Ger Koopmans en het recht op vrije meningsuiting

CDA-woordvoerder natuur Ger Koopmans wil de medewerkers van Staatsbosbeheer, die zich verzetten tegen de kaalslag door het regeerakkoord, de mond wil snoeren.

Al eerder kwam Ger Koopmans in het nieuws door zijn bijzondere visie op natuur. In 2005 steunde hij -en met hem de voltallige CDA-fractie- de kap van een deel van het Schinveldse bos ten behoeve van de NAVO-basis Geilenkirchen. Het leverde hem deze actieposter op. Vier jaar later werd de werkgroep Stop overlast AWACS door de Raad van State in het gelijk gesteld.

SBB moet volgens het regeerakkoord de komende jaren voor €100 miljoen aan gronden verkopen. Een kapitaalvernietiging van jewelste: één m2 grond heeft aan verwerving en inrichting ongeveer €10 gekost. Hij levert bij verkoop als natuur ongeveer €1-2 op. Om €100 miljoen op te halen wordt dus €400 tot €900 miljoen belastinggeld weggegeven aan particulieren. Ook wordt SBB geconfronteerd met enorme bezuinigingen op hun apparaat.

Dat niet alleen de natuurliefhebbers in Nederland maar ook de medewerkers van Staatsbosbeheer in alle staten zijn is dus zeer begrijpelijk. Zo niet voor Ger Koopmans, die hen het liefst direct monddood wil maken. Vandaag kreeg hij antwoord op zijn schriftelijke vragen aan staatssecretaris Henk Bleeker. Een kleine bloemlezing:

Vindt u het normaal dat een zelfstandig bestuursorgaan dat volledig gefinancierd wordt door de staat meedoet aan protesten tegen de regering?
Staatsbosbeheer is een zelfstandig bestuursorgaan met als wettelijke taak het beheren van de objecten om de natuur- en landschapswaarden in stand te houden, dan wel te ontwikkelen. Voor mij is van belang dat Staatsbosbeheer binnen deze taakomschrijving opereert en op loyale wijze uitvoering geeft aan het kabinetsbeleid.

Welke stappen zet u om zulke onzinnige acties door Staatsbosbeheer te beëindigen? Hoe zorgt u ervoor dat Staatsbosbeheer zich gaan concentreren op zijn taak om met de aan hem ter beschikking gestelde middelen zo efficiënt mogelijk de prachtige natuurgebieden te beheren?
In het reguliere overleg met Staatsbosbeheer zal ik de betrokkenheid van Staatsbosbeheer bij dergelijke acties in de toekomst agenderen. Voorts zal ik mij laten informeren over de overwegingen van Staatsbosbeheer om deel te nemen aan genoemde actie. Op basis daarvan zal ik mij over een dergelijke gedragslijn in deze beraden.

Vraagje: is Ger behalve lid van de Raad van Commissarissen van Arriva soms ook nog aandeelhouder bij Stihl?


dit is het belangrijkste instrument dat het kabinet wil inzetten in het kader van het natuurbeleid.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: