Te hoge huur: boete!

Ik heb er tijdens mijn kamerlidmaatschap ontelbaar vaak voor gepleit, lees bijvoorbeeld pak huisjesmelkers aan (2008). Maar eerst was het onwenselijk vanwege de vrijheid van contractrecht. Toen waren er allerlei technische bezwaren: “het strafbaar stellen van bovenwettelijke huren past niet in ons rechtsstelsel”. En natuurlijk kwam er in mijn 7,5 jaar kamerlidmaatschap zeven bewindspersonen van wonen voorbij, waarvan drie demissionair: zodra ze ingewerkt waren, waren ze alweer verdwenen. Minister Blok zei in 2014 een aantal verbeteringen toe, en schoot daar vervolgens niet mee op.

Lees verder “Te hoge huur: boete!”

Flex: daar zit een luchtje aan

(onderstaand artikel schreef ik in mei 2020 voor Huurpeil, een uitgave van de Woonbond)

‘De arbeidsmarkt flexibiliseert, de samenleving doet dat op allerlei andere vlakken ook, de wereld wordt een global village en de woningmarkt houdt die ontwikkelingen niet goed bij’. Het Expertisecentrum Flexwonen is op zijn website www.flexwonen.nl helder in zijn analyse van de wooncrisis. En ziet een grote toekomst voor zich weggelegd: ‘We schatten het aantal (vooral kleine) huishoudens dat behoefte heeft aan vormen van flexwonen op zo’n anderhalf miljoen!’

Lees verder “Flex: daar zit een luchtje aan”

Flex: daar zit een luchtje aan (2)

De Volkskrant pakte vandaag goed uit met een artikel over de verwoestende effecten van het groeiend marktaandeel tijdelijke huurcontracten: ‘Het leven van flexhuurders staat stil: “kinderen krijgen stellen we maar uit”.’ Jammer genoeg vergat de redactie -zoals gebruikelijk- om terug te blikken op de totstandkoming van het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015 (parlementair dossier: hier) dat deze ellende mogelijk maakte.

huisvesting arbeidsmigranten, Noordwijkerhout, eigenaar Flexwonen.nu
Lees verder “Flex: daar zit een luchtje aan (2)”

amendementen huisvestingswet – Rotterdamwet – huisjesmelkerswet

Afgelopen maandag was er een groot wetgevingsdebat over drie wetsvoorstellen inzake woonruimteverdeling en het aanpakken van huisjesmelkerij. Mijn inbreng vind je hier. Bij het debat heb ik ook een groot aantal wijzigingsvoorstellen gedaan, die ik hieronder kort toelicht.


Eerste huurdersdemonstratie uit de historie van Veenendaal. De wereld wordt niet veranderd in Den Haag maar daarbuiten.
Lees verder “amendementen huisvestingswet – Rotterdamwet – huisjesmelkerswet”

SP-motie huisjesmelkers kamerverhuur aangenomen

Op de dag dat de ROOD de Huisjesmelker-van-het-jaar 2014 “trofee” uitreikte aan de Groningse huisbaas Jan Lubbers nam de Tweede Kamer een motie van mij aan, die de werking van uitspraken van de Huurcommissie over te hoge kamerhuren verruimt.


ROOD op de stoep bij Jan Lubbers

Lees verder “SP-motie huisjesmelkers kamerverhuur aangenomen”

Stef Blok moderniseert en vereenvoudigt

Als minister Blok zegt dat hij wetgeving wil moderniseren en vereenvoudigen is dat reden voor extra alertheid. Dat was dus het parool bij het afsluitend debat over het wetsvoorstel 33698 Wijziging Boek 7 Burgerlijk Wetboek en Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte ivm modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie.


De minister: mensen maak je nou niet druk over drie eurootjes per maand!

Lees verder “Stef Blok moderniseert en vereenvoudigt”

Geschillenbeslechting huurcommissie vereenvoudigd

Zojuist ontving de Kamer het wetsvoorstel 33698 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie. Wat mij betreft zou dat wetsvoorstel niet alleen moeten vereenvoudigen, maar in een aantal opzichten ook verbeteren.

Lees verder “Geschillenbeslechting huurcommissie vereenvoudigd”

Tweede termijn Leegstandswet

Vorige week werd het debat over de wijziging van Leegstandswet afgebroken na de eerste termijn, toen minister Blok verrast werd door een tsunami van amendementen van zijn partijgenote Barbara Visser. Vandaag maakten we het debat af.


huurdersprotest tegen misbruik gebruikscontracten door de Amsterdamse corporatie Rochdale

Lees verder “Tweede termijn Leegstandswet”

Mogelijkheden voor tijdelijke verhuur verruimd, schaduwzijden onderbelicht

Minister Blok wil de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte verruimen. Vanmorgen was het afrondende debat over een wijziging van de Leegstandswet die dit regelt. Hoewel het wetsvoorstel ook een aantal positieve zaken bevat, zitten er wat mij betreft nog heel wat zaken die riskant zijn voor de huurder.

Lees hier mijn inbreng in eerste termijn: VH 20130313 TOE 33436 1eT SP DEF