amendementen huisvestingswet – Rotterdamwet – huisjesmelkerswet

Afgelopen maandag was er een groot wetgevingsdebat over drie wetsvoorstellen inzake woonruimteverdeling en het aanpakken van huisjesmelkerij. Mijn inbreng vind je hier. Bij het debat heb ik ook een groot aantal wijzigingsvoorstellen gedaan, die ik hieronder kort toelicht.


Eerste huurdersdemonstratie uit de historie van Veenendaal. De wereld wordt niet veranderd in Den Haag maar daarbuiten.

Allereerst mijn amendementen bij de wijziging van de Huisvestingswet

Mijn amd.22 regelt dat er een standaard komt voor de woninginformatie bij het aanbieden (ook op internet) van woonruimte. Het format van deze informatie is op dit moment vrij, waardoor woningaanbod lastig te vergelijken is. In sommige gevallen is er zelfs sprake van regelrechte misleiding van de woningzoekende.
VH 20140306 AMD 32271-22 tvv18

Amd.23 regelt dat een woningzoekende die staat ingeschreven in één gemeente de opgebouwde inschrijfduur kan meenemen bij inschrijving in een andere gemeente. Dat is hard nodig, omdat werklozen tegenwoordig gedwongen worden om 100 kilometer verderop te solliciteren. Het zou dan wel fijn zijn als je in de buurt van je nieuwe baan snel een huis kan vinden.
VH 20140306 AMD 32271-23 tvv21

Amd.24 stelt voortaan een grens aan de bemiddelingskosten voor sociale huurwoningen. Tien jaar geleden kon je als woningzoekende bij vrijwel alle woningcorporaties nog gratis inschrijven. Tegenwoordig betaal je vrijwel altijd inschrijfgeld en daarnaast jaarlijkse verlengingskosten. Het amendement beperkt het inschrijfgeld tot maximaal €50 (geindexeerd) en verbiedt jaarlijkse verlengingskosten.
VH 20140306 AMD 32271-24

Amd.25 verplicht alle aanbieders van sociale huurwoningen om voortaan gebruik te maken van één landelijk aanbodsysteem. Je hoeft dan als huurder nog maar één keer in te schrijven. Nu komt het voor dat je zelfs binnen één gemeente bij drie verschillende corporaties moet inschrijven om in aanmerking te komen voor het volledige aanbod aan sociale huurwoningen. Als je ook in de omliggende gemeenten zoekt wordt het nog erger.
VH 20140306 AMD 32271-25

Dan de amendementen op de Rotterdamwet-2. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om woningzoekenden met een laag inkomen te weren uit “aangewezen wijken”. De periode waarvoor dit was toegestaan was in de Rotterdamwet-1 maximaal 8 jaar, en is nu verlengd naar 20 jaar.

Mijn Amd.7 schrapt de mogelijkheid om in aangewezen wijken het tarief voor de onroerende zaakbelasting lager vast te stellen dan voor de rest van een gemeente. Deze bepaling stond afgelopen acht jaar al in de wet en is nog nooit door enige gemeente gebruikt. Dat is ook logisch: de OZB in aandachtswijken is al lager dan het stedelijk gemiddelde, omdat woningen en ander onroerend goed er een (veel) lagere waarde hebben.
VH 20140227 AMD 33797-7 OZB-artikel schrappen

Amd.8 schrapt de uitbreiding van de gebiedsaanwijzing van acht naar twintig jaar. Belangrijkste argument is dat het kabinet geen cent spendeert aan de aanpak van de problemen bij de bron en tegelijk wel het instrumentarium om wijken op slot te zetten voor woningzoekenden met een laag inkomen uitbreidt. Dat deugt niet.
VH 20140227 AMD 33797-8 gebiedsaanwijzing max 8jr

Amd.12 regelt dat de minister advies vraagt aan omliggende gemeenten als een gemeente een stadsdeel op slot wil gooien voor woningzoekenden met een laag inkomen. Op grond van het waterbedeffect zullen die woningzoekenden dan immers in de directe omgeving terecht komen.
VH 20140304 AMD 33797-12 kan-bepaling-moet-bepaling

In de tweede termijn van het debat heb ik bij de Rotterdamwet nog een motie ingediend om het collectief onderhoud en beheer van koopwoningen te bevorderen. De motie is op verzoek van PvdA-woordvoerder Monasch aangehouden tot eind 2014, als een wetsvoorstel over wijkbeheer in de Kamer behandeld wordt.
VH 20140303 MOT collectief beheer koopwoningen aandachtswijken

Het wetsvoorstel Rotterdamwet-2 is gisteren al in stemming gebracht en aangenomen met steun van VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, Christenunie, SGP, 50Plus en Bontes. Alleen SP, GroenLinks en PvdD hebben dus tegen gestemd.
Mijn amendementen 8 en 12 werden gesteund door GroenLinks, PvdD, 50Plus, 7 ook door de PVV. Alle amendementen zijn dus verworpen.

Tenslotte heb ik bij de Huisjesmelkerswet (wijziging Woningwet) nog een amendement ingediend om een bestuurlijke boete al mogelijk te maken bij een eerste vergrijp, indien dit ernstig van aard is.
VH 20140303 AMD 33798-8

Je kan je afvragen of het zin heeft om veel energie te steken in amendementen bij wetgeving die op voorhand al volledig is dichtgetimmerd met de bende van vijf: VVD, PvdA, D66, Christenunie en SGP. Laat ik het erop houden dat niemand kan beweren dat de SP “alleen maar tegen is”. En ik voorspel dat de PvdA over vijf jaar met een voorstel komt voor een transparante en efficiëntere woonruimteverdeling.

Meer lezen? Zie dossier Huisvestingswet-Rotterdam-Woonruimteverdeling

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: