Bundel toezicht gebouwen in bouwpolitie

Afgelopen jaren gebeurden er een aantal ongelukken die duidelijk maakten dat grote aantallen gebouwen voorzien zijn van riskante constructies of installaties. De Inspectie VROM (sinds kort Inspectie ILT) vroeg de gemeenten om de risico’s te inventariseren, maar keer op keer blijkt dat het merendeel van de gemeenten dat niet doet. Het bouwtoezicht op de bestaande voorraad is verslonsd. Tijd voor de oprichting van een bouwpolitie?


ingestorte spouwmuur van kopgevel in Rijswijkse flat (foto: adviesbureau Nieman)

Na branden in Hoofddorp en Zaanstad bleek dat veel laagbouwwoningen met plat houten dak, gebouwd in de jaren 50-60, kwetsbaar te zijn voor brandoverslag. Een korte tijd later kwam in Den Haag de kopgevel van een flat naar beneden. Ook dat bleek een structureel probleem. Na een ernstige legionellabesmetting in de omgeving van Amsterdam Centraal door een open koeltoren concludeerde de VROM-inspectie dat open koeltorens het grootste legionellarisico in de openbare ruimte zijn. Gemeenten werd gevraagd om de installaties te inventariseren. En na een recent ondergeval in een Tilburgs zwembad concludeerde de inspectie ILT dat 79% van de gemeenten zijn toezichthoudende taak niet vervult.

Belangrijkste verklarende factor is volgens mij dat gemeenten geen (apart) budget krijgen voor het bouwtoezicht op de bestaande gebouwenvoorraad. Bij de afgifte van bouwvergunningen ontvang je leges, dus daar wordt nog wel iets aan gedaan. Maar de veel grotere risico’s in de bestaande voorraad laten de gemeenten links liggen.

Tijdens het algemeen overleg bouwregelgeving van afgelopen donderdag met minister Blok heb ik daarom voorgesteld om de krachten van het gemeentelijk bouwtoezicht, de veiligheidsinspecteurs van de brandweer en de mensen van de arbeidsinspectie die toezicht houden op de werkomstandigheden in gebouwen te bundelen tot een bouwpolitie. Zo kan de overhead van het versnipperde toezicht worden verminderd en de slagkracht verhoogd. Gezien de relatie van deze toezichthoudende taak met de milieu- en RO-handhaving zou ook overwogen kunnen worden om de bouwpolitie te huisvesten bij de Regionale Uitvoerings Diensten, die per 1 januari a.s. van start gaan.
Blok was nog niet direct overtuigd van de meerwaarde van bundeling, wellicht dat ik daarom via een motie vraag om deze optie nader te onderzoeken.

Andere onderwerpen die tijdens het debat aan de orde kwamen: de gebrekkige ventilatie van woningen; warmtenetten; de fundamentele herziening van het Bouwbesluit; een wettelijk verplichte verzekerde garantie; stalbranden; brandbare isolatiematerialen; open verbrandingstoestellen; de volledige afschaffing van het welstandstoezicht.

Lees hier mijn inbreng bij het debat: BT 20121206 AO Bouwregelgeving DEF

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: