debat huurverhoging 2014

Een uiterst magere vertegenwoordiging van de Tweede Kamer – VVD, PvdA, SP en 50Plus – debatteerde zojuist met minister Blok over de inkomensafhankelijke huurverhoging voor 2014. Het illustreert dat het woningmarktbeleid na het aswoensdagakkoord van Paars met de Bijbel in beton gegoten is. En de huurder met een bescheiden portemonnee staat in de kou.


huurdersorganisaties bieden een petitie aan in de Tweede Kamer; helaas gaat de inhoud van hun pleidooi bij Paars met de Bijbel (VVD, PvdA, D66, CU, SGP) het ene oor in, het andere oor uit.

Lees verder “debat huurverhoging 2014”

Waar blijft onderzoek rechtsbescherming woonbootbewoners

Het kabinet treuzelt met de uitvoering van de motie Paulus Jansen c.s. naar de verbetering van de rechtsbescherming van woonbootbewoners en ondertussen gaat het RVOB namens staatssecretaris Frans Weekers full speed door met het doorvoeren van huurverhogingen tot soms vier keer de huidige huur. Dat kan natuurlijk niet.

Lees verder “Waar blijft onderzoek rechtsbescherming woonbootbewoners”

Huurbescherming bewoners woonboten moet beter

Medio november 2011 debatteerde de Kamer met staatssecretaris Frans Weekers van financiën over zijn plan om de ligplaatshuren voor woonboten draconisch te verhogen. Bij die gelegenheid beloofde de staatssecretaris om zijn voorstel te heroverwegen. Inmiddels is duidelijk dat dit slechts één, beperkte verbetering heeft opgeleverd: de huurgewenningsperiode wordt verlengd van 5 naar 10 jaar. Dus is er vanmiddag een nieuw debat.

Lees hier mijn inbreng: VH 20120322 AO woonboten DEF

BTW ligplaatsen afgeschaft na vragen SP

Staatssecretaris Weekers schaft de BTW op ligplaatsen voor woonschepen af per 1 juli a.s. De SP had in schriftelijke vragen naar aanleiding van een voorgenomen gigantische huurverhoging gewezen op de ongelijke BTW-behandeling van huur van woningen en ligplaatsen. Een mooi succes, maar voor de rest ben ik zeer ontevreden over de antwoorden van Weekers

aangenaam wonen op het water met een lekker lentezonnetje erop? dat vindt Frans Weekers ook, dus wil hij extra geld zien

Lees verder “BTW ligplaatsen afgeschaft na vragen SP”

Dossier rechtsbescherming en huurprijsbescherming woonbootbewoners

Tot medio 2022 waren bewoners van woonboten die een ligplaats huren (meestal van een gemeente, waterschap of Rijkswaterstaat/Rijksvastgoedbedrijf) betrekkelijk weerloos tegen het eenzijdig beeindigen van huurcontracten of het wijzigen van de verhuurvoorwaarden (zoals de huurprijs). Maar op 8 april 2022 stemde de Eerste Kamer unaniem voor een wijziging van het Burgerlijk Wetboek die de rechtsbescherming van woonbootbewoners sterk verbetert (nalezen: kamerdossier 35408). Die wetswijziging werd afgedwongen door de motie Paulus Jansen c.s. die tien jaar eerder in de Tweede Kamer was aangenomen. Wetgevingsmolens draaien langzaam, zeker als bewindspersonen er niet zo hard aan trekken.

Lees verder “Dossier rechtsbescherming en huurprijsbescherming woonbootbewoners”