Risico koolmonoxidevergiftiging kan sterk beperkt

EO’s Dit is de Dag besteedde vanavond aandacht aan de oorzaken van koolmonoxidevergiftiging: het gebruik van verouderde open verbrandingstoestellen, slecht onderhoud en ondeskundige aanleg van nieuwe installaties. Culminerend in de vraag: waarom stelt het Rijk eigenlijk geen eisen aan de vakbekwaamheid van installateurs, periodiek onderhoud en keuring?

Lees verder “Risico koolmonoxidevergiftiging kan sterk beperkt”

Stofvrij werken op de bouwplaats

De bouw is een sector waar personeel (en omwonenden) aan relatief grote risico’s worden blootgesteld. Deels acute risico’s (vallen, iets op je kop krijgen), maar ook veel chronische risico’s. Stofbelasting staat daarbij in de top-3. Ik bezocht vanmiddag een bouwplaats van gevelrenovatiebedrijf De Groene Gevelwerker in Voorhout. Eigenaar Mark Veenstra wil de stofbelasting van personeel en bewoners terugdringen, en toont dit aan met een innovatief meetsysteem.


mechanisch hakwerk om gevelvoegen open te hakken veroorzaakt veel fijnstof; alleen een krachtige (hier: 7,5kW) industriële stofzuiger met filters die regelmatig vervangen worden is in staat om de omgeving stofvrij te houden en de bouwvakker te beschermen.

Lees verder “Stofvrij werken op de bouwplaats”

veiligheid windturbines

Vandaag kwamen de antwoorden van minister Asscher binnen op mijn schriftelijke vragen d.d. 3 november over het ongeluk met de windturbine bij Ooltgensplaat.

Uit het antwoord blijkt dat bij de handhaving van de voorschriften voor interne (ARBO) en externe veiligheid van windturbines zoals gewoonlijk vertrouwd wordt op zelfregulering. Of dat in dit geval geleid heeft tot het onvoldoende naleven van de voorschriften is nog niet duidelijk. De arbocatalogus windenergiebedrijven waarnaar Ascher verwijst lijkt me een helder kader voor de waarborging van de interne veiligheid/ARBO te bieden. Het onderzoek van de inspectie op dit punt neemt nog enkele maanden in beslag.

De antwoorden van Asscher geven op het punt van externe veiligheid geen enkele concrete informatie. Er is in Nederland geen incidentenregistratie, waardoor het buitengewoon moeilijk is om iets zinnigs te zeggen over de ontwikkeling van de praktijk rond de externe veiligheid van windparken. Ik ben er voorstander van dat er een meldingsplicht van incidenten bij de Regionale Uitvoerings Dienst, volgens eenzelfde gebruiksvriendelijk meldingssysteem als nu al door de DCMR gebruikt wordt voor meldingen van incidenten bij de industrie. Bijkomend voordeel van dat systeem is dat het transparant is. Alle meldingen staan direct online en zijn voor iedereen zichtbaar. Na verloop van tijd kan zo’n database ook gebruikt worden voor statistische analyses en verbetervoorstellen.

Lees hier de antwoorden: EN 20131126 ANTW externe en interne veiligheid windturbines

Zie ook: dossier windenergie

Zie ook: dossier handhaving

Urenco: niet privatiseren

Het zou een heel slecht idee zijn om Urenco, de opwerkingsfabriek voor nucleaire brandstof in Almelo, te privatiseren. Het publieke eigendom van Urenco is een extra slot op de deur dat de internationale afspraken rond proliferatie worden nageleefd. Ik heb schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken over het bericht dat de Nederlandse regering van zijn aandelen af wil.

Lees verder “Urenco: niet privatiseren”

Jaren-60 galerijflats: toch maar snel preventief controleren

In mei 2011 brak bij de Antillenflat in Leeuwarden een van de galerijplaten af. Door een dominoeffect braken vervolgens ook een aantal lager gelegen galerijplaten af. Gelukkig waren er geen doden of gewonden te betreuren, maar menig bewoner van een galerijflat zal zich afgevraagd hebben: hoe zit dat bij mijn flat? Ik ging bij de bewoners op bezoek en stelde voor om snel alle vergelijkbare flats aan een preventief onderzoek te onderwerpen. Minister Donner vond dat niet nodig. Vandaag verscheen de studie van CUR/Platform constructieve veiligheid die de oorzaken analyseerde.

Lees verder “Jaren-60 galerijflats: toch maar snel preventief controleren”

Externe veiligheid specialist RLI beunt bij op ministerie I&M

Eelco Dykstra (foto: Waterforum)
Eelco Dykstra, de zojuist benoemde veiligheidsspecialist in de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, blijkt ook betaald advieswerk te doen voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat staat naar mijn mening haaks op de eis dat de leden van de Raad een onafhankelijke positie dienen te hebben ten opzichte van de bewindspersonen die zij adviseren.

Lees verder “Externe veiligheid specialist RLI beunt bij op ministerie I&M”

wet basisnet: SP-voorstellen aangenomen

Afgelopen dinsdag stemde de Kamer over het wetsvoorstel Basisnet. Dat regelt het vervoer van gevaarlijke stoffen via de binnenvaart, de weg en per spoor. De eerste termijn van het debat vond plaats op 6 juni. Bij de stemmingen werden twee voorstellen van de SP aangenomen.


bij de treinramp in Viareggio ontploften op 29 juni 2009 een aantal LPG-wagons, waardoor 31 mensen om het leven kwamen

Lees verder “wet basisnet: SP-voorstellen aangenomen”