Elektriciteitsproductie: concentreren of spreiden?

Bij een hoge concentratie van de elektriciteitsproductie moeten de eisen ten aanzien van de robuustheid van ons distributienetwerk worden aangescherpt. De gevolgen van ongelukken en sabotage kunnen ernstig zijn, omdat direct grote delen van Nederland zonder stroom komen te zitten. Om dat te voorkomen moet je héél veel extra hoogspanningskabels en aanleggen, grotendeels in de vorm van bovengrondse tracees. Peperduur en nog veel ontsierender voor het landschap dan wind op land. Het bezwaar dat EPZ, de eigenaar van kerncentrale Borssele, gisteren maakte tegen de aanleg van twee windparken op zee illustreert -onbedoeld- hetzelfde probleem.

grootschalige elektriciteitsproductie levert extra kwetsbaarheden in het distributienet op
Lees verder “Elektriciteitsproductie: concentreren of spreiden?”

wetsvoorstel 3e Energierichtlijn EU

Vandaag wordt de behandeling van de implementatie van de 3e Energierichtlijn plenair afgerond. De richtlijn stelt regels aan de scheiding van netwerken en productie/levering, interconnecties (=leidingen tussen landen), gasopslag en aanlandingsvoorzieningen voor gas en consumentenbescherming inzake afsluitbeleid en de slimme meter.


interconnectie in aanleg

Lees hier mijn inbreng bij het debat: ELI 20120216 TOE 32814 SP

elektromagnetische velden hoogspanningstracés goedkoop te verkleinen

Met fasedraaiing, een techniek waarbij de stroomdraden op een andere manier aan de hoogspanningsmasten worden opgehangen, kunnen de elektromagnetische velden van bestaande hoogspanningstracès met een factor 2,5 verkleind worden. Dat concludeert KEMA naar aanleiding van een proef die netbeheerder Stedin met deze techniek deed bij Veenendaal.

Lees verder “elektromagnetische velden hoogspanningstracés goedkoop te verkleinen”

Dorpsraad Nieuwe Wetering: we wonen straks tussen twee vuren

Samen met Lies van Aelst en Ap de Wit van de SP-statenfractie Zuid-Holland ben ik vanmorgen gaan kijken in Nieuwe Wetering, een kleine kern met 700 inwoners tussen Leiden en Hoofddorp. De lintbebouwing van het dorp wordt aan de oostkant bijna geraakt door de -verbrede- A4 en de hogesnelheidslijn. Aan de westkant komt de randstad 380kV hoogspanningsverbinding te lopen. De actieve leden van de dorpsraad hebben het gevoel dat ze daarmee tussen twee vuren zitten.

Lees verder “Dorpsraad Nieuwe Wetering: we wonen straks tussen twee vuren”

Moeten wij bang zijn voor hoogspanning?

De emoties liepen afgelopen donderdag hoog op tijdens het debat over de inpassing van het Randstad 380kV hoogspanningstrace in de omgeving van Hoofddorp, Oostzaan en Nieuwe Wetering/Rijpwetering. Omwonenden worden erg zenuwachtig van nieuwe masten in hun omgeving, of van het verhogen van de spanning op bestaande tracees. Hoe groot zijn de risico’s en wat kunnen we doen om die risico’s te verkleinen?

Lees verder “Moeten wij bang zijn voor hoogspanning?”