Tweede termijn Leegstandswet

Vorige week werd het debat over de wijziging van Leegstandswet afgebroken na de eerste termijn, toen minister Blok verrast werd door een tsunami van amendementen van zijn partijgenote Barbara Visser. Vandaag maakten we het debat af.


huurdersprotest tegen misbruik gebruikscontracten door de Amsterdamse corporatie Rochdale

Het wordt bijna een traditie: Blok ontraadde alle vier amendementen op het wetsvoorstel van de zijde van de SP:
– wij willen dat de maximale huur bij tijdelijke verhuur lager wordt dan bij een huurcontract voor onbepaalde termijn, waarbij het plafond daalt naarmate het huurcontract korter duurt; de argumentatie lijkt me logisch: de huurder maakt kosten voor de verhuizing en de inrichting, die hij over een kortere periode moet afschrijven dan bij een contract voor onbepaalde termijn; de minister zag deze vorm van compensatie niet zitten, omdat hij “…tot ingewikkelde verrekeningen kan leiden.” Pardon?
– wij willen dat tijdelijke verhuur vooruitlopend op renovatie of sloop van een complex maximaal 5 jaar kan duren; de minister wil de periode oprekken naar 7 jaar; die termijn is ongemotiveerd uit het oogpunt van reële planvoorbereiding, maar zet wel de deur openen voor zeer langdurige tijdelijke verhuur, met het risico van negatieve effecten op de leefbaarheid en een uitholling van de huurbescherming;
– wij willen dat aanvragen voor een vergunning voor tijdelijke verhuur (alleen bij professionele verhuurders) gepubliceerd worden en belanghebbenden hun zienswijze moeten kunnen geven voor B&W een vergunning afgeven; Blok vindt dat de lokale democratie daar toezicht op moeten houden; dan zou hij vóór het amendement moeten zijn, want gemeenteraadsleden worden nu ook niet geinformeerd over aanvragen voor een tijdelijke verhuur vergunning;
– wij willen dat gemeenteraden bij verordening nadere eisen moeten kunnen stellen aan tijdelijke verhuur, uit het oogpunt van de bescherming van de leefbaarheid van wijken; Blok vindt dat overbodige bureaucratie, ook al geeft het amendement de gemeente de vrijheid om deze optie al dan niet te gebruiken.

Kortom: niet erg hoopgevend, deze reactie van de minister. Gelukkig toonde hij zich bij mijn moties wat toeschietelijker. Hij is positief over een motie die vraagt om in overleg met Aedes te gaan om te bevorderen dat corporaties ter voorkoming van leegstand nog uitsluitend het middel “tijdelijke verhuur” gebruiken en niet meer het gebruikscontract (=anti-kraak). Het oordeel over een andere SP-motie die vraagt om periodiek te rapporteren over de aard en omvang van tijdelijke huurcontracten en gebruikscontracten laat minister Blok aan de Kamer over.

Per saldo is het wetsvoorstel een verbetering voor eigen woningbezitters die, in afwachting van verkoop, hun huis een tijd willen verhuren. Voor de professionele verhuurders rekt het wetsvoorstel naar mijn mening de grenzen voor tijdelijke verhuur verder op. De stemmingen zijn komende dinsdag.

UPDATE 21-3

Lees hier mijn inbreng in tweede termijn: VH 20130320 VER 33436 2eT SP

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: