Moties geluidhinder rijkswegen/spoorlijnen SWUNG-I

Vanavond is een kort afrond debat over de ministeriële regelingen behorend bij het wetsvoorstel over de beperking van geluidhinder rond rijkswegen en spoorlijnen: SWUNG-I. Ik zal drie moties indienen, over kinderdagverblijven, scholen en gevangenissen.


het onderwijs volgens Joop Atsma

Geloof het of niet: staatssecretaris Atsma wil voor kinderdagverblijven 5dB lagere geluidbescherming eisen dan voor medische kinderdagverblijven. Dat wordt dus motie 1.

Bij scholen wil de staatssecretaris alleen lokalen voor klassikaal onderwijs aanmerken als geluidgevoelige ruimten. Dat is evenmin erg logisch. De lesmethoden van scholen evolueren voortdurend en klassikaal onderwijs is al lang niet meer de regel. Ook andere onderwijsmethoden zijn gebaat bij voldoende rust in de school. Dat wordt motie 2.

Tenslotte de gevangenissen en TBS-inrichtingen. Die zijn -in tegenstelling tot woningen- volgens de staatssecretaris geen geluidgevoelige objecten. Bij mijn weten is de gemiddelde bewoner van een woning hooguit 16 uur per dag thuis, terwijl de bewoners van deze inrichting 24 uur per dag “thuis” zijn. Wat mij betreft zijn we verkeerd bezig als we via de milieuwetgeving nog een bijkomende straf willen opleggen in de vorm van extra herrie. Vandaar motie 3.

UPDATE 22-12
Motie 27664-75 geluidbescherming kinderdagverblijven is aangenomen, alleen de PVV stemde tegen. De gevangenismotie 27664-72 werd gesteund door SP, PvdA, GL, D66, PvdD (67 stemmen), daarmee nipt verworpen. De scholenmotie 27664-71 werd gesteund door SP, PvdA, GL, CU en PvdD (62 stemmen), daarmee ook verworpen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: