Woonbond pleit voor APK huurwoningen

Ik pleit al jaren voor een vierjaarlijkse APK voor woninginstallaties bij risicowoningen: oude woningen, de kamermarkt, en het goedkoopste deel van de huur- en koopsector. Mijn opvolger bij de Woonbond Zeno Winkels pleitte in Kassa op 12 maart jl. voor een APK bij huurwoningen. Goed idee?

schimmel ondermijnt de gezondheid en het woongenot
Lees verder “Woonbond pleit voor APK huurwoningen”

Bouwen, bouwen, bouwen?

We hebben een nieuw kabinet en een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Er gaat weer flink gebouwd worden, dus de woningnood is over een paar jaar opgelost. Toch?

gaan we alleen maar bouwen, bouwen, bouwen of ook nog nadenken over wát we bouwen?
Lees verder “Bouwen, bouwen, bouwen?”

Amsterdammers zijn sloop sociale huisvesting beu

Veertig bewonerscommissies uit Amsterdam namen het initiatief voor een huurdersprotestkaravaan, die gistermiddag van het hoofdkantoor van corporatie Stadgenoot naar het hoofdkwartier van de gemeente, de Stopera trok. Organisator Mieneke Demirdjan bood de voorzitter van de Amsterdamse federatie van woningcorporaties, wethouder Ossel en de wonen-woordvoerders uit de gemeenteraad tien eisen aan.

Lees verder “Amsterdammers zijn sloop sociale huisvesting beu”

stuitende zakkenvullerij corporatietop steeds beter gedocumenteerd

Het Financieele Dagblad en De Stentor openen vanmorgen (‘Corporaties belonen te ruim’, FD, 6sep2012, PJ) met de uitkomsten van een onderzoek dat zij samen met adviesbureau roAg uitvoerden naar de bezoldiging van corporatiedirecteuren, leden van raden van commissarissen en de wijze waarop corporaties verantwoording afleggen over de honorering van hun top. Dat is verplicht, maar een groot deel van de corporaties lapt deze verplichting aan de laars. Het illustreert dat het toezicht van de rijksoverheid op deze sector nog steeds ver onder de maat is.

Lees verder “stuitende zakkenvullerij corporatietop steeds beter gedocumenteerd”

Toezichthouders

Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties is het aanstellen van een Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen verplicht. Dat zouden volgens de wet kritische buitenstaanders moeten zijn, die er op letten dat de directie prioriteit geeft aan de wettelijke taken en er bedrijfseconomisch geen zooitje van maakt. Helaas, was het maar zo. Lees het interview met twee model-commissarissen bij de Friese corporatie Accolade, in het blad van de VTW (2009/3). En huiver mee.

Accolade
Accolade biedt je “helemaal je eigen plek”

Lees verder “Toezichthouders”

Trendbreuk? Corporatiebezit in 2008 met 1% … gestegen

BedrijfstakinformatieAedes2008Vandaag ontving ik de Bedrijfstakinformatie 2008 van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Opmerkelijke feiten: na een jarenlange neerwaardse spiraal is het corporatiebezit in 2008 gestegen met ruim 2000 woningen (+0,1%). Een ander kengetal dat positief stemt is de afname van het aantal gesloopte corporatiewoningen tot 13.400 (-16%). Onze jarenlange slopen-is-bezopen acties beginnen hun vruchten af te werpen!

Lees verder “Trendbreuk? Corporatiebezit in 2008 met 1% … gestegen”

Vrijwilligers corporaties in de kou door vennootschapsbelasting

Mensen die vrijwilligerswerk doen bij een woningcorporatie kunnen niet langer belastingvrij een onkostenvergoeding krijgen voor hun vrijwilligerswerk. Dat schrijft staatssecretaris de Jager (Financiën) naar aanleiding van mijn vragen. Oorzaak: de invoering van de integrale vennootschapsbelasting bij woningcorporaties….

Lees verder “Vrijwilligers corporaties in de kou door vennootschapsbelasting”

dossier beloning corporatietop

Thom Aussems, topverdiener in corporatieland

Op 1 januari 2000 vielen corporatie-directeuren niet langer onder de CAO woningcorporaties. Daar werden allerlei hoogdravende argumenten voor aangevoerd, zoals ‘Een directeur-bestuurder is vertegenwoordiger van de werkgever, die kan niet tegelijk werknemer zijn.’

Lees verder “dossier beloning corporatietop”