Jaren-60 galerijflats: toch maar snel preventief controleren

In mei 2011 brak bij de Antillenflat in Leeuwarden een van de galerijplaten af. Door een dominoeffect braken vervolgens ook een aantal lager gelegen galerijplaten af. Gelukkig waren er geen doden of gewonden te betreuren, maar menig bewoner van een galerijflat zal zich afgevraagd hebben: hoe zit dat bij mijn flat? Ik ging bij de bewoners op bezoek en stelde voor om snel alle vergelijkbare flats aan een preventief onderzoek te onderwerpen. Minister Donner vond dat niet nodig. Vandaag verscheen de studie van CUR/Platform constructieve veiligheid die de oorzaken analyseerde.

Lees verder “Jaren-60 galerijflats: toch maar snel preventief controleren”

We gaan erover of we gaan er niet over

Deze gevleugelde uitdrukking was het motto van het kabinet Rutte-I. De gedachte: je moet elkaar als overheden niet voor de voeten lopen, laat één bestuurslaag zijn werk goed doen in plaats van dat meerdere overheden half werk leveren. Maar wat gebeurt er als die ene overheid GEEN goed werk levert? Lees hier de casus brandveiligheid zorginstellingen. En huiver.


de brand in GGZ-instelling Rivierduinen kostte drie mensen het leven

Lees verder “We gaan erover of we gaan er niet over”

debat Bouwregelgeving en brandveiligheid

Voor dag en dauw begon gisterochtend het afsluit debatje (VAO, alleen voor het indien van moties) over een aantal thema’s op het gebied van bouwregelgeving. Ik heb drie moties ingediend: over welstandstoezicht bij bouwprojecten in stads- en dorpsgezichten, de invoering van een wettelijk verplichte verzekerde garantie indien de gemeentelijke preventieve toets op het Bouwbesluit vervalt en een verplichte opleverkeuring voor ventilatieinstallaties bij woningen.


in meer dan de helft van de nieuwbouwwoningen voldoet de ventilatieinstallatie niet aan de wettelijke eisen; CO2-gestuurde ventilatie is een van de strategieën om daar verbetering in te brengen.

Lees verder “debat Bouwregelgeving en brandveiligheid”

Bundel toezicht gebouwen in bouwpolitie

Afgelopen jaren gebeurden er een aantal ongelukken die duidelijk maakten dat grote aantallen gebouwen voorzien zijn van riskante constructies of installaties. De Inspectie VROM (sinds kort Inspectie ILT) vroeg de gemeenten om de risico’s te inventariseren, maar keer op keer blijkt dat het merendeel van de gemeenten dat niet doet. Het bouwtoezicht op de bestaande voorraad is verslonsd. Tijd voor de oprichting van een bouwpolitie?


ingestorte spouwmuur van kopgevel in Rijswijkse flat (foto: adviesbureau Nieman)

Lees verder “Bundel toezicht gebouwen in bouwpolitie”

Bouwleges: zijn ze van de pot gerukt?

In februari 2000, twaalf en een half jaar geleden, stelde Remi Poppe schriftelijke vragen over het artikel “leges: heel veel geld voor flutwerk.” Grond voor het artikel was een dissertatie waarin onderzocht was of gemeenten voldeden aan de verplichting van artikel 229b van de Gemeentewet, waarin gesteld wordt dat leges maximaal gelijk mogen zijn aan de reëel te maken kosten voor de af te geven vergunning. Het is nu 2012 en de kwalificatie “veel geld voor flutwerk” is voor de meeste gemeenten nog steeds van toepassing.


gezien de prijs van een bouwvergunning zou je denken dat de afgifte plaats vindt na zware onderhandelingen

Lees verder “Bouwleges: zijn ze van de pot gerukt?”

Verborgen gebreken bedreigen waarde van woningvoorraad

(opinieartikel Paulus Jansen en Andrè Thomsen, gepubliceerd in het Financieele Dagblad, 26 november 2011)

Kopers van bestaande en nieuwe woningen lopen kans om een kat in de zak te kopen. Zonder een effectieve kwaliteitsborging vormen verborgen gebreken in de verouderende woningvoorraad een potentiële tijdbom onder zowel de veiligheid als de waardeontwikkeling met aanzienlijke maatschappelijke schade als gevolg.


kopers van appartementen aan de Antillenweg in Leeuwarden kochten een kat in de zak; door betonrot braken een aantal galerijen af

Lees verder “Verborgen gebreken bedreigen waarde van woningvoorraad”

Zonnekoning Almere wil “Overbodige regeltjes” afschaffen. alleen bij particulier opdrachtgeverschap.

Adri Duivesteijn -sinds zijn vertrek uit de Tweede Kamer wethouder wonen in Almere- wil het toezicht op de naleving van het Bouwbesluit verregaand beperken. Maar die beperking geldt alleen voor mensen die hun eigen huis laten bouwen in het kader van “particulier opdrachtgeverschap”. Zo stopt de gemeente met het toezicht op de bruikbaarheidseisen. Dat zijn onder meer de eisen die gaan over de toegankelijkheid van woningen voor mindervaliden. Die hebben vette pech. Want voor Duivesteijn moet wat het zwaarste is het zwaarste wegen: “We leven nu onder de dictatuur van de regelgeving”.


In Almere wordt het wilde wonen werkelijkheid. letterlijk. (geinteresseerd? kijk hier)

Lees verder “Zonnekoning Almere wil “Overbodige regeltjes” afschaffen. alleen bij particulier opdrachtgeverschap.”

Donner: pas in september besluit over breder onderzoek galerijproblematiek

Minister Donner wil pas in september a.s. een besluit nemen over een eventueel landelijk onderzoek naar de problematiek van betonrot in flats met aangestorte balkons/galerijen. Dat blijkt uit zijn antwoorden op schriftelijke vragen die ik hem stelde naar aanleiding van het incident bij de Antillenflat in Leeuwarden. Ik ga trouwens vandaag op bezoek bij de bewoners van die flat.

Lees verder “Donner: pas in september besluit over breder onderzoek galerijproblematiek”

Bouwbesluit-light : eenvoudiger regels, betere kwaliteit

Op 30 juni debatteert de Kamer met minister Donner over het nieuwe Bouwbesluit, een (wan)product van de dereguleringswoede van dit kabinet en zijn voorgangers. Gisteren deed ik tijdens de jubileumbijeenkomst van Interconcept een voorstel voor een alternatief: het Bouwbesluit-light. Het werd erg positief ontvangen.


Ingewikkelde regels leiden ertoe dat de handhaving op drijfzand berust

Lees verder “Bouwbesluit-light : eenvoudiger regels, betere kwaliteit”