Van Middelkoop duikt

Zojuist kwamen de antwoor-den binnen van (uiterst demissionair) minister Van Middelkoop op mijn vragen over woningcorporatie Woon-belang uit Veghel die huur-woningen beschikbaar stelt aan woningzoekenden op basis van gebruikscontracten (“antikraak”). Dat gebeurt ook nog eens tegen een stevige vergoeding. Volgens mij is hier sprake van ontdui-king van de Leegstandswet.

Lees verder “Van Middelkoop duikt”

antikraakovereenkomsten steeds verder opgerekt

Antikraakovereenkomsten worden door woningcorporaties steeds vaker gebruikt als alternatief voor een tijdelijk huurcontract. Ze hoeven dan geen vergunning voor tijdelijke verhuur te vragen bij B&W. Ik vind dat daarmee de leegstandswet ontdoken wordt.

In Veghel worden schaarse sociale huurwoningen van €350/maand nu “Avontuurlijk en voordelig” weggezet op antikraakovereenkomsten.

Lees verder “antikraakovereenkomsten steeds verder opgerekt”

Witboek kraken

Afgelopen donderdag was ik samen met Krista van Velzen aanwezig bij de aanbieding van het eerste exemplaar van het Witboek kraken: het antwoord van de kraakbeweging op het initiatiefvoorstel Antikraakwet van de kamerleden Ten Hoopen (CDA), Van den Burg (VVD) en Slob (Christenunie). Deze angsthazen blonken overigens uit door afwezigheid.


een van de voorbeelden uit het witboek is de Buurtboerderij in het Amsterdamse Westerpark

Lees verder “Witboek kraken”

Kraken aanpakken door woningnood op te lossen

Eerst was er de woningnood. Die hebben alleen woningzoekenden met een modaal of lager inkomen, als ze op zoek zijn naar een huis in regio’s met een overspannen woningmarkt. Als er een groot tekort is aan woningen is het extra wrang als er huizen – en andere bewoonbare gebouwen- leegstaan terwijl er aan de andere kant mensen géén woonruimte hebben.

Lees verder “Kraken aanpakken door woningnood op te lossen”

Kraakverbod kan, gekoppeld aan leegstand- en speculatieverbod

Vandaag beheerste een initiatief wetsvoorstel van CDA-kamerlid Jan ten Hoopen de media. Het CDA wil kraken verbieden en krijgt hiervoor volgens de verschillende media de meerderheid van de kamer achter zich. Helaas is kraken nog steeds nodig, op basis van een hele rare tegenstelling: de woningnood is groot en veel gebouwen staan leeg. Krista van Velzen zegt er vandaag het onderstaande over.

Leegstand
Ook in België maakt men zich druk om leegstand. Daar is een belasting ingevoerd op leegstaande gebouwen, de “krotbelasting”.
Lees verder “Kraakverbod kan, gekoppeld aan leegstand- en speculatieverbod”