“De vrije markt doet zijn werk”. Pardon?

In het februarinummer van Eigen Huis Magazine is onder deze kop een beschouwing opgenomen over de werking van de energiemarkt. Aanleiding zijn de huidige extreme prijzen voor elektriciteit, gas en warmte. Reden genoeg voor een consumentenorganisatie om eens kritisch te kijken naar de marktordening. Nou nee dus.

Een van de weinige voorbeelden van een vrije markt die zonder (al te veel) overheidsbemoeienis zijn werk kan doen.
Lees verder ““De vrije markt doet zijn werk”. Pardon?”

Flex: daar zit een luchtje aan (2)

De Volkskrant pakte vandaag goed uit met een artikel over de verwoestende effecten van het groeiend marktaandeel tijdelijke huurcontracten: ‘Het leven van flexhuurders staat stil: “kinderen krijgen stellen we maar uit”.’ Jammer genoeg vergat de redactie -zoals gebruikelijk- om terug te blikken op de totstandkoming van het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015 (parlementair dossier: hier) dat deze ellende mogelijk maakte.

huisvesting arbeidsmigranten, Noordwijkerhout, eigenaar Flexwonen.nu
Lees verder “Flex: daar zit een luchtje aan (2)”

Citaat van de dag

‘Het establishment neigt tot minachting voor populisten. Men voelt weerzin tegen kiezers die op populistische kandidaten stemmen. Maar je moet inderdaad juist proberen de frustraties en de angsten te begrijpen die voeding geven aan die populistische woede. Dat geldt niet alleen in Nederland met deze verkiezingsuitslag, maar ook voor de aanhang van de Tea Party-beweging en voor stemmers op populisten elders in Europa.’

(de Amerikaanse filosoof Michael Sandel in De Groene Amsterdammer van 30 juni 2010; lees hier het volledige essay)

Lees verder “Citaat van de dag”

WRR onderzoekt schaduwzijden marktwerking

Vandaag ontving ik het medio april verschenen rapport Publieke zaken in de marktsamenleving van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het is een verdienstelijke poging tot verkenning van de schaduwzijden van marktwerking en de mogelijkheden om de zwakke kanten van het kapitalisme te verzachten. Toch blijft er na lezing van samenvatting en conclusies (ik geef toe: dat is pas 15% van het hele rapport) bij mij een smaak van halfslachtigheid en naiviteit hangen.


marketing of werkelijkheid-in-wording?

Lees verder “WRR onderzoekt schaduwzijden marktwerking”

Eurlings: we stoppen met marktwerking loodswezen

Minister Eurlings ziet geen brood meer in de invoering van marktwerking bij het loodswezen. Die conclusie trok hij woensdag na een overleg met de Kamer over de evaluatie van de wet markttoezicht registerloodsen. Een groot succes voor de SP!

Lees verder “Eurlings: we stoppen met marktwerking loodswezen”

Marktwerking streekvervoer: een lachertje!

Omdat Emile Roemer vorige week gekozen is tot fractievoorzitter wordt zijn portefeuille verkeer tot de verkiezingen overgenomen door een aantal collega’s. Ik ga openbaar vervoer, verkeersveiligheid, kilometerheffing, milieueffecten verkeer en binnenvaart doen. Het eerste onderwerp dat langskwam: de mogelijke fusie van Transdev en Veolia: hoezo concurrentie in het streekvervoer??

Arrivabus
belangrijkste gevolg van de marktwerking is een voortdurende aanslag op de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Bij Arriva kreeg de directie een staking aan de broek omdat ze hun personeel ADV dagen wilden laten inleveren om de productiviteit (…) te verhogen

Lees verder “Marktwerking streekvervoer: een lachertje!”

wetsvoorstel gasmarkt en voorrang voor duurzaam

Drie jaar na mijn schriftelijke vragen over de perverse gasmarkt rondde de Kamer gisteren het debat af over een wetsvoorstel dat de werking van de gasmarkt gaat verbeteren. Een mooi succes voor al degenen die al jarenlang strijden tegen de monopolistische trekjes van de Nederlandse groothandelsmarkt voor gas.
In hetzelfde wetsvoorstel wordt ook geregeld dat bij krapte op het net duurzame stroom voorrang krijgt op grijze stroom. In dat deel probeer ik door middel van wat wijzigingsvoorstellen nog het een en ander te verbeteren. Per saldo wordt ook hier een stap vooruit gezet bij de voorrang voor duurzaam.

GasleidingGazprom
Nu is Gasterra nog de marktleider op de Nederlandse gasmarkt; is dat over 25 jaar Gazprom?

Lees verder “wetsvoorstel gasmarkt en voorrang voor duurzaam”