Jansen vs De Boer: bouwvergunningen

dubbelcolumn op nvm.nl d.d. 22 februari 2011

Beste Betty, bijna drie jaar geleden pleitte de Commissie Fundamentele Verkenning Bouw, onder voorzitterschap van jouw partijgenote Sybilla Dekker, voor het schrappen van de preventieve toets op het Bouwbesluit bij de verlening van bouwvergunningen. Die taak zou overgelaten kunnen worden aan de ontwikkelaars zelf, mits die beschikken over een goedgekeurd kwaliteitssysteem. Het was een voorloper op de ‘inspectievakantie’ uit het laatste regeerakkoord, waar ik de kriebels van krijg.

Toch maakte Dekker wel een punt. Ook mij irriteert het mateloos dat je voor een doorsnee rijtjeshuis al gauw € 1.500-2.000 leges betaalt voor een bouwvergunning, zonder dat de afgegeven vergunning de zekerheid biedt dat het gebouw aan het Bouwbesluit voldoet. In Utrecht ontdekte een gehandicaptenorganisatie een paar jaar terug dat maar 40% van de nieuwbouwwoningen voldeed aan de toegankelijkheidseisen. Ook kan je de gemeente niet aansprakelijk stellen als je woning instort (en de aannemer failliet is) omdat het bouwtoezicht heeft zitten pitten bij het controleren van de constructieberekeningen.

Als de preventieve toets op het Bouwbesluit vervalt en de gemeente alleen nog controleert op bestemmingsplan, welstandseisen en dergelijke, kunnen de leges met zeker tweederde omlaag. Alleen: hoe regelen we dat de aannemers dan geen slechtere, maar juist betere kwaliteit gaan leveren?

Ik stel voor: door middel van een wettelijk verplichte verzekerde garantie. Het bouwbedrijf betaalt daarvoor een premie, waarvoor de koper de zekerheid krijgt dat het gebouw te allen tijde hersteld wordt, als na oplevering grote gebreken aan het licht komen of het gebouw tóch niet voldoet aan het Bouwbesluit. Dit systeem is een stimulans voor conceptueel bouwen. Bouwbedrijven die hun zaakjes goed voor elkaar hebben veroorzaken minder schade en worden geleidelijk -zodra ze no-claim opbouwen- beloond via een lagere verzekeringspremie.

Het zal enige tijd duren eer de verzekeringspremie dat lagere niveau bereikt heeft. Maar zelfs in de beginfase hoeft de verzekerde garantie niet veel meer te kosten dan het huidige stelsel, als we de bespaarde leges inzetten als dekking voor de verzekeringspremie. Mooi idee toch?

Groeten, Paulus

Beste Paulus, dank, en we kunnen elkaar in grote lijnen hier vinden. De VVD is namelijk ook voor veel minder regels. Ik heb voorgesteld om inderdaad een aantal belangrijke regels op het gebied van veiligheid en gezondheid in stand te houden, en de rest van de regelgeving om te zetten in een richtlijn voor de bouwwereld.

Zoals je hieronder al schetst voldoen woningen vervolgens niet eens aan het bouwbesluit. Dit omdat het ondoenlijk is om al die regels te controleren. We willen graag alles regelen, maar schieten onszelf hiermee in de voet. Vervolgens komt aan de orde hoe we dan wel de bewoner/gebruiker kunnen beschermen tegen slechte bouwwerken. Bouwers zullen niet genegen zijn om slechte bouwwerken te maken, omdat dit het einde betekent van hun handel.

Maar goed, we leven niet in de ideale wereld, en uitzonderingen zullen er zeker komen op deze regel. De verzekeraar zou hier een rol kunnen vervullen. Ik ben zeer zeker bereid om te kijken hoe je dit dan oplost. In ieder geval wil ik in zijn algemeenheid kijken hoe je verantwoordelijkheid kunt neerleggen bij de bouwer en eindgebruiker. Ik ben blij met deze liberale benadering, en dat je ook vindt dat de overheid hier niet alles kan en moet regelen. 😉

Groeten, Betty

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: