fundamentele herziening bouwbesluit, privatisering handhaving

Vanmiddag debatteerde de commissie Wonen/Rijksdienst met minister Blok over de modernisering van de bouwregelgeving. De belangrijkste thema’s zijn de invoering van een nieuwe manier van toetsen bij eenvoudige bouwprojecten, de privatisering van het toezicht en anderzijds het aanscherpen van de aansprakelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken en/of de invoering van een wettelijk verplichte verzekerde garantie.

UPDATE mei 2018: lees hier het volledige verslag 32757-97 van het algemeen overleg.

debat bouwregelgeving

Vanmiddag sprak de commissie wonen en rijksdienst met minister Blok over een aantal thema’s op het gebied van bouwregelgeving en bouwtechniek: funderingsherstel bij woningen met paalrot; het aanscherpen van de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw en bestaande bouw; de veiligheid van zwembaden en de brandveiligheid in de studentenhuizen.


er lijkt eindelijk wat schot te komen in de systematische aanpak van paalrot

Lees verder “debat bouwregelgeving”

Vrouw van 82 in gestut bovenhuis

400.000 woningen in Nederland hebben te maken met funderingsbreken, meestal paalrot. Ik pleit al zeven jaar voor een systematische aanpak van het funderingsherstel. Tijdens het laatste kamerdebat over bouwregelgeving nodigde ik minister Blok uit om eens mee te gaan kijken naar de omvang van het probleem. Blok nam de uitnodiging aan en samen met mijn collega’s Barbara Visser (VVD) en Albert de Vries (PvdA) bezochten we maandag Wormerveer (gemeente Zaanstad).


in deze bovenwoning bivakkeert nog steeds een bejaarde vrouw

Lees verder “Vrouw van 82 in gestut bovenhuis”

Waarom een APK voor woninginstallaties?

(update: 24 november, 13:20u)

De Kamer start over twee weken met de behandeling van het wetsvoorstel 33798 Wijziging Woningwet ivm versterking van het handhavingsinstrumentarium. Doel is het aanpakken van verwaarlozing van gebouwen die de veiligheid en gezondheid van gebruikers en omwonenden in gevaar kunnen brengen. Dat lijkt me een mooi moment om mijn pleidooi voor een APK woninginstallaties te heropenen.


de recente megabrand in de binnenstad van Leeuwarden begon bij een defecte gaskachel

Lees verder “Waarom een APK voor woninginstallaties?”

debat bouwregelgeving

Vandaag debatteerde de Kamer met minister Blok over een aantal onderwerpen op het gebied van bouwregelgeving: het binnenklimaat en de brandveiligheid van woningen, scholen en zorggebouwen. De paalrot-problematiek. De verwerkingsvoorschriften voor PUR-schuim bij de naisolatie van begane grondvloeren. Het voorkomen van stalbranden. En de verdere verbetering van het Bouwbesluit in de toekomst.

Lees hier mijn inbreng in eerste termijn : BT 20130912 AO bouwregelgeving

UPDATE 7 december 2022

Tien jaar en twee maanden na bovenstaand debat, waarin ik pleitte voor een publieke controle op de naleving van de verwerkingsvoorschriften op PUR-schuimt komt die publieke handhaving er! Minister De Jonge berichtte de Kamer op 2 december: “Om het risico op gezondheidsklachten verder te verkleinen kies ik er voor om, in aanvulling op de al bestaande voorschriften, aanvullende eisen in de bouwregelgeving op te nemen voor de toepassing van gespoten PUR-schuim. Deze nadere eisen, die deels nu ook in private certificeringsrichtlijnen zijn opgenomen, zullen daarmee voor alle bedrijven gaan gelden. Het lokale bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van alle bepalingen in de bouwregelgeving en kan in voorkomende gevallen, waarin gespoten PUR-schuim verkeerd wordt toegepast, handhavend optreden. Hiermee wil ik een sluitend systeem creëren waardoor de kwaliteit van het aanbrengen van gespoten PUR-schuim wordt verhoogd.” (volledige brief: 28325-246 ).

In 2012 had ik de emissies bij het aanbrengen van PUR-schuim voor de eerste keer aangekaart in schriftelijke vragen, samen met mijn collega Paul Ulenbelt: (zie aanhangsel Handelingen 2011-12 nr.3047 ) . Na mijn vertrek werd het vuurtje brandend gehouden door Albert de Vries (PvdA) (zie aanhangsel Handelingen 2013-14 nr. 1305 ), Sandra Beckerman en Bart van Kent (SP) (zie aanhangsel Handelingen 2017-18 nr. 1466 ). In 2020 kwam de Gezondheidsraad met een advies dat mijn vermoedens uit 2012/13 bevestigde. En nu is het dus geregeld. Echt: als Kamerlid krijg je best het nodige voor elkaar, al moet je er soms tergend lang op wachten.

Erfenis Iron Lady: de miezerigste huizen van Europa

Margaret Thatcher is inmiddels dood en begraven, maar de Britten zullen nog heel wat jaren met haar erfenis opgescheept zitten. Bijvoorbeeld met de miezerigste kwaliteit woningen van Europa, met dank aan het ontmantelen van het Engelse ‘Bouwbesluit’ in 1980.

Jammer dat het artikel Space, light & warmth: what people want from housing nog niet geschreven was op het moment dat Piet Hein Donner 25% regels uit het Bouwbesluit schrapte. Waardoor bijvoorbeeld in het Nederland van 2013 een woning geen eigen toilet meer hoeft te hebben.

In Engeland voert Rebecca Roberts-Hughes van het Royal Institute of British Architects inmiddels campagne voor de herinvoering van een beschaafde standaard voor de woningbouw. Misschien moet ze ook eens een lezing komen geven in de Tweede Kamer.

Opstelten: simpeler kan ik het niet maken. wel duurder.

brandmelder klassieke stijl
Het Bouwbesluit moest 25% dunner en het Gebruiksbesluit afgeschaft, want Rechts wil dereguleren. Dat maakt het leven immers vrijer en vrolijker. Nou nee: vooral duurder. De afschaffing van de automatische doormelding van brandalarm voor veel soorten gebouwen jaagt vooral veel instellingen op kosten. Zo blijkt uit de antwoorden van minister Opstelten op de schriftelijke vragen, die ik hem samen met Nine Kooiman stelde.

Lees verder “Opstelten: simpeler kan ik het niet maken. wel duurder.”

debat Bouwregelgeving en brandveiligheid

Voor dag en dauw begon gisterochtend het afsluit debatje (VAO, alleen voor het indien van moties) over een aantal thema’s op het gebied van bouwregelgeving. Ik heb drie moties ingediend: over welstandstoezicht bij bouwprojecten in stads- en dorpsgezichten, de invoering van een wettelijk verplichte verzekerde garantie indien de gemeentelijke preventieve toets op het Bouwbesluit vervalt en een verplichte opleverkeuring voor ventilatieinstallaties bij woningen.


in meer dan de helft van de nieuwbouwwoningen voldoet de ventilatieinstallatie niet aan de wettelijke eisen; CO2-gestuurde ventilatie is een van de strategieën om daar verbetering in te brengen.

Lees verder “debat Bouwregelgeving en brandveiligheid”

Bundel toezicht gebouwen in bouwpolitie

Afgelopen jaren gebeurden er een aantal ongelukken die duidelijk maakten dat grote aantallen gebouwen voorzien zijn van riskante constructies of installaties. De Inspectie VROM (sinds kort Inspectie ILT) vroeg de gemeenten om de risico’s te inventariseren, maar keer op keer blijkt dat het merendeel van de gemeenten dat niet doet. Het bouwtoezicht op de bestaande voorraad is verslonsd. Tijd voor de oprichting van een bouwpolitie?


ingestorte spouwmuur van kopgevel in Rijswijkse flat (foto: adviesbureau Nieman)

Lees verder “Bundel toezicht gebouwen in bouwpolitie”