Stef Blok moderniseert en vereenvoudigt

Als minister Blok zegt dat hij wetgeving wil moderniseren en vereenvoudigen is dat reden voor extra alertheid. Dat was dus het parool bij het afsluitend debat over het wetsvoorstel 33698 Wijziging Boek 7 Burgerlijk Wetboek en Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte ivm modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie.


De minister: mensen maak je nou niet druk over drie eurootjes per maand!

De soep werd gelukkig niet zo heet gegeten, er zaten ook een aantal goede verbeteringen en vereenvoudigingen in het wetsvoorstel. Maar toch werden er onder de dekmantel van vereenvoudiging ook een aantal verslechteringen het wetsvoorstel ingesmokkeld, die er wat de SP betreft niet in thuis horen.

De minister wil de gang naar de huurcommissie bij geschillen over servicekosten beperken tot bedragen van €36 of meer (per jaar). Daar ben ik het om verschillende redenen niet mee eens. De eerste is dat je bij servicekosten niet alleen naar de individuele effecten moet kijken, maar ook naar het complex. Als dat bestaat uit 100 woningen gaat het al om €3.600 per jaar. Jaar in jaar uit. Ik heb in het verleden te veel geschillen meegemaakt over kleine bedragen die volkomen ten onrechte in rekening gebracht werden, om dit als klein bier af te doen. En als de drempel wordt ingevoerd voorspel ik dat het aantal kleine posten op de servicekostenafrekening pijlsnel gaat groeien. Om die reden heb ik een amendement ingediend om deze bepaling in het wetsvoorstel te schrappen.

Het tweede grote discussiepunt was een eventueel verbod op all-in huren. Daarmee wordt bedoeld één bedrag waarmee zowel de huur als de servicekosten betaald worden, zonder dat duidelijk is waarop het bedrag gebaseerd is. Deze mogelijkheid bestaat nu in de wet en hoewel de minister moest toegeven dat het fenomeen van de all-in huren ongewenst is, voelde hij niets voor een wettelijk verbod. Ik heb een motie ingediend die daarom vraagt. PvdA-woordvoerder Monasch zat tijdens het debat op mijn lijn, dus wellicht dat er een kamermeerderheid te vinden is voor het afschaffen van deze mistige constructie. Dat scheelt ook nog eens 300 huurcommissiezaken per jaar.

Mijn laatste punt was het breder inzetten van uitspraken van de huurcommissie bij onzelfstandige woonruimte. Mijn voorstel is dat de huurcommissie na een voor de huurder gunstige uitspraak ook de overige huurders van een kamerverhuurpand informeert en de bevoegdheid krijgt om ook zelf bij de overige kamers een onderzoek te starten. Ik heb daar ook een motie over ingediend die de minister deels heeft overgenomen, maar daarmee flink afgezwakt.

Blok heeft aan het slot van het debat toegezegd om nog met een brief te komen om een aantal zaken te verduidelijken, wellicht dat er daarna nog een derde termijn wordt aangevraagd. Als dat niet nodig is wordt er waarschijnlijk over twee weken gestemd.

Lees hier mijn inbreng in eerste termijn: VH 20140128 TOE 33698 plenair 1eT SP v2

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: