Rochdale onderzoek loopt uit

De afspraak was dat de forensische onderzoekers van Deloitte afgelopen vrijdag hun conclusies zouden inleveren over de handel en wandel van Rochdale-directeur Hubert Möllenkamp. Ik vond dat al knap lang duren, want het balletje ging rollen na een Telegraaf-artikel op 24 oktober. Maar ze hebben nóg meer tijd nodig!

Lees verder “Rochdale onderzoek loopt uit”

Woonbron onder curatele gesteld

Minister Van der Laan heeft gisteravond de Kamer laten weten dat de Rotterdamse woningcorporatie onder curatele wordt gesteld, omdat ze de afspraak om uiterlijk per 15 december hun belang in de s.s. Rotterdam tot maximaal 20% terug te brengen niet is nagekomen. Ook blijkt Woonbron op basis van de huidige stand van zaken al twintig miljoen euro te gaan toeleggen op het project. Dat is 400 euro per huurder.

Lees verder “Woonbron onder curatele gesteld”

s.s. Rotterdam: het inzicht schrijdt voort ….

Eberhard van der Laan noemt de aankoop van de s.s. Rotterdam door woningcorporatie Woonbron “onacceptabel”, zo meldt de NRC van vandaag. In een toelichting aan de krant spreekt het ministerie van VROM over “…. voortschrijdend inzicht”. PvdA-woordvoerder Staf Depla spreekt goedkeurende woorden over de nieuwe koers.

Grappig hoe de inzichten zich binnen één maand na mijn motie van wantrouwen tegen Vogelaar, die toen slechts gesteund werd door PVV en Verdonk, kunnen ontwikkelen!

Meer lezen? Zie dossier ss Rotterdam/Woonbron

Van der Laan/Rochdale

Minister Van der Laan doet er verstandig aan om de verantwoordelijkheid voor het lopende onderzoek naar malversaties bij de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale over te dragen aan een collega in het kabinet, nu blijkt dat zijn voormalige advocatenkantoor Kennedy van der Laan opdrachten uitvoert voor deze woningcorporatie.

Lees verder “Van der Laan/Rochdale”

Van der Laan pakt ‘over de top’ inkomens corporatietop aan

De kersverse minister van wonen Eberhard van der Laan wil een aantal excessen bij de betaling van directeuren van woningcorporaties aanpakken. Dat bleek vanmiddag tijdens een debat over de betaling van bestuurders in de semipublieke sector.


Voor het derde openvolgende jaar winnaar van de ‘over de top’ beloningstrofee: directeur Erik Staal van Vestia. Goed voor bijna een half miljoen per jaar.

Lees verder “Van der Laan pakt ‘over de top’ inkomens corporatietop aan”

Waterveiligheid

24% van de Nederlandse waterkeringen voldoet niet aan de Deltanorm van 1960 en van 30% van de waterkeringen is niet bekend of ze aan die norm voldoen. Alarmerend? Volgens staatssecretaris Huizinga niet, want zij wil het toezicht op de waterveiligheid verder uitkleden.

Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg

Lees verder “Waterveiligheid”

Hoe lang zit deze minister er nog?

Minister Vogelaar probeerde na afloop van het debat over de ss Rotterdam en de verworpen motie van wantrouwen van de SP zelfvertrouwen en strijdvaardigheid uit te stralen. Dat verdient respect. Maar misschien moet ze toch nog eens de bijdragen van CDA, PvdA en VVD aan het debat nalezen.

Lees verder “Hoe lang zit deze minister er nog?”

Financiële Titanic?

Minister Vogelaar wist het twee maanden te rekken, maar gistermiddag kreeg de Kamer inzage in de financiële stukken met betrekking tot de s.s. Rotterdam, het cruiseschip dat in 2006 door de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron werd aangekocht. Inmiddels heeft Woonbron €175 miljoen in het schip geinvesteerd. Samen met Remi Poppe heb de stukken als eerste bekeken. Lees verder “Financiële Titanic?”

Makelaars en taxateurs

Jan de Wit wees me naar aanleiding het citaat van de dag van gisteren op het deze week verschenen eindrapport van de parlementaire werkgroep bestrijding georganiseerde criminaliteit (29911), waar hij namens de SP-fractie deel van uitmaakte.

De verbinding tussen boven- en onderwereld bestond al in de Griekse mythologie. De rivier de Styx vormde de verbinding tussen beide werelden.

Lees verder “Makelaars en taxateurs”

Rochdale

De Telegraaf bericht vandaag (‘Verleid tot foute vastgoeddeal’, 25 oktober 2008) over de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale, waar directeur Möllenkamp geprobeerd zou hebben om het Nellesteincomplex tegen -voor de corporatie- uiterst ongunstige voorwaarden te verkopen aan een vastgoedhandelaar. Daarnaast zou hij zich de levensstijl van een zonnekoning hebben aangemeten.

Lees verder “Rochdale”