Woonbond pleit voor APK huurwoningen

Ik pleit al jaren voor een vierjaarlijkse APK voor woninginstallaties bij risicowoningen: oude woningen, de kamermarkt, en het goedkoopste deel van de huur- en koopsector. Mijn opvolger bij de Woonbond Zeno Winkels pleitte in Kassa op 12 maart jl. voor een APK bij huurwoningen. Goed idee?

schimmel ondermijnt de gezondheid en het woongenot
Lees verder “Woonbond pleit voor APK huurwoningen”

debat bouwregelgeving

Vanmiddag sprak de commissie wonen en rijksdienst met minister Blok over een aantal thema’s op het gebied van bouwregelgeving en bouwtechniek: funderingsherstel bij woningen met paalrot; het aanscherpen van de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw en bestaande bouw; de veiligheid van zwembaden en de brandveiligheid in de studentenhuizen.


er lijkt eindelijk wat schot te komen in de systematische aanpak van paalrot

Lees verder “debat bouwregelgeving”

Waarom een APK voor woninginstallaties?

(update: 24 november, 13:20u)

De Kamer start over twee weken met de behandeling van het wetsvoorstel 33798 Wijziging Woningwet ivm versterking van het handhavingsinstrumentarium. Doel is het aanpakken van verwaarlozing van gebouwen die de veiligheid en gezondheid van gebruikers en omwonenden in gevaar kunnen brengen. Dat lijkt me een mooi moment om mijn pleidooi voor een APK woninginstallaties te heropenen.


de recente megabrand in de binnenstad van Leeuwarden begon bij een defecte gaskachel

Lees verder “Waarom een APK voor woninginstallaties?”

Opstelten: simpeler kan ik het niet maken. wel duurder.

brandmelder klassieke stijl
Het Bouwbesluit moest 25% dunner en het Gebruiksbesluit afgeschaft, want Rechts wil dereguleren. Dat maakt het leven immers vrijer en vrolijker. Nou nee: vooral duurder. De afschaffing van de automatische doormelding van brandalarm voor veel soorten gebouwen jaagt vooral veel instellingen op kosten. Zo blijkt uit de antwoorden van minister Opstelten op de schriftelijke vragen, die ik hem samen met Nine Kooiman stelde.

Lees verder “Opstelten: simpeler kan ik het niet maken. wel duurder.”

We gaan erover of we gaan er niet over

Deze gevleugelde uitdrukking was het motto van het kabinet Rutte-I. De gedachte: je moet elkaar als overheden niet voor de voeten lopen, laat één bestuurslaag zijn werk goed doen in plaats van dat meerdere overheden half werk leveren. Maar wat gebeurt er als die ene overheid GEEN goed werk levert? Lees hier de casus brandveiligheid zorginstellingen. En huiver.


de brand in GGZ-instelling Rivierduinen kostte drie mensen het leven

Lees verder “We gaan erover of we gaan er niet over”

Bundel toezicht gebouwen in bouwpolitie

Afgelopen jaren gebeurden er een aantal ongelukken die duidelijk maakten dat grote aantallen gebouwen voorzien zijn van riskante constructies of installaties. De Inspectie VROM (sinds kort Inspectie ILT) vroeg de gemeenten om de risico’s te inventariseren, maar keer op keer blijkt dat het merendeel van de gemeenten dat niet doet. Het bouwtoezicht op de bestaande voorraad is verslonsd. Tijd voor de oprichting van een bouwpolitie?


ingestorte spouwmuur van kopgevel in Rijswijkse flat (foto: adviesbureau Nieman)

Lees verder “Bundel toezicht gebouwen in bouwpolitie”

brandpreventie kan meeliften met slimme (gas)meter

Samen met Bas Jan van Bochove (CDA) heb ik schriftelijke vragen gesteld over een slim idee van uitvinder Johan van der Donk, die slimme meters wil gebruiken om gaslekken op te sporen en bij constatering van een lek de gastoevoer automatisch (op afstand) af te sluiten. Van der Donk werd met zijn idee genomineerd voor de Innovatieprijs brandveiligheid 2012.

Lees verder “brandpreventie kan meeliften met slimme (gas)meter”

Donner: ik heb het gedaan!

“Als jonge ambtenaar deed ik in Brussel de onderhandelingen over de EU-norm voor open geisers. Ik heb er toen voor geknokt dat die in heel Europa werden toegelaten, omdat dit een mooi exportproduct voor de Nederlandse industrie was.” Deze ontboezeming deed minister Donner vandaag tijdens het debat over de bouwregelgeving. Ik hoop dat hij zich nu ook wil inzetten om de miljoen ongezonde, soms zelfs levensgevaarlijke open geisers, kachels en CV’s zo snel mogelijk vervangen te krijgen door veilige en energiezuinige toestellen.

Lees verder “Donner: ik heb het gedaan!”

Brand Chemie-Pack Moerdijk

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de enorme brand bij Chemie-pack van vandaag. Dat is volkomen terecht. Ik sluit niet uit dat er daarnaast nog aanvullend onderzoek moet komen.


Luchtfoto van Chemie-Pack op het industrieterrein Moerdijk.

Lees verder “Brand Chemie-Pack Moerdijk”

Van Middelkoop luistert naar Kamer bij herziening Bouwbesluit

Minister Van Middelkoop onderschrijft de noodzaak om bij de systeemwijziging van het Bouwbesluit zorgvuldigheid te laten prevaleren boven snelheid. Ook honoreert hij mijn pleidooi om de aanscherping van de EPC (= eis voor energiezuinigheid van gebouwen) apart in te voeren, zodat die geen averij oploopt door de vertraging van de grote herziening van de bouwregels. Dat bleek afgelopen dinsdag bij het debat met de commissie WWI.


naisoleren van gevels is bij bestaande woningen vaak lastig; voor daken is het meestal een fluitje van een cent, al zou ik er wel een overall en handschoenen bij aantrekken en een stofmasker opzetten.

Lees verder “Van Middelkoop luistert naar Kamer bij herziening Bouwbesluit”