Erfenis Iron Lady: de miezerigste huizen van Europa

Margaret Thatcher is inmiddels dood en begraven, maar de Britten zullen nog heel wat jaren met haar erfenis opgescheept zitten. Bijvoorbeeld met de miezerigste kwaliteit woningen van Europa, met dank aan het ontmantelen van het Engelse ‘Bouwbesluit’ in 1980.

Jammer dat het artikel Space, light & warmth: what people want from housing nog niet geschreven was op het moment dat Piet Hein Donner 25% regels uit het Bouwbesluit schrapte. Waardoor bijvoorbeeld in het Nederland van 2013 een woning geen eigen toilet meer hoeft te hebben.

In Engeland voert Rebecca Roberts-Hughes van het Royal Institute of British Architects inmiddels campagne voor de herinvoering van een beschaafde standaard voor de woningbouw. Misschien moet ze ook eens een lezing komen geven in de Tweede Kamer.

Opstelten: simpeler kan ik het niet maken. wel duurder.

brandmelder klassieke stijl
Het Bouwbesluit moest 25% dunner en het Gebruiksbesluit afgeschaft, want Rechts wil dereguleren. Dat maakt het leven immers vrijer en vrolijker. Nou nee: vooral duurder. De afschaffing van de automatische doormelding van brandalarm voor veel soorten gebouwen jaagt vooral veel instellingen op kosten. Zo blijkt uit de antwoorden van minister Opstelten op de schriftelijke vragen, die ik hem samen met Nine Kooiman stelde.

Lees verder “Opstelten: simpeler kan ik het niet maken. wel duurder.”

Bouwbesluit-light : eenvoudiger regels, betere kwaliteit

Op 30 juni debatteert de Kamer met minister Donner over het nieuwe Bouwbesluit, een (wan)product van de dereguleringswoede van dit kabinet en zijn voorgangers. Gisteren deed ik tijdens de jubileumbijeenkomst van Interconcept een voorstel voor een alternatief: het Bouwbesluit-light. Het werd erg positief ontvangen.


Ingewikkelde regels leiden ertoe dat de handhaving op drijfzand berust

Lees verder “Bouwbesluit-light : eenvoudiger regels, betere kwaliteit”

Jansen vs De Boer: bouwvergunningen

dubbelcolumn op nvm.nl d.d. 22 februari 2011

Beste Betty, bijna drie jaar geleden pleitte de Commissie Fundamentele Verkenning Bouw, onder voorzitterschap van jouw partijgenote Sybilla Dekker, voor het schrappen van de preventieve toets op het Bouwbesluit bij de verlening van bouwvergunningen. Die taak zou overgelaten kunnen worden aan de ontwikkelaars zelf, mits die beschikken over een goedgekeurd kwaliteitssysteem. Het was een voorloper op de ‘inspectievakantie’ uit het laatste regeerakkoord, waar ik de kriebels van krijg.

Lees verder “Jansen vs De Boer: bouwvergunningen”

Dijkgraaf: prijsbeleid en wetgeving effectief, convenanten niet

Remi Poppe heeft slechts de lagere school en enkele jaren tuinbouwonderwijs gevolgd, maar hij voelde in 1996 al haarfijn aan dat convenanten (= vrijwillige afspraken tussen overheid en bedrijfsleven) vooral goed zijn voor de PR van bedrijven, maar weinig zoden aan de dijk zetten. Veertien jaar later heeft de econometrist Elbert Dijkgraaf bewezen dat Remi het bij het juiste eind had.

Remi Poppe
Poppe haalt veertien jaar na dato zijn gelijk

Lees verder “Dijkgraaf: prijsbeleid en wetgeving effectief, convenanten niet”

Citaat van de dag

“Toen ontstond er een nieuw vak, dat van ‘onafhankelijk taxateur’. Die waren inmiddels ook voor zichzelf begonnen en deden wat de tussenpersoon van hen verlangde. Hoeveel moet het huis waard zijn om die lening van jou erdoor te krijgen bij de bank? 125 duizend? Maar het huis is maar 120 duizend waard. Ja, als je zo gaat zitten zeuren, ga ik wel naar een andere taxateur zei de tussenpersoon dan. En zo ging het.”

Tom van Erp, gepensioneerd verkoper van subprime-hypotheken in de VS, in de Volkskrant van 25 oktober 2008.

Lees verder “Citaat van de dag”

Kamer trapt op rem bij liberalisering bouwregelgeving

Afgelopen woensdag sprak de commissie WWI met minister Vogelaar over het advies van de commissie Dekker over vereenvoudiging van de bouwregelgeving. Inderdaad: de voorzitter van deze commissie is de liberale voorgangster van Vogelaar, die overigens op 21 september 2006 aftrad naar aanleiding van de Schipholbrand, toen bleek dat vele overheden, waaronder het ministerie van VROM, zich weinig gelegen hadden laten liggen aan hun eigen bouwregels.


als de overheid zich niet stoort aan zijn eigen regels, moeten we die regels dan maar afschaffen?

Lees verder “Kamer trapt op rem bij liberalisering bouwregelgeving”

Markt gaf niet thuis

balkon Minister Vogelaar gaat de aanwezigheid van een buitenruimte en buiten-berging voor nieuwbouw-woningen weer opnemen in het bouwbesluit. Zes jaar geleden werden deze eisen onder Paars-II geschrapt, omdat volgens staatssecretaris Remkes (VVD) de markt dergelijke voorzieningen sowieso in het ontwerp zou meenemen. Maar de markt gaf niet thuis ….

er gaat niets boven een knap balkonnetje

Lees verder “Markt gaf niet thuis”

Versimpeling huurtoeslagregelgeving

Minister Vogelaar en Staatssecretaris de Jager willen de huurtoeslagregelgeving vereenvoudigen om zo onder andere de problemen bij de Belastingdienst op te lossen. Ik kan mij op hoofdlijnen vinden in deze benadering, omdat dit ook voor de huurtoeslagontvangers een vereenvoudiging betekent. Formulieren zullen namelijk ook simpeler worden.

Eveline Herfkens
Sommigen hebben geen vereenvoudigingsregeling nodig als het gaat om het aanvragen van huurtoeslag, bron: Geen Stijl

Lees verder “Versimpeling huurtoeslagregelgeving”

Commissie Dekker: méér markt, minder overheid bij bouwregelgeving

Het was een opmerkelijke zet: twee sociaal-democratische bewindslieden (Vogelaar en Heemskerk) zochten een voorzitter voor een commissie die de effectiviteit van de bouwregelgeving onder de loep zou nemen. Ze kwamen uit bij … Sybilla Dekker, de liberale oud-minister voor VROM. Dekker trad op 21 september 2006 af na de Schipholbrand, toen bleek dat zowel de Rijksgebouwendienst als allerlei andere overheidsinstanties bouwregels aan hun laars gelapt hadden of “gewoon” hadden zitten pitten.

Dekker is niet lekker
In 2005 protesteerden we nog tegen de huurliberaliseringsplannen van Dekker

Lees verder “Commissie Dekker: méér markt, minder overheid bij bouwregelgeving”