ATAD voor sociale huur : wangebruik van Europese regelgeving

In 2016 stelde de Europese Unie de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) vast. Dat is een richtlijn die bedoeld is om belastingontwijking door bedrijven via leningsconstructies (vreemd vermogen) aan te pakken. Lidstaten van de EU zijn verplicht om een richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving. Het kabinet Rutte-3 deed dat op een manier waarbij woningcorporaties, die part nog deel hebben aan deze vorm van belastingontwijking, veel meer vennootschapsbelasting gaan betalen. Die kunnen hierdoor minder investeren. Dat begint steeds meer te knellen, vindt ook de Autoriteit Woningcorporaties.

corporaties keren geen winst uit: maar ze betalen desondanks (nog meer) winstbelasting
Lees verder “ATAD voor sociale huur : wangebruik van Europese regelgeving”

Bestuurlijk verval

Ik kreeg deze week een studie uit 2021 onder ogen, die heel relevant is voor het toezicht op de corporatiesector: Bestuurlijk verval in de semipublieke sector. De auteurs Meike Bokhorst en Sjors Overman deden onderzoek naar het ontstaan van zonnekoninggedrag bij bestuurders van woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen. “Het gaat vaak om krachtige bestuurders die al lang op hun plek zitten, wel een potje kunnen breken, maar in de loop der tijd steeds minder tegenspel krijgen.” Heel herkenbaar voor wie zich de ontsporingen bij corporaties als Vestia, Woonbron, Rentree, WSG, Laurentius en Rochdale herinnert.

intern toezicht bij ontspoorde corporaties.

Lees verder “Bestuurlijk verval”

Bevorder middenhuur met ruimer waarborgfonds

(opinie in Financieele Dagblad, 3 maart 2023)

Beleggers hadden de laatste jaren al niet zo’n trek om substantieel te bouwen in het middenhuursegment, met een maandhuur tussen €750 en €1000. Ze bouwden voor die huur hooguit piepkleine appartementen. Woningen met een redelijk oppervlak gingen ver boven die prijs de markt op. Na de uitbreiding van de huurprijsbescherming is de lust om te investeren hen helemaal vergaan. Dus kloppen projectontwikkelaars aan bij de woningcorporaties om hun bouwinitiatieven te redden (FD 27 februari 2022). Een logische ontwikkeling, omdat de kostprijshuur van een huurwoning van 100m2 in veel regio’s al ver boven de sociale huurgrens (€808 per 1-1-2023) ligt. Ook corporaties kunnen een nieuwbouwwoning voor een gezin met kinderen dus alleen maar exploiteren bij een huur boven de sociale huurgrens, tenzij ze een onrendabele top accepteren die betaald wordt door hun andere huurders.

Lees verder “Bevorder middenhuur met ruimer waarborgfonds”

Woonbond pleit voor APK huurwoningen

Ik pleit al jaren voor een vierjaarlijkse APK voor woninginstallaties bij risicowoningen: oude woningen, de kamermarkt, en het goedkoopste deel van de huur- en koopsector. Mijn opvolger bij de Woonbond Zeno Winkels pleitte in Kassa op 12 maart jl. voor een APK bij huurwoningen. Goed idee?

schimmel ondermijnt de gezondheid en het woongenot
Lees verder “Woonbond pleit voor APK huurwoningen”

Bouwen, bouwen, bouwen?

We hebben een nieuw kabinet en een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Er gaat weer flink gebouwd worden, dus de woningnood is over een paar jaar opgelost. Toch?

gaan we alleen maar bouwen, bouwen, bouwen of ook nog nadenken over wát we bouwen?
Lees verder “Bouwen, bouwen, bouwen?”

wijkspreekuur

Als wijkwethouder van de wijk Zuidwest (Kanaleneiland, Transwijk, Rivierenwijk, Dichterswijk) houd ik iedere vier weken een spreekuur voor de inwoners en ondernemers van de wijk. Vandaag terzijde gestaan door ambtenaren Ben Verkroost en Loog Landaal. Wat komt daar zoal langs? Een bloemlezing van de oogst van vanavond.

Lees verder “wijkspreekuur”

Amsterdammers zijn sloop sociale huisvesting beu

Veertig bewonerscommissies uit Amsterdam namen het initiatief voor een huurdersprotestkaravaan, die gistermiddag van het hoofdkantoor van corporatie Stadgenoot naar het hoofdkwartier van de gemeente, de Stopera trok. Organisator Mieneke Demirdjan bood de voorzitter van de Amsterdamse federatie van woningcorporaties, wethouder Ossel en de wonen-woordvoerders uit de gemeenteraad tien eisen aan.

Lees verder “Amsterdammers zijn sloop sociale huisvesting beu”

stuitende zakkenvullerij corporatietop steeds beter gedocumenteerd

Het Financieele Dagblad en De Stentor openen vanmorgen (‘Corporaties belonen te ruim’, FD, 6sep2012, PJ) met de uitkomsten van een onderzoek dat zij samen met adviesbureau roAg uitvoerden naar de bezoldiging van corporatiedirecteuren, leden van raden van commissarissen en de wijze waarop corporaties verantwoording afleggen over de honorering van hun top. Dat is verplicht, maar een groot deel van de corporaties lapt deze verplichting aan de laars. Het illustreert dat het toezicht van de rijksoverheid op deze sector nog steeds ver onder de maat is.

Lees verder “stuitende zakkenvullerij corporatietop steeds beter gedocumenteerd”

Zwaard van Damocles boven hoofd woningcorporaties

De discussie over de financiële positie van de woningcorporaties wordt beslecht in het kader van de “brede heroverweging” (dat is de operatie waarbij €35 miljard bezuinigd moet worden op de rijksuitgaven). Dat meldde minister Van der Laan vanmiddag bij het debat over de jaarrapportages van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Dat riekt naar huurverhoging.

ZwaardDamocles
Richard Westall, Het zwaard van Damocles, 1812, Ackland Art Museum

Lees verder “Zwaard van Damocles boven hoofd woningcorporaties”