Die zijn zodanig dat ze deze uitkomst kunnen geven. Dus wordt die reductie ook gehaald.
(€¦€¦€¦.)
Ik begrijp best dat mijn blauwe ogen niet voldoende zijn. Die zijn overigens niet blauw. (..) Ik zal aan zijn verzoek tegemoetkomen. De Kamer krijgt binnen een maand een brief waarin een tentatieve beschrijving wordt gegeven van de uitkomsten van de verschillende maatregelen.
(€¦€¦€¦)
De Kamer krijgt van mij binnen een maand een tentatieve optelling van de verschillende maatregelen die zullen leiden tot 35% geluidsreductie.
(€¦€¦€¦)
Staatssecretaris Atsma: Ik sluit volledig aan bij datgene wat de minister heeft gezegd met betrekking tot de 35% geluidsreductie. Die moet absoluut worden gehaald. De minister gaat over de maatregelen. Daarover is vandaag al het nodige gewisseld.
(€¦…….)
Als je kijkt naar de piekbelasting die wordt veroorzaakt door de AWACS, dan is er alle reden om die reductie van 35% te halen. Daar is ook geen enkele discussie over. Ik vind ook niet dat wij daar onenigheid over moeten creëren. Het gaat om de vraag hoe je die reductie kunt halen. Daarvoor zijn verschillende sporen. Daar is de minister uitgebreid op ingegaan. Ik vind ook dat die reductie echt moet worden gehaald. Als je kijkt naar de piekbelasting, dan is dat volstrekt helder.
(€¦€¦..)
De heer Paulus Jansen (SP): Voorzitter. Ik heb een voorstel van orde. Ik stel voor dat wij het debat nu niet afmaken, maar dat wij wachten op de brief van de minister. Die komt binnen een maand. Dat is dus uiterlijk 21 januari. Wij kunnen dan direct in de week daarna, dus wat mij betreft op 24 januari, de tweede termijn houden. Ik vind het op zich positief dat de minister er vertrouwen in heeft en dat hij met een brief komt. Dan kunnen we kijken of dat iets waard is. Dan kunnen wij onze politieke conclusie trekken. Ik wil maximale zekerheid hebben dat de motie, waarvan de minister zegt dat hij die gaat uitvoeren, echt uitgevoerd wordt, inclusief het hele dictum.
(€¦€¦..)
De voorzitter: Ik stel voor dat we met elkaar besluiten dat we wachten op de brief die de minister heeft toegezegd. Die brief zal binnen een maand komen. Daarna zullen we een ruimere tweede termijn houden. Dan hebben we nu ook geen gedoe over het eventueel indienen van moties. We zullen in januari niet helemaal opnieuw beginnen, maar we zullen dan doorgaan met dit algemeen overleg en de brief daarbij betrekken.
Ik zie dat de leden hiermee akkoord gaan.

De voorzitter: We bewaren de toezeggingen meestal tot de tweede termijn, maar het lijkt me goed om die nu toch even voor te lezen.
De minister van Defensie zegt toe, binnen een maand een overzicht van de concrete invulling van de 35% geluidsreductie aan de Kamer te zenden. Hij zal daarbij ook ingaan op de wijze waarop de bosaanplant geregeld wordt.
In deze brief zal de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu ook ingaan op de voortgang van het gezondheidsonderzoek door het RIVM.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Ik zou heel graag de toezegging krijgen dat er in de tussentijd niet gekapt wordt.

Minister Hillen: Die toezegging wil ik doen.

De voorzitter: Ik schors dit algemeen overleg tot een nader te bepalen tijdstip.

Lees hier het complete verslag van het algemeen overleg AWACS op 22 december 2011: MIL 20111222 AO AWACS

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: