Blok neemt kameronderzoek huizenprijzen voor kennisgeving aan

Ruim een jaar nadat de tijdelijke commissie huizenprijzen (commissie Verhoeven) zijn bevindingen gerapporteerd had in het rapport Kosten Koper, en negen maanden na het debat over het rapport met de commissie, besprak de Kamer gisteravond de reactie van de regering met minister Blok. Blok deponeert het rapport met veel omhaal en vriendelijke woorden in de onderste la van zijn bureau.


Kees Verhoeven, voorzitter van de tijdelijke commissie huizenprijzen

Verhoeven c.s. werkten een jaar over hun analyse van het gebrekkige functioneren van de bouwmarkt, waardoor eigen woningbezitters en huurders te veel betalen voor hun huis. Ze spraken met ruim 80 deskundigen. Naar mijn mening was de analyse niet op alle punten even sterk, maar op enkele punten werd wel de spijker op de kop geslagen. Zo lijkt me evident dat de tekort schietende wetgeving op het gebied van grondbeleid enerzijds speculanten alle ruimte geeft, maar anderzijds de controle van gemeenteraadsleden op (actief) grondbeleid van hun gemeentebestuur bemoeilijkt. Een ander sterk punt vond ik dat de commissie -voorzichtig, dat wel- pleit voor een eigendomsneutrale subsidiëring en belasting van het wonen door de overheid. In essentie zou dat neerkomen op het (zeer geleidelijk) afbouwen van hypotheekrenteaftrek, overdrachtsbelasting, eigenwoningforfait en huurtoeslag en de gelijktijdige invoering van een woontoeslag, die alleen afhankelijk is van het inkomen, het aantal leden van het huishouden en de eventuele aanwezigheid van iemand met een functiebeperking in het huishouden.

Blok heeft niet de geringste animo om dit soort aanbevelingen uit te voeren. Hij heeft een woningmarktakkoord waar de handtekeningen van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP onderstaan. That’s is. Voor de rest geeft de minister niet thuis.

Tijdens het debat verbaasde ik mij erover hoe gemakkelijk VVD, PvdA, D66 en CDA (deze partijen leverden de leden voor de commissie Verhoeven) de minister met zijn laatdunkende reactie op het kameronderzoek lieten wegkomen. Het lukte me nog wel om Koolmees (D66) en Monasch (PvdA) achter een motie over zelfrealisatie (grondbeleid) te krijgen, en De Rouwe (CDA) tekende een motie mee die vraagt om eigendomsneutrale subsidiëring en belasting van het wonen nader te verkennen.

Allemaal wat dunnetjes, ik geef het toe, maar de politieke marges voor de wonen-portefeuille zijn sinds het woonakkoord tot vrijwel nul teruggebracht.

Lees hier mijn inbreng bij het debat: VH 20140311 TOE Kosten Koper-regering

Lees hier de twee moties 33194-11 en 33194-12: VH 20140311 MOT 33194-11 en 33194-12 KostenKoper

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: