Stef Blok moderniseert en vereenvoudigt

Als minister Blok zegt dat hij wetgeving wil moderniseren en vereenvoudigen is dat reden voor extra alertheid. Dat was dus het parool bij het afsluitend debat over het wetsvoorstel 33698 Wijziging Boek 7 Burgerlijk Wetboek en Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte ivm modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie.


De minister: mensen maak je nou niet druk over drie eurootjes per maand!

Lees verder “Stef Blok moderniseert en vereenvoudigt”

huurcommissiewet verbeterd

EvdLaan125Ik was behoorlijk kritisch over het wetsvoorstel voor de invoering van één landelijke huurcommissie. Maar bij het slotdebat heeft minister Van der Laan op veel punten toezeg-gingen gedaan, die tegemoet komen aan de kritiek van de SP en andere fracties. Er komt een collectieve procedure, die ook de legeskosten voor de huurder kan beperken. Dat is grote winst.

Lees verder “huurcommissiewet verbeterd”

Wetgeving Huurcommissie op de schop

Vandaag kon de Kamer schriftelijke inbreng leveren over een voorstel tot wijziging van de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte (UHW). De wijziging heeft betrekking op de vorming van één landelijke Huurcommissie, die de rechtsvorm Zelfstandig BestuursOrgaan moet krijgen. Wat mij betreft ligt het accent van het wetsvoorstel uitsluitend op efficiencywinst. Ondertussen worden de drempels voor de toegang tot de Huurcommissie hoger en hoger, onder meer door het verhogen van de leges. Dat moet anders!

rottegoot
De huurcommissie kan bij ernstige onderhoudsgebreken de huur tijdelijk verlagen

Lees verder “Wetgeving Huurcommissie op de schop”

Beperking huurverhoging-ineens op agenda onderhandelingen Vogelaar-woningcorporaties

Minister Vogelaar van wonen-wijken-integratie gaat op mijn verzoek een beperking van de huurverhoging-ineens bij mutaties aan de orde stellen bij de onderhandelingen die zij op dit moment voert over de prestaties van de sociale huursector in de komende vier jaar. Medio mei wordt het concept onderhandelingsresultaat aan de Kamer voorgelegd.
Lees verder “Beperking huurverhoging-ineens op agenda onderhandelingen Vogelaar-woningcorporaties”