“De vrije markt doet zijn werk”. Pardon?

In het februarinummer van Eigen Huis Magazine is onder deze kop een beschouwing opgenomen over de werking van de energiemarkt. Aanleiding zijn de huidige extreme prijzen voor elektriciteit, gas en warmte. Reden genoeg voor een consumentenorganisatie om eens kritisch te kijken naar de marktordening. Nou nee dus.

Een van de weinige voorbeelden van een vrije markt die zonder (al te veel) overheidsbemoeienis zijn werk kan doen.
Lees verder ““De vrije markt doet zijn werk”. Pardon?”

Liberalisering Telecomsector een succes? Winterswijk weet wel beter!

De voorstanders van de uitverkoop van de publieke sector hebben de laatste tijd wat tegenwind. Een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer was uiterst kritisch over de privatiseringen van de laatste decennia. VVD en D66 verdedigen zich met het ‘succesverhaal’ van de opsplitsing en verkoop van de PTT en de liberalisering van de telecomsector. Daar valt heel veel op af te dingen. Dat zie je bijvoorbeeld in krimpregio’s als NO Groningen en de Achterhoek.


in stedelijke regio’s (hier: Amersfoort) is de aanleg van glasvezelnetwerken lucratief, maar het buitengebied laten de commerciële partijen links liggen.

Lees verder “Liberalisering Telecomsector een succes? Winterswijk weet wel beter!”

“Analyse”

Tsjonge, zelden zo’n beroerde analyse gelezen als die van Sander Heijne in de Volkskrant van vanmorgen: “Duivels dilemma met Fyra.” De NS krijgt van alle kanten met het zweepje. Maar wie draaide er eigenlijk aan de knoppen bij alle belangrijke besluiten in de aanloop naar het Fyra-drama?


de Fyra met zijn voorganger Beneluxtrein op een vertrouwde locatie: de onderhoudswerkplaats

Lees verder ““Analyse””

Liberaliseren die hap

(neo)liberalen houden van liberaliseren, dat zal niet verbazen. Volgens minister Stef Blok zijn er tè veel goedkope huurwoningen, wat beleggers ontmoedigt om te investeren in dure huurwoningen. De oplossingsrichting: “Van de totale gereguleerd huurwoningvoorraad (2,6 mln. woningen) is ruim 1 mln. woningen van zodanig hoge kwaliteit dat ze in beginsel geliberaliseerd kunnen worden.”

Lees verder “Liberaliseren die hap”

Blok verzwijgt nadelig rapport over effecten huurbeleid

Via een onderzoeker kreeg ik dit weekend het rapport ‘De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid van de huursector’ van onderzoeksinstelling Amsterdam school of Real Estate (ASRE) toegestuurd. ASRE kraakt het woningmarktmodel van het Centraal Planbureau (CPB), dat het fundament vormt van het huurbeleid van het VVD-PvdA-kabinet. En passant wordt mijn analyse bevestigd dat de extra inkomensafhankelijke huurverhogingen tot vraaguitval zullen leiden.


hoogleraar Johan Conijn, een van de auteurs van het ASRE rapport

Lees verder “Blok verzwijgt nadelig rapport over effecten huurbeleid”

wetsvoorstel 3e Energierichtlijn EU

Vandaag wordt de behandeling van de implementatie van de 3e Energierichtlijn plenair afgerond. De richtlijn stelt regels aan de scheiding van netwerken en productie/levering, interconnecties (=leidingen tussen landen), gasopslag en aanlandingsvoorzieningen voor gas en consumentenbescherming inzake afsluitbeleid en de slimme meter.


interconnectie in aanleg

Lees hier mijn inbreng bij het debat: ELI 20120216 TOE 32814 SP

De Boer vs Jansen: huurprijsgrens

Dubbelcolumn voor nvm.nl d.d. 15 februari 2011

Beste Paulus, Vanaf 1 januari jl mogen corporaties geen woningen meer toewijzen aan huishoudens met een inkomen hoger dan € 33.614,-. Hierbij is een marge in van 10% die ze mogen toewijzen aan huishoudens met een hoger inkomen. De Europese beschikking heeft te maken met het feit dat corporaties staatssteun ontvangen. Met deze beschikking worden de corporaties daadwerkelijk gedwongen om zich te richten op hun oorspronkelijke kerntaak.

Lees verder “De Boer vs Jansen: huurprijsgrens”

Van der Hoeven komt met noodwetje splitsingswet

Tuurlijk willen de fundamentalisten achter de splitsingswet (PvdA, VVD, D66) nog niet toegeven dat ze met de verplichte splitsing van de Nederlandse energiebedrijven de Nederlandse bevolking geen dienst bewezen hebben, maar alleen de deur hebben opengezet voor de uitverkoop van Essent en NUON.


was dit de gemoedstoestand van Paars toen ze de splitsingswet bedachten?

Lees verder “Van der Hoeven komt met noodwetje splitsingswet”

Citaat van de dag

“Het besluit van de Europese Commissie om een onderzoek in te stellen naar de werking van de energiemarkt, naar aanleiding van de grote ontevredenheid bij de consumenten, is een prachtig staaltje ontkenning van zijn eigen rol bij het veroorzaken van deze puinhoop.’
[Jan Willem Goudriaan, vice-voorzitter van het Europese verbond van vakverenigingen, persbericht EPSU, 3 februari 2009]

janwillemgoudriaan
Jan Willem Goudriaan

En hij voegde eraan toe: ‘Juist de liberalisatie van de energiemarkt, afgedwongen door de Commissie, heeft geleid tot een enorme concentratie van het eigendom van energiebedrijven, en van hoge prijzen voor huishoudens en bedrijven’.