Hoe zit het nou met het stapelen van commissariaten?

De regelmatige lezers van deze blog zullen op de hoogte zijn van mijn verontwaardiging over de schandige financiële afkoopregeling die -inmiddels:voormalig- directeur John de Roover van corporatie Goed Wonen Twello bedisselde met zijn raad van commissarissen. Vervolgens nam ik voorzitter van de raad van commissarissen Peter Schrijver op de korrel. En vandaag vroeg ik de commissie Aedescode opheldering over de toepassing van de integriteitsregels voor leden van raden van commissarissen.


voormalig kampioen bijbanen Loek Hermans inspireerde oud-SP-kamerlid Ewout Irrgang tot een initiatiefvoorstel om het aantal commissariaten te beperken

Lees verder “Hoe zit het nou met het stapelen van commissariaten?”

Pas toe of leg uit

De woningcorporaties hebben een gemeenschappelijke code voor verantwoord en integer bestuur: de Governancecode. De laatste versie uit 2011 is opgesteld in samenwerking met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De code heeft als uitgangspunt: pas toe of leg uit. Waarom eigenlijk?


Marc Calon, voorzitter van Aedes (foto: NWB)

Lees verder “Pas toe of leg uit”

voorzitter IJsseldal Wonen lapt Aedescode aan zijn laars

UPDATE 9-1, 21:15u

Ruim twee weken geleden schreef ik onder de titel graaiers zetten eindsprint in over oud-directeur John de Roover van corporatie Goed Wonen Twello. Iemand die in de Eredivisie der graaiers thuishoort. Dat kan natuurlijk alleen maar als de raad van commissarissen van zo’n club ook niet deugt. En inderdaad!


De Raad van Commissarissen van ProWonen poseert voor het jaarverslag 2012 Een bewogen jaar. Tweede van rechts voorzitter Peter Schrijver, die ook interim-voorzitter is bij IJsseldal Wonen en daarvoor voorzitter bij fusiepartner De Groene Waarden

Lees verder “voorzitter IJsseldal Wonen lapt Aedescode aan zijn laars”

Graaiers zetten eindsprint in

Nu de wettelijke teugels rond de inkomens in de semi-publieke sector (te) langzamerhand worden aangetrokken hebben een aantal directeuren-bestuurders en hun raden van commissarissen een eindsprint ingezet om nog binnen te lopen voor de wetgever al te hinderlijk wordt. Met dank aan ROAB, Financieele Dagblad en Stentor voor hun vandaag gepubliceerde vervolgonderzoek naar de beloning van corporatiebestuurders in 2012 [“Salaris voor top corporaties stijgt tot €177.000”, FD, 4 december 2013].


de huurders van Goed Wonen Twello (inmiddels: IJsseldalWonen) betaalden €75 p.p. voor de “afkoop” van de salarisverlaging van hun directeur.

Lees verder “Graaiers zetten eindsprint in”

stuitende zakkenvullerij corporatietop steeds beter gedocumenteerd

Het Financieele Dagblad en De Stentor openen vanmorgen (‘Corporaties belonen te ruim’, FD, 6sep2012, PJ) met de uitkomsten van een onderzoek dat zij samen met adviesbureau roAg uitvoerden naar de bezoldiging van corporatiedirecteuren, leden van raden van commissarissen en de wijze waarop corporaties verantwoording afleggen over de honorering van hun top. Dat is verplicht, maar een groot deel van de corporaties lapt deze verplichting aan de laars. Het illustreert dat het toezicht van de rijksoverheid op deze sector nog steeds ver onder de maat is.

Lees verder “stuitende zakkenvullerij corporatietop steeds beter gedocumenteerd”

Externe veiligheid specialist RLI beunt bij op ministerie I&M

Eelco Dykstra (foto: Waterforum)
Eelco Dykstra, de zojuist benoemde veiligheidsspecialist in de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, blijkt ook betaald advieswerk te doen voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat staat naar mijn mening haaks op de eis dat de leden van de Raad een onafhankelijke positie dienen te hebben ten opzichte van de bewindspersonen die zij adviseren.

Lees verder “Externe veiligheid specialist RLI beunt bij op ministerie I&M”

Aedes doet dapper

Aedes, de vereniging van woningcorporaties schorst vandaag 11 van haar leden, omdat deze zich niet tijdig hebben laten visiteren. De visitatieplicht is onderdeel van de Aedescode, een afspraak over het bewaken van de integriteit en maatschappelijke oriëntatie van de corporaties. Is dit een serieuze poging om orde op zaken te stellen of ketelmuziek? Volgens mij het laatste.


Het fenomeen visitatie is bedacht in de katholieke kerk, dat lijkt me al een zelfstandig argument om er terughoudend mee te zijn

Lees verder “Aedes doet dapper”

Citaat van de dag

“Op 21 mei 2012 is de directeur-bestuurder van Laurentius aangehouden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Inlichtingen- en Opsporings¬dienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD) onder leiding van het Functioneel Parket en het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM). Dit onderzoek is mede gebaseerd op signalen die eerder waren binnengekomen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) inzake Laurentius. Gezien de aard van de signalen zijn deze destijds ter behandeling overgedragen aan de IOD. De ontwikkelingen zijn voor de Raad van Commissarissen aanleiding geweest om de directeur-bestuurder per direct te schorsen voor de duur van het onderzoek. Dat besluit is in overleg genomen met de extern toezichthouder. Op korte termijn zal een interim-bestuurder worden aangesteld. “
(Liesbeth Spies, minister Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer, 23 mei 2012)

Lees verder “Citaat van de dag”

Debat woningcorporaties

Op 8 december sprak de commissie voor Binnenlandse Zaken -ik kan er nog steeds niet aan wennen- met minister Donner over de financiële toestand en het integriteitsbeleid bij woningcorporaties.


een renovatieproject in Enschedè. dit dreigt een uitstervend fenomeen te worden door een groeiend geldgebrek bij de corporaties.

Lees hier mijn inbreng: VH 20101208 AO woningcorporaties

trend: belangenverstrengeling bij de overheid

Ik zie een trend: onder Rutte komen handhaving en toezicht terecht bij ministeries die belang hebben bij het realiseren van een voorziening. Het is een gevaarlijke variant op zelfregulering.


ouderwetse gedachte?

Lees verder “trend: belangenverstrengeling bij de overheid”