Paniek, Paniek, Paniek

Het CPB publiceerde vanmiddag zijn heroverweging Gevolgen van het huurbeleid nader bekeken , nadat duidelijk geworden was dat de CPB-doorrekening van huurbeleid/verhuurderheffing haaks stond op doorrekeningen van Ortec, CFV, WSW en EIB. Mijn conclusie: ze krabbelen terug, maar zonder ruiterlijk te erkennen dat ze de plank compleet hebben misgeslagen. Minister Blok wil nu de 4,5% WOZ waarde als basis voor de maximale huur laten vallen. Paniek, paniek, paniek.

CPB stelt allereerst dat zijn effecten van het huurbeleid bepaald zijn op basis van lange termijn effecten en geen rekening houden met conjuncturele fluctuaties. Helaas zijn volgens doorrekening van Ortec en CFV een groot aantal corporaties binnen vijf jaar ter ziele, waarna de overige corporaties door het domino-effect van de saneringsheffing of óók omvallen, of verworpen tot een doodordinaire commerciële verhuurder.

Volgens CPB wordt 20% van het verschil in berekende huurinkomsten in 2017 in vergelijking met CFV veroorzaakt doordat CFV gerekend heeft met WOZ_waarden over 2011, waarover het CPB niet beschikt. Conclusie lijkt me dan dat de CPB rekensom al met 20% naar beneden bijgesteld moet worden.
Vervolgens wordt 75% van het verschil verklaard doordat het CPB veel optimistischer is over de ontwikkeling van de WOZ-waarden tussen 2012-2017 dan het CFV. Rara, wie zou hier de beste inschatting maken? Simpele economische wetten geven aan dat de invoering van fiscale aftrek o.b.v. annuitair aflossen en het stapsgewijs verlagen van de maximale aftrek van de hoogste schijf IB naar de derde schijf IB, gedurende de invoeringsperiode een neerwaardse druk op de woningprijzen geeft. Die prijzen gaan in 2012 en 2013 sowieso nog zakken door de aanhoudende economische crisis. Kortom: ook hier zit het CPB er compleet naast.

Tenslotte wordt erkend dat het CPB tot nu toe geen rekening gehouden heeft met regionale woningmarktverschillen, waardoor de mogelijke huurstrijgingen per regio sterk kunnen verschillen. Helaas wordt de consequentie daarvan niet getrokken. Die zou zijn dat de maximale studeerkamer-huurverhoging in de meeste regio’s , en zeker de regio’s waar al leegstand is, luchtfietserij is.

Mijn conclusie is en blijft: dit regeerakkoord is toe aan een tweede herziening.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: