Dorpsraad Nieuwe Wetering: we wonen straks tussen twee vuren

Samen met Lies van Aelst en Ap de Wit van de SP-statenfractie Zuid-Holland ben ik vanmorgen gaan kijken in Nieuwe Wetering, een kleine kern met 700 inwoners tussen Leiden en Hoofddorp. De lintbebouwing van het dorp wordt aan de oostkant bijna geraakt door de -verbrede- A4 en de hogesnelheidslijn. Aan de westkant komt de randstad 380kV hoogspanningsverbinding te lopen. De actieve leden van de dorpsraad hebben het gevoel dat ze daarmee tussen twee vuren zitten.

Directe aanleiding voor het gesprek is de voorkeur die een Kamermeerderheid (waaronder de SP) in juni uitsprak om een aantal ondergrondse kilometers van het randstadtracè te verschuiven van Nieuwe Wetering naar Hoofddorp. De reden daarvoor is dat bij Hoofddorp veel meer mensen in de nabijheid van het tracè wonen. Een kamermeerderheid had een voorkeur voor een tracè aan de oostkant van Hoofddorp, maar dat is uiteindelijk geblokkeerd door verzet van Schiphol. Door het verschuiven van ondergrondse kilometers “onder koeien” bij Nieuwe Wetering naar ondergrondse kilometers langs een woonwijk (Floriande in Hoofddorp) wordt de totale hinder beperkt.

Natuurlijk is dat voor de bewoners van Nieuwe Wetering en Rijpwetering slikken, want zij hadden erop gerekend dat die ondergrondse kilometers bij hen voor de deur gebruikt zouden worden (het totaal aantal ondergrondse km is om technische redenen beperkt). Zij hebben nog extra de pest in omdat het ministerie van ELI lijkt te mikken op een zo strak mogelijke bundeling van het hoogspanningstracè met het bebouwingslint. De kamerleden hebben juist aangegeven dat bij de uitwerking de afstand tot de bebouwing zo groot mogelijk gehouden moet worden. Dat is wat mij betreft nog steeds een harde eis. Bij een goede tracering lijkt me een afstand van minstens 400 meter tot het grootste deel van het bebouwingslint haalbaar, dan is de elektromagnetische belasting aan de erfgrens nog veel lager dan de wettelijke eis van 0,4 microtesla.

Een ander discussiepunt bij het bezoek was de ondergrondse kruising van Rijpwetering, een lintdorp iets verderop. De reden daarvoor is dat de Kamer wilde zekerstellen dat ook voor de 10 woningen die daar in de directe nabijheid van de hoogspanningmasten staan de elektromagnetische belasting onder de wettelijke waarde blijft. Nadeel is dat daar twee extra stijgpunten voor nodig zijn, die er uitzien als een groot trafostation en het landschap ontsieren. Wat mij betreft is er geen bezwaar om ook dit deel van het tracè bovengronds uit te voeren, mits de betreffende bewoners (die dan met een ruime schadevergoeding uitgekocht worden) daar de voorkeur aan geven.

De dorpsraad maakt zich ook zorgen over de combinatie van de hoge fijnstofconcentratie (door de autoweg) en de aanwezigheid van hoogspanningsmasten. Stofdeeltjes kunnen door de elektromagnetische velden worden opgeladen, wat het risico voor gezondheidsschade wellicht vergroot. Ik heb binnenkort een gesprek met enkele medewerkers van het kennisplatform elektromagnetische velden (EMV), daar ga ik die zorg van de bewoners aan de orde stellen. Het lijkt me in ieder geval een extra reden om de afstand van het hoogspanningstracè tot het bebouwingslint (veel) groter te maken dan de minimale norm van ca. 60m om te voldoen aan de wettelijke eis.

Natuurlijk hebben we het -nu we er toch waren- ook nog gehad over een aantal andere zaken die van belang zijn voor de kleine kernen: betaalbare woningen voor starters en ouderen, het openbaar vervoer en de basisschool. Een laatste pijnpunt is de trillingsoverlast van de hogesnelheidslijn. Die is nu al goed voelbaar in de huizen, terwijl er straks drie keer zoveel treinen gaan rijden met een veel hogere snelheid. De kamer heeft in juni 2010 een motie van mij en mijn VVD-collega Helma Nepperus aangenomen, waarin de regering wordt opgedragen om wettelijke eisen te stellen aan trillinghinder van spoorwegen. Het wordt tijd dat staatssecretaris Atsma van milieu met een uitgewerkt voorstel komt.

Na twee uur namen we afscheid van de dorpsraad, een groep zeer volhardende en goed informeerde bewoners.

Zie ook: moeten wij bang zijn voor hoogspanningsmasten?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: