We gaan erover of we gaan er niet over

Deze gevleugelde uitdrukking was het motto van het kabinet Rutte-I. De gedachte: je moet elkaar als overheden niet voor de voeten lopen, laat één bestuurslaag zijn werk goed doen in plaats van dat meerdere overheden half werk leveren. Maar wat gebeurt er als die ene overheid GEEN goed werk levert? Lees hier de casus brandveiligheid zorginstellingen. En huiver.


de brand in GGZ-instelling Rivierduinen kostte drie mensen het leven

Hoe werkt de we-gaan-erover-doctrine in dit geval? Het bestuur van een zorginstelling is verantwoordelijk voor de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften, het bevoegd gezag (in dit geval: de gemeente) houdt daar toezicht op. Duidelijk toch?

In maart 2011 ontstond een brand bij de psychiatrische instelling Rivierduinen. Drie patiënten kwamen om het leven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed onderzoek en concludeerde dat zorginstellingen met hun brandveiligheidsmaatregelen te weinig rekening houden met de geringe zelfredzaamheid van patiënten. De bouwkundige brandveiligheid van zorggebouwen en de organisatie van de bedrijfshulpverlening schiet in veel gevallen te kort. Ook is er geen sprake van afdoende integraal toezicht op de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deed naar aanleiding van de brand onderzoek over het handhavingsbeleid van de gemeenten op het gebied van de brandveiligheid in zorginstellingen. De belangrijkste conclusies waren:
– De frequentie van het toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen is in de praktijk vaak lager dan beleidsmatig door gemeenten is vastgelegd en wordt door gemeenten beter voorgesteld dan dat die in werkelijkheid is.
– Uit het dossieronderzoek blijkt dat de helft van de onderzochte gemeenten niet – zoals het Besluit omgevingsrecht voorschrijft – aan de gemeenteraad rapporteert over de uitvoering van het handhavingsbeleid.
– In tegenstelling tot wat ruim 80% van de gemeenten bij de interviews heeft aangegeven, is bij het dossieronderzoek naar voren gekomen dat bij de brandveiligheidcontroles vrijwel nergens structureel aandacht wordt besteed aan doorvoeren door brandwerende scheidingen boven plafonds en in leidingschachten.
– Tekeningen van de brandscheidingen ontbreken vaak in de gemeentelijke dossiers.

Dramatisch toch? Dus wat schrijft minister Edith Schippers op 7 december 2012 (brief 32757-48) aan de Tweede Kamer? “De gemeentebesturen zijn geinformeerd over de uitkomsten van het onderzoek, de gemeenteraden hebben een afschrift ontvangen.” We gaan erover. Pardon: we gaan er niet over.

Lees hier de brief 32757-48: BT 20121207 BRF 32757-48 brandveiligheid zorginstellingen

Lees hier het rapport van de ILT “Gemeentelijk toezicht op brandveiligheid zorginstellingen”: BT 20120815 RAP ILT gemeentelijk toezicht brandveiligheid zorginstellingen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: