SP moties leegstandswet aangenomen

Bij de stemmingen over de wijziging Leegstandswet (ivm uitbreiding mogelijkheden tijdelijke verhuur) zijn twee van mijn moties aangenomen. Daar staat tegenover dat alle SP-amendementen werden weggestemd.

Het fenomeen tijdelijke verhuur neemt hand over hand toe. Deels is dat wenselijk: ook de SP vindt het belangrijk dat woningen die binnenkort gesloopt of gerenoveerd worden zo kort mogelijk leeg staan. Hetzelfde geldt voor gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoren. Aan de andere kant heeft tijdelijke verhuur commerciëel grote voordelen ten opzichte van huur voor onbepaalde termijn, waardoor corporaties en andere verhuurders wel héél graag aankondigen dat ze sloop- of renovatieplannen hebben. Waarna de sloop of renovatie vaak jaren op zich laat wachten . Mijn aangenomen motie 33436-25 “verzoekt de regering, periodiek te rapporteren over de ontwikkeling van aard en omvang van tijdelijke verhuur.”

Mijn tweede aangenomen motie 33436-27 “…verzoekt de regering, in overleg te gaan met de koepel van woningcorporaties, Aedes,
opdat woningcorporaties waar het gaat om tijdelijke leegstand enkel werken met tijdelijke verhuurcontracten zoals gedefinieerd onder de Leegstandwet.”
Deze motie wil een einde maken aan een ander groeiend fenomeen in corporatieland: het antikraak-contract. Deze contractvorm geeft de bewoner nog minder rechten dan een tijdelijk huurcontract. Zo kan het contract standaard binnen twee weken opgezegd worden, zonder recht op vervangende woonruimte. Er zijn corporaties die dit soort contracten zelfs gebruiken voor de huisvesting van alleenstaande ouders met kinderen. Dat vind ik een regelrechte schande.

Zoals gezegd werden mijn amendementen allemaal verworpen. Daarbij hebben de tegenstemmers wel wat uit te leggen. Zo stelde ik voor om de maximale huur bij tijdelijke contracten te verlagen, naarmate de contractduur korter wordt. Mijn redenering is simpel: de huurder maakt kosten voor verhuizing en inrichting en moet die -ten opzichte van een contract voor onbepaalde duur- over kortere tijd afschrijven. Daar hoort wat tegenover te staan. Dat lijkt me toch geen onredelijke gedachte, maar de PvdA stemde er na een negatief stemadvies van minister Stef Blok toch tegen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: