Adviseren aan dit kabinet is vorm van evenwichtskunst

Zojuist presenteerde Marjolein van Asselt namens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het advies Evenwichtstkunst; over de verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid. De WRR bedrijft met het advies de evenwichtskunst in een tijdperk waarin de overheid vooral oog heeft voor het afschaffen van regels en verantwoordelijkheden.

Lees verder “Adviseren aan dit kabinet is vorm van evenwichtskunst”

Citaat van de dag

“Periodiek toezicht vervangen door systeemgericht toezicht is effectiever”.
(ir. Hans Peijnenburg, toezichthouder milieu provincie gelderland in: Afvalstroom/relatiemagazine ARN BV, september 2011)


ARN exploiteert onder meer een grote afvalverbrandingsinstallatie in de buurt van Nijmegen

Lees verder “Citaat van de dag”

Vrienden onder elkaar

Leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties benoemen hun eigen opvolgers. En de samenstelling van de eerste RvC werd na de instelling (in 2000) geregeld door de directeur-bestuurder die de RvC geacht wordt te controleren. Het is dan ook logisch dat keer op keer blijkt dat corporaties ontsporen, omdat de RvC zit te pitten in plaats van zijn toezichthoudende taak fatsoenlijk uit te oefenen. En daar worden ze nog vorstelijk voor betaald ook.

Bekijk het onderzoek van NOS naar de betaling van RvC’s.

De Woonbond wil nu dat de sectorafspraken met betrekking tot de honorering van RvC-leden bij corporaties algemeen verbindend verklaard worden in de Woningwet. Ik vrees dat dit niet voldoende is. Wat mij betreft is nummer-een-met-stip: schaf de footloose commissaris af. Minstens de helft plus een van de commissarissen zou gekozen moeten worden door de huurders. En de rest moet benoemd worden door de gemeenten uit het werkgebied. Zie mijn artikel toezichthouders. O ja: commissarissen zouden ook per direct afzetbaar moeten zijn als ze niet functioneren.

Omrin: handhaven s.v.p.

Samen met mijn PvdA-collega’s Jacobi en Samsom heb ik vandaag schriftelijke vragen gesteld over de handhaving van de milieuvergunning van afvalverbrander Omrin in Harlingen. Die AVI had er nooit moeten komen (zie mijn eerdere vragen uit maart 2007), maar nu hij er is lijkt me het allerminste wat de provincie Friesland kan doen de milieuvergunning strikt handhaven. Dat schiet nog niet erg op.

Lees verder “Omrin: handhaven s.v.p.”

De gordijnen van Jannie

Na afloop van het werkbezoek aan Attero gaf Jannie Visscher me nog een turbo-rondleiding in het Groninger stadhuis. Opvallend dat daar -in tegenstelling tot veel andere overheidsgebouwen- veel kunst en kunstnijverheid te vinden is die mij aanspreekt. Waaronder de gordijnen van Jannie.

Lees verder “De gordijnen van Jannie”

Brand Chemie-Pack Moerdijk

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de enorme brand bij Chemie-pack van vandaag. Dat is volkomen terecht. Ik sluit niet uit dat er daarnaast nog aanvullend onderzoek moet komen.


Luchtfoto van Chemie-Pack op het industrieterrein Moerdijk.

Lees verder “Brand Chemie-Pack Moerdijk”

Verlies niet gerealiseerde corporatieprojecten: €153 miljoen

De woningcorporaties hebben in 2009 ruim €153 miljoen verlies geleden op niet gerealiseerde projecten. Dat leid ik af uit de publicaties Corporatie in Perspectief analyse 2010 van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, met realisatiegegevens over 2009 [bron: par.3.3.6].

Lees verder “Verlies niet gerealiseerde corporatieprojecten: €153 miljoen”