Waar blijft onderzoek rechtsbescherming woonbootbewoners

Het kabinet treuzelt met de uitvoering van de motie Paulus Jansen c.s. naar de verbetering van de rechtsbescherming van woonbootbewoners en ondertussen gaat het RVOB namens staatssecretaris Frans Weekers full speed door met het doorvoeren van huurverhogingen tot soms vier keer de huidige huur. Dat kan natuurlijk niet.

Lees verder “Waar blijft onderzoek rechtsbescherming woonbootbewoners”

Huurbescherming bewoners woonboten moet beter

Medio november 2011 debatteerde de Kamer met staatssecretaris Frans Weekers van financiën over zijn plan om de ligplaatshuren voor woonboten draconisch te verhogen. Bij die gelegenheid beloofde de staatssecretaris om zijn voorstel te heroverwegen. Inmiddels is duidelijk dat dit slechts één, beperkte verbetering heeft opgeleverd: de huurgewenningsperiode wordt verlengd van 5 naar 10 jaar. Dus is er vanmiddag een nieuw debat.

Lees hier mijn inbreng: VH 20120322 AO woonboten DEF

De Boer vs Jansen: huurbemiddeling

dubbelcolumn op nvm.nl d.d. 26 april 2011

Beste Paulus, het programma Kassa is bezig met onderzoek naar huurbemiddelingsbureau’s. Kennelijk zijn er gevallen bekend waarbij huurbemiddelingsbureau’s hoge prijzen voor hun bemiddelingsrol vragen. De vraag aan ons als Tweede Kamerleden luidt vervolgens of we dit willen reguleren. Met andere woorden: aan banden moeten leggen.

Lees verder “De Boer vs Jansen: huurbemiddeling”

Nieuwbouw op slot door andere puntentelling

Het nieuwe energielabel maakt energiezuinige huurwoningen onbetaalbaar voor minima. De huurprijs van een woning met het energielabel A stijgt al snel 100 tot 150 euro per maand. Veel huurhuizen worden hierdoor duurder dan de liberalisatiegrens van 650 euro, waardoor bewoners geen huurtoeslag meer krijgen.
Uitgesproken VARA besteedde vanavond aandacht aan de gevolgen van de wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

Lees verder “Nieuwbouw op slot door andere puntentelling”

antikraakovereenkomsten steeds verder opgerekt

Antikraakovereenkomsten worden door woningcorporaties steeds vaker gebruikt als alternatief voor een tijdelijk huurcontract. Ze hoeven dan geen vergunning voor tijdelijke verhuur te vragen bij B&W. Ik vind dat daarmee de leegstandswet ontdoken wordt.

In Veghel worden schaarse sociale huurwoningen van €350/maand nu “Avontuurlijk en voordelig” weggezet op antikraakovereenkomsten.

Lees verder “antikraakovereenkomsten steeds verder opgerekt”

Huurtoeslag en redelijkheidstoets

Als je een woning huurt van een particuliere verhuurder en je maakt aanspraak op huurtoeslag, kan er een zogenaamde redelijkheidstoets worden uitgevoerd door de Belastingdienst. Daarbij wordt bekeken of de huisbaas geen huur vraagt boven het wettelijk maximum.

Lees verder “Huurtoeslag en redelijkheidstoets”

Rochdale maakt misbruik van Leegstandswet

Een Amsterdamse huurder in de Staatsliedenbuurt hoeft zijn huis niet uit. Hij huurt op een tijdelijk contract en eigenaar woningcorporatie Rochdale wilde de huur beeindigen. Maar volgens de rechter heeft Rochdale misbruik gemaakt van de Leegstandswet.

Ook commerciële partijen hebben de markt voor tijdelijke verhuur ontdekt (foto: Interveste)

Lees verder “Rochdale maakt misbruik van Leegstandswet”

Lek(je) in huurbescherming

Deze week kwamen de antwoorden binnen op vragen die ik gesteld heb over een huurder, die zijn woning uitgezet werd omdat zijn particuliere huisbaas zijn hypotheek niet betaald had. Uit de antwoorden blijkt dat je als huurder in dit soort situaties niet blind kan vertrouwen op huurbescherming.


Kijk uit voor het tekenen van een huurcontract bij een particuliere verhuurder, als je deze situatie wil voorkomen

Lees verder “Lek(je) in huurbescherming”