Bestuurlijk verval

Ik kreeg deze week een studie uit 2021 onder ogen, die heel relevant is voor het toezicht op de corporatiesector: Bestuurlijk verval in de semipublieke sector. De auteurs Meike Bokhorst en Sjors Overman deden onderzoek naar het ontstaan van zonnekoninggedrag bij bestuurders van woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen. “Het gaat vaak om krachtige bestuurders die al lang op hun plek zitten, wel een potje kunnen breken, maar in de loop der tijd steeds minder tegenspel krijgen.” Heel herkenbaar voor wie zich de ontsporingen bij corporaties als Vestia, Woonbron, Rentree, WSG, Laurentius en Rochdale herinnert.

intern toezicht bij ontspoorde corporaties.

Lees verder “Bestuurlijk verval”

directeur waakhond CFV uit keiharde kritiek op Blok

Directeur Daphne Braal van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) haalt vanmiddag in een moedig interview met de NRC hard uit naar het beleid van wonen-minister Stef Blok. Blok wil het financieel toezicht op de woningcorporaties inlijven in zijn ministerie. Volgens Braal wordt het daarmee een speelbal van de politiek.

Lees verder “directeur waakhond CFV uit keiharde kritiek op Blok”

Blok: toezicht corporaties binnen mijn ministerie niet in strijd met advies WRR

Volgens minister van wonen Stef Blok is het onderbrengen van het -nu nog onafhankelijke- toezicht op de woningcorporaties binnen zijn ministerie helemaal niet in strijd met het WRR-advies toezicht op publieke belangen. Ik ben benieuwd of de auteurs van het WRR-rapport dat met hem eens zijn.


dit voorjaar nam Jan van der Moolen afscheid als directeur van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting; minister Blok wil het CFV als onafhankelijke waakhond opdoeken en het toezicht onderbrengen bij zijn eigen ministerie.

Lees verder “Blok: toezicht corporaties binnen mijn ministerie niet in strijd met advies WRR”

Toezien op publieke belangen

En wéér presenteerde de WRR een advies Toezien op publieke belangen dat impliciet zware kritiek levert op staand beleid. Benieuwd of dat ook tot verandering leidt. Minister Stef Blok – die de wei in is gestuurd met als taak: minder rijksoverheid – zat er bij maar toonde nog weinig tekenen van reflectie.


voorzitter André Knottnerus van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een wetenschappelijke luis in de pels van Rutte c.s.

Lees verder “Toezien op publieke belangen”

Derivatenhandel door woningcorporaties: l’histoire se repete

Woningcorporatie Vestia, de een na grootste corporatie van Nederland, zou ten gronde zijn gegaan aan haar speculatieve derivatenhandel, als de collega-corporaties niet via een (afgedwongen) solidariteitsheffing financieel waren bijgesprongen. Nu worden regels gesteld aan dit type financiële transacties van woningcorporaties. Net als in 1994.

Eric Harms dook in 1994 voor Cobouw in de derivatenhandel van een aantal woningcorporaties

Lees verder “Derivatenhandel door woningcorporaties: l’histoire se repete”

Vrienden onder elkaar

Leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties benoemen hun eigen opvolgers. En de samenstelling van de eerste RvC werd na de instelling (in 2000) geregeld door de directeur-bestuurder die de RvC geacht wordt te controleren. Het is dan ook logisch dat keer op keer blijkt dat corporaties ontsporen, omdat de RvC zit te pitten in plaats van zijn toezichthoudende taak fatsoenlijk uit te oefenen. En daar worden ze nog vorstelijk voor betaald ook.

Bekijk het onderzoek van NOS naar de betaling van RvC’s.

De Woonbond wil nu dat de sectorafspraken met betrekking tot de honorering van RvC-leden bij corporaties algemeen verbindend verklaard worden in de Woningwet. Ik vrees dat dit niet voldoende is. Wat mij betreft is nummer-een-met-stip: schaf de footloose commissaris af. Minstens de helft plus een van de commissarissen zou gekozen moeten worden door de huurders. En de rest moet benoemd worden door de gemeenten uit het werkgebied. Zie mijn artikel toezichthouders. O ja: commissarissen zouden ook per direct afzetbaar moeten zijn als ze niet functioneren.

Verlies niet gerealiseerde corporatieprojecten: €153 miljoen

De woningcorporaties hebben in 2009 ruim €153 miljoen verlies geleden op niet gerealiseerde projecten. Dat leid ik af uit de publicaties Corporatie in Perspectief analyse 2010 van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, met realisatiegegevens over 2009 [bron: par.3.3.6].

Lees verder “Verlies niet gerealiseerde corporatieprojecten: €153 miljoen”

Verbindingen

Nee ik wil het hier niet hebben over vertraagde treinen, maar NV’s, CV’s, VOF-en die eigendom zijn van woningcorporaties. Het CFV noemt dit verbindingen. De 417 corporaties blijken in 2009 voor 4,26 miljard euro in 1915 verbindingen te hebben gestoken. En wat vervelender is: ze leidden hierop een verlies van €386 miljoen!

Het voormalige REM-eiland werd in 2008 aangekocht als speeltje voor de directie van de Amsterdamse corporatie De Key

Lees verder “Verbindingen”

CFV publiceert “overgangsrapporten” corporaties

Toezichthouder Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) heeft deze week de oordeelsbrieven over alle woningcorporaties online gezet, gebaseerd op de prestaties en financiele gegevens over 2009. Interessant leesvoer voor bewonerscommissies en gemeenteraadsleden.


diploma voormalig directeur Rochdale

Lees verder “CFV publiceert “overgangsrapporten” corporaties”